Vad betyder sta?

Vad menas med sta?

Sta kan bland annat beskrivas som ”(ålderdomligt, vard.) åstad, iväg, bort”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av sta samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder gått i stå?

rubriken ”Tysk s-kampanj har gått i stå”, ”förhandlingarna har gått i stå” och ”Samhällsutvecklingen gick i stå fullständigt när … pengarna tog slut i mitten på åttiotalet”. Betydelsen av uttrycket är alltså ’köra fast, haka upp sig, stanna upp’.

Vilket ord betyder samma sak som med jämna mellanrum?

Med Jämna Mellanrum betyder ungefär detsamma som regelmässig.

Kan stå i sin?

SINA, v. I 3; särsk. i uttr. stå i sin, stå avsinad, (ha börjat) tryta, råka i sin, komma att sina.

Vad är ett missnöje?

Ordet missnöje är en synonym till ogillande och misstyckande och kan bland annat beskrivas som ”känsla av att något kunde fungera bättre”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av missnöje samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Är Dada en?

Dadaismen eller Dada var en avantgardistisk konst- och litterär riktning inom modernismen som blomstrade från 1916 till omkring 1923. Dada kan ses som en mer handgriplig protest mot kulturens inlemmande i den sociala hierarkin.

Vad innebär det att man är beslutsam?

Ordet beslutsam är en synonym till bestämd och resolut och kan bland annat beskrivas som ”resolut, bestämd, handlingskraftig”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av beslutsam samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Kan något gå i stå?

Frasen gå i stå är synonymt med stanna av och kan beskrivas som ”stanna av, försättas i overksamhet, upphöra med att fungera eller utföra arbete”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av gå i stå samt se exempel på hur frasen används i det svenska språket.

Vad betyder allsköns?

Allsköns betyder ungefär detsamma som diverse.

Vad är måtta?

Betydelse: Hvad som är väl och riktigt afmätt, afpassadt; lagom.

Vad är stött?

Stött betyder i stort sett samma sak som sårad.

Vad är jämna pengar?

Innebär att spelaren får tillbaka lika mycket pengar som han satsat i vinst.

Kan kor vara korsord?

Synonymer till kor
  • altarplats, altarrum, kyrkorum, kapell, gravkor.
  • sångkör, kör, korus.

Vad betyder mänga?

mänga i ordbok från 1870

Betydelse: Blanda ihop flytande ämnen.

Kan kossor stå i?

När ett nytt stall byggs så byggs det för lösdrift, men i äldre stallbyggnader står korna oftast bundna vid sin egen plats. Där har hon lätt att komma åt både vatten och mat. Även här finns en matta eller madrass att stå och ligga på, och halm eller sågspån. På sommaren går alla mjölkkor i Sverige ute på bete.

Lennart Bång – Stå upp för de Tysta

Störig granne

VAD BETYDER DINA DRÖMMAR?

Lämna en kommentar