Vad betyder sniskan?

Betyder att något än monterat, sitter, står eller hänger snett. Det kan också betyda att en person är lätt berusad. Hatten ska sitta lite på sniskan.

Vad är ett annat ord för Sniskan?

Frasen på sniskan är en synonym till på snedden och snett och kan bland annat beskrivas som ”ej rakt; snett; på snedden; på snedd”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av på sniskan samt se exempel på hur frasen används i det svenska språket.

Vad är berusad?

Ordet berusad är en synonym till bladig och dragen och kan bland annat beskrivas som ”påverkad av alkohol, rusig, full ”. Ordet är motsatsen till nykter.

Vad betyder ordet kärva?

Kärva betyder göra mager.

Kan dikten vara?

Versmått (ibland även versform eller diktform) kallas de regelbundna rytmiska mönster som finns i lyrik. Olika versmått har olika antal takter och/eller stavelser per versrad, olika antal versrader per strof, olika blandningar av betonade och obetonade stavelser, och olika typer av rim.

Vad är fyllan?

Används i vardagligt tal.

Ordet fylla är en synonym till fylleri och ladda och kan bland annat beskrivas som ”berusning”. Ordet används i uttrycket ”i fyllan och villan” som betyder ”i berusat tillstånd; i förvirring”. Fylla är motsatsen till tömma.

Är berusad på korsord?

Användarnas bidrag
  • på sniskan,
  • glad i hatten,
  • rund om fötterna.

Är 3 promille mycket?

Vid mycket höga halter alkohol (> 3 promille) i blodet är det vanligen sprit som konsumerats. Vin och öl tar vanligen längre tid att dricka varför maxkoncentrationen sällan blir lika hög som efter intag av sprit. Måttlig alkoholkonsumtion har i flera studier beskrivits ha positiva hälsoeffekter.

VAD BETYDER DINA DRÖMMAR?

Vad betyder utländsk påverkan?

Vad betyder vissa meteorologiska uttryck?

Lämna en kommentar