Vad betyder synonym?

Vad är ett annat ord för synonym?

Historik för synonym

till synonymos, med samma namn, till syn-, med (se sy m-), o. önoma, namn (se d. o.); jämför anonym, pseudonym.

Vad är det synonym?

Ordet vad är en synonym till not och notvarp och kan bland annat beskrivas som ”i utrop för att ange hög grad”. Ordet kan ha flera olika betydelser.

Vad betyder Sniskan på svenska?

Betyder att något än monterat, sitter, står eller hänger snett. Det kan också betyda att en person är lätt berusad. Hatten ska sitta lite på sniskan.

Vad är ogenomskinlig?

Ordet ogenomskinlig är en synonym till ogenomsynlig och opak och kan bland annat beskrivas som ”inte genomskinlig, grumlig”. Ordet är motsatsen till klar. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av ogenomskinlig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder Noaord?

Sammansatt av polynesiska noa, som uttrycker motsatsen till tabu och betecknar något som kan användas utan risk, och glosan ”ord”.

Är rä ett ord?

Motsatsen till ’yeah’, något som är riktigt uselt. Skall helst sägas med långa grova R.

Vad är det vad är det?

Vad – att satsa pengar på utfallet av en viss händelse, se vadslagning. Vad – en kroppsdel, se vaden. Vad (juridik) – ett ordinärt och devolutivt rättsmedell, med vilket en part hos hovrätt sökte ändring i beslut av underrätt. Vad (fiskeredskap) – ett fiskeredskap i form av ett stort nät bundet av garn.

Vad korsord?

Synonymer till vad
  • adv. i vilken grad, så, hur.
  • pron. vilken, vad för något. det som; vadhelst, vad helst.
  • subst. vadställe, grunt ställe, övergångsställe. överklagande av dom, överklagande, vädjan. …
  • subst. underben, benmuskel.
  • subst. not, fisknot, nät, snörpvad.

Vad är en som?

Ordet som är en synonym till såsom och vilken och kan beskrivas som ”i egenskap av; såsom”. Ordet används i uttrycket ”först som sist” som betyder ”ju förr dess bättre, på en gång”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av som samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder ordet kärva?

Kärva betyder göra mager.

Kan dikten vara?

Versmått (ibland även versform eller diktform) kallas de regelbundna rytmiska mönster som finns i lyrik. Olika versmått har olika antal takter och/eller stavelser per versrad, olika antal versrader per strof, olika blandningar av betonade och obetonade stavelser, och olika typer av rim.

Vad är berusad?

Ordet berusad är en synonym till bladig och dragen och kan bland annat beskrivas som ”påverkad av alkohol, rusig, full ”. Ordet är motsatsen till nykter.

Vad är en stadga?

Ordet stadga är en synonym till stadighet och stödja och kan bland annat beskrivas som ”regel, förordning”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av stadga samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad innebär det att ha utstrålning?

Ordet utstrålning är en synonym till karisma och strålning och kan bland annat beskrivas som ”förmåga (hos en person) att göra ett starkt intryck, karisma”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av utstrålning samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är skarpare?

Betydelse: Stark och genomträngande. Betydelse: Mycket hvass. Betydelse: Hård, sträng, bitande och stickande i tal och svar.

Vilka ord betyder samma sak? (synonymer, övning)

Vilka ord betyder samma sak? (substantiv, synonymer) SFI

Vilka ord betyder samma sak? (verb, synonymer) SFI

Lämna en kommentar