Vad betyder relevant?

Vad menas med ordet relevant?

Relevant betyder i stort sett samma sak som vidkommande.

Kan vara relevant?

Ordet relevant är en synonym till tillämplig och vidkommande och kan bland annat beskrivas som ”som är av betydelse för sammanhanget”. Ordet är motsatsen till irrelevant. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av relevant samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är irrelevant?

Irrelevant betyder ungefär detsamma som likgiltig.

Vad är alldeles?

Mycket eller fullständigt

Just alldeles betyder antingen ’i mycket hög grad’ eller ’fullständigt, helt’.

Är mig egalt?

egalt, det är (mig osv.) likgiltigt, det gör (mig osv.) detsamma, det kommer (för mig osv.) på ett ut, det kvittar (mig osv.)

Vad menas med överlåtare?

Betydelse: Till en annans förmån lemna ifrån sig eller öfverge något, som man äger, innehareller gör anspråk på. Men innebär vanligen ett tyst begifvande, utan uttrycklig förklaring. Betydelse: Öfverlemna åt någon ägande- eller nyttjande rätten till en sak.

Är en riktig saga?

Ordet saga betyder egentligen bara någonting som sägs men det räcker inte för att det ska bli en riktig saga. Från början var sagorna något som man sade, som man berättade, i första hand för vuxna. Det var de vuxna som samlades runt sagoberättaren för att lyssna till hans berättelser.

Vad betyder vidkommande?

Ordet vidkommande är en synonym till gällande och relevant. Ordet används i uttrycket ”för mitt vidkommande” som betydervad mig beträffar”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av vidkommande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad menas med bejaka?

Bejaka betyder i stort sett samma sak som säga ja till.

Vad är en färdväg?

Ordet färdväg är en synonym till led och rutt och kan beskrivas som ”den väg (mellan två platser) som ett fordon färdas eller är tänkt att färdas”.

Vad betyder ordet stimulera?

Stimulera betyder ungefär detsamma som pigga upp.

Vad betyder ordet uppskatta?

Uppskatta betyder ungefär detsamma som beundra.

Vad betyder framtoning?

Ordet framtoning är en synonym till image och profil och kan beskrivas som ”sätt att framträda som gör ett visst intryck, image”.

Vad är fullständigt?

Fullständigt betyder ungefär detsamma som absolut.

Vad är ett annat ord för påföljd?

En gemensam benämning på olika straff som böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse och överlämnande till särskild vård.

Källkritik (Svenska) – Studi.se

VAD BETYDER DINA DRÖMMAR?

O.LIKA – Vad betyder respekt för dig?

Lämna en kommentar