Vad betyder semi?

Semibetyder delad mitt itu.

Vad är ett kustområde?

I allmännaordalag, en vid kusten belägen del av ett land, i motsats till landets inre delar. Även kallat kustland. Mellan två huvudavrinningsområden vid kusten finns landområden inom vilket det kan finnas ett eller flera vattendrag med mynning i havet.

Vad är en trossats?

Trossats betyder ungefär detsamma som lärosats.

Är trångt i uttryck?

Ordet används i uttrycket ”(kulturen) sitter trångt” som betyder ”(kulturen) har svårt att hävda sig”. Trång är motsatsen till vid. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av trång samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Är ofta kust?

Kusten är mellan hav, eller ibland mellan en större insjö och land. Utmed kusten finns ofta stränder, hamnar och ibland fjordar. En stor del av världens befolkning bor nära havs- eller insjökuster. Kuster förändras i förhållande till naturkrafter som vågor och tidvatten, landhöjning och skiftande havsnivå.

Vad är en Lärosats?

Ordet kommer av doktrin som betyder lära, lärosats, åskådning. En doktrin är en lärosats som stöder ett visst praktiskt handlande.

Vad betyder ordet angripen?

Angripen betyder ungefär detsamma som ankommen.

Vill upp till varje pris?

  • till synes.
  • till tjänst.
  • till varje pris.
  • till vederbörande personligen.
  • till viljes.
  • till vilken plats.
  • till väders.
  • till vänster.

Kan anas korsord?

Synonymer till anas
  • hägra, skymta, locka, framtona, skönjas.
  • Användarnas bidrag. skönjas.

Vad betyder ordet antagligen?

Antagligen betyder ungefär detsamma som förmodligen.

Vad är en despot?

Despot (grekiska:δεσπότης, despotēs) är en bysantinsk hovtitel och kan översättas till ”herre” på svenska. Titeln användes senare i andra medeltida kungadömen men under ungefär de senaste 200 åren har ordet ”despot” fått en negativ betydelse och avser en envåldshärskare (se despotism).

Redan och gäller (vad betyder de?) SFI

Vilka ord betyder samma sak? (synonymer, övning)

”Så länge”, vad betyder det? SFI

Lämna en kommentar