Vad betyder sgi?

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få, om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

Vad grundar sig SGI på?

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, är det som ligger till grund för den ersättning du får om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Det är Försäkringskassan som räknar fram SGI vilket baseras på din förväntade årsinkomst.

Hur länge ska man jobba för att få full SGI?

Om du är arbetslös men tidigare har haft ett jobb kan du ha rätt till SGI. Då behöver du ha jobbat minst sex månader i följd, alternativt ha haft perioder av arbete som återkommit varje år. Dessutom krävs det att du har skyddat din SGI.

Vad innebär det att skydda SGI?

Om du blir arbetslös behöver du skydda din SGI. Det innebär att du genom vissa åtgärder kan behålla den SGI du hade rätt till när du arbetade även medan du söker nytt jobb. Skyddar du din SGI kan du få samma ersättning vid sjukdom, föräldraledighet och vab som när du arbetade, även om du är arbetslös.

Hur många månader beräknas SGI på?

Med hänsyn till att det räcker att inkomsterna ska antas vara i sex månader för att vara SGI-grundande är det rimligt att endast beakta inkomster inom en period på sex månader vid beräkning av årsinkomsten. Även om SGI är en framtida inkomst av eget arbete är det viktigt att minska risken för spekulation.

Vad är föräldrapenningen baserad på?

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå). Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna.

Vad är årsinkomst Försäkringskassan?

Du räknar ut din årsinkomst genom att multiplicera din månadslön med 12, eller din timlön med antalet timmar du arbetar på ett år. Om du har flera arbetsgivare ska du räkna ihop alla dina inkomster.

Vad är SGI Hur kvalificerar man sig för SGI och hur beräknar man SGI?

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få, om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Om du inte har en SGI kan du bli utan ersättning eller få mindre pengar.

Hur får man ihop SGI?

Om du har haft arbete varje månad av de sex senaste månaderna är det den inkomsten (som dubblas så att den blir en årsinkomst) som utgör din SGI. Det räcker med att du har jobbat en dag varje månad för att den ska räknas men det får inte finnas några glapp som är längre än en månadsperiod.

När sänks SGI?

De sista sex månaderna före du beräknas föda är din SGI skyddad om du går ned i arbetstid eller slutar arbeta, givetvis under förutsättning att du som är gravid hade rätt till en SGI vid tidpunkten. Detta gäller även dig som är aktivt arbetssökande och uppfyller kraven för att ha sin SGI.

Hur länge ska man ha arbetat för att få föräldrapenning?

Har du inte arbetat så länge (normalt 240 dagar) att du kan en föräldrapenning som baserar sig på inkomst, då får du ersättning på grundnivå. I dagsläget (2018) innebär det 250 kr/dag. De här reglerna gäller för de första 180 dagarna.

Hur påverkas SGI av deltidsarbete?

När du arbetar deltid får du lägre lön. Det kan påverka din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som ligger till grund för bland annat sjuk- och föräldrapenning. Även inbetalningarna till din tjänstepension minskar. Du kan också få färre semesterdagar per år.

Hur lång tid tar en SGI utredning?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

Så fungerar SGI

Webbinarium för blivande föräldrar

Del 11: Starta eget: Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Lämna en kommentar