Vad betyder tolkning?

Tolkning (semantik) – ett begrepp inom semantiken. Tolkning (översättning) – att översätta muntligt tal till ett annat språk. Tolkning (bogsering) – en eller flera personer på skidor eller cykel dras av ett motorfordon eller djur. Tolkning (psykoanalys) – begripliggörande av omedvetet problematiskt.

Kan tolkar bytas ut mot?

Synonymer till tolka
  • tyda, uttyda, förtydliga; uttrycka i ord, ge uttryck åt, förklara; gestalta.
  • översätta, interpretera, återge.
  • hänga på släp, åka skidor efter, dras på cykel.

Vad innebär det att vara härdad?

Ordet härdad är en synonym till tålig och luttrad och kan beskrivas som ”motståndskraftig, okänslig”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av härdad samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder riktighet?

Ordet riktighet är en synonym till sanning och korrekthet och kan bland annat beskrivas som ”egenskapen att vara riktig eller korrekt”. Ordet används i uttrycket ”det äger sin riktighet” som betyder ”det är riktigt”.

Vad betyder bestå på svenska?

Betydelse: Fördröjas tills vidare; uppskjutas på behaglig tid. Brukas allenast om sak, mest i affärs- och embets-mannastil. Betydelse: Lyckligen genomgå någonting svårt eller farligt.

Vad betyder dyster?

dyster i ordbok från 1870

Betydelse: Vemodigt stämd och till följe deraf tyst och sluten. Betydelse: Föga upplyst.

Vad betyder ansätter?

ansätta i ordbok från 1870

Betydelse: Med all makt söka att betvinga någon, att nödga till eftergift, till medgifvande; äfven ofta liktydigt med Angripa. Betydelse: Gå någon våldsamt in på lifvet; figurativt: häftigt oroa, förfölja, plåga.

Vad menas med härda ut?

Härda Ut betyder ungefär detsamma som stå bi.

Är polerad korsord?

Synonymer till polerad
  • blank, putsad, glättad, slipad; artig, belevad, städad, fin, hyfsad, verserad, väluppfostrad, chevaleresk. motsatsord. glanslös, opolerad; oartig, ohyfsad.
  • Användarnas bidrag. bonad, glansig, gnodd.

Vad är vidmakthålla?

Betydelse: Hålla vid makt, i helgd. Medgifver äfven användning i fysiskt afseende.

Vad betyder ordet bekräfta?

Betydelse: Försäkra, med anspråk på trovärdighet förklara, att något är fullt öfverensstämmande med sanningen, med verkliga förhållandet.

Vad är underligt?

Underlig betyder ungefär detsamma som konstig.

Vad är ungefär?

Ordet ungefär är en synonym till uppskattning och liksom och kan beskrivas som ”omkring, cirka”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av ungefär samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder men på svenska?

Ordet men är en synonym till skada och ändock och kan bland annat beskrivas som ”anger invändning eller inskränkning”. Ordet används i uttrycket ”efter många om och men” som betyder ”efter mycket besvär”.

Vad betyder bestod av?

Se nedan vad består av betyder och hur det används på svenska. Består Av betyder i stort sett samma sak som innehåller.

Vad menas med fastställd?

Fastställd betyder ungefär detsamma som avgjord.

Såhär tolkar du dina drömmar

Blodgaser

VAD BETYDER DINA DRÖMMAR?

Lämna en kommentar