Vad betyder ss?

Förkortningen SS står för Schutzstaffeln, som på svenska betyder skyddsavdelning eller skyddsvakt. SS var till början en personlig vaktstyrka på omkring 250 man. Hitler började omge sig med SS-soldater under 1923. Den 6 januari 1929 grundades SS som en officiell organisation, sorterade under SA (Sturmabteilung).

Vad betyder SS båt?

Se nedan vad s/s betyder och hur det används på svenska. Förkortning för steam ship som står för ångbåt men också ett vanligt prefix för kanalbolag.

Vad menas med Gestapo?

Gestapo står för Geheime Staatspolizei och var den tyska säkerhetspolisen. Gestapo bildades ursprungligen av Hermann Göring i Preussen den 26 april 1933, för att ersätta den preussiska säkerhetspolisen. I april 1934 ställdes Gestapo under SS och Heinrich Himmlers kontroll.

Vad betyder Waffen?

Svenska frivilliga i Waffen-SS avser de svenska frivilligsoldater som verkade i tyska Waffen-SS under andra världskriget. De allra flesta av dem stred på östfronten i divisionerna Wiking och Nordland. Efter det tyska angreppet på Sovjetunionen sommaren 1941 ökade tillströmningen av utländska frivilliga till Waffen-SS.

Hur förkortas ångbåt?

Å/F, förkortning för ångfartyg, beteckning före namnet på fartyg med ångmaskin.

Vad betyder t s fartyg?

Även det svenskspråkiga M/F (”motorfartyg”) är vanligt. Handelsfartyg bär ofta beteckningen M/V eller MV vilket är en förkortning för engelskans ”Motor Vessel”. Ibland på engelska står bokstaven ”M” i ”M/S” för ”Machine”. Motsvarande beteckning för ångfartyg är S/S, vilket uttyds Steam Ship.

Vilka är nürnberglagarna?

Nürnberglagarna kallas den anti-judiska lagstiftning som antogs på partidagarna i Nürnberg den 15 september 1935. Två lagar infördes som juridiskt och socialt skiljde judar från icke-judar i Tyskland. Enligt den första av Nürnberglagarna förlorade judarna sitt tyska medborgarskap.

Vad menas med stortyskland?

Stortyska riket (tyska Großdeutsches Reich) blev det officiella namnet på det tidigare Tyska riket (Nazityskland) 1943–1945. Begreppet användes med anledning av annektionen av Österrike (”Anschluß”) som hade skett 1938 och redan då hade lett till att namnet sedan dess hade använts inofficiellt.

Vad ur historien brukades i Dolkstötslegenden?

Enligt dolkstötslegenden var det den svaga tyska regeringens fel att Tyskland hade förlorat kriget. Den tyska militärmakten var obesegrad, men hade blivit tvingade att kapitulera efter att ha fått en dolkstöt i ryggen av politikerna som svikit kejsarriket och armén genom att sluta fred med fienden…

Hur många svenskar i SS?

svenskar i Waffen-SS

Från Norden enrollerades 6 000 norrmän och lika många danskar, 1 400 finländare och 150 svenskar. Från det neutrala Schweiz deltog 750 man och från exempelvis Nederländerna 22 000 man i Waffen-SS.

Vad gjorde Einsatzgruppen?

Insatsgrupperna bestod sammanlagt av omkring 3 000 personer. Av den tyska krigsmakten (Wehrmacht) fick insatsgrupperna hjälp med transporter och utrustning. De fick också hjälp av andra SS-enheter, beväpnade civila personer och lokal polis samt tvångskommenderad lokalbefolkning.

Vad hände under Nürnbergrättegångarna?

Nürnbergrättegångarna var de rättegångar (13 st) som hölls strax efter andra världskriget 1945-1949 i den tyska staden Nürnberg då ledande nazister och andra tyska krigsförbrytare rannsakades och dömdes av en internationell militärdomstol.

VAD BETYDER DINA DRÖMMAR?

”Så länge”, vad betyder det? SFI

FLICKVÄN BLIR AVSLÖJAD PÅ DOLD KAMERA

Lämna en kommentar