Vad betyder tönt?

Är några töntar?

Används i vardagligt tal.

Ordet tönt är en synonym till stolle och drummel och kan bland annat beskrivas som ”tafatt eller bortkommen person”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tönt samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är en fjant?

Ordet fjant är en synonym till fån och jöns och kan bland annat beskrivas som ”löjlig person”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av fjant samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Är väl fjanten?

Fjant betyder ungefär detsamma som fjäsker.

Vad betyder förorsakar?

Betydelse: Vara orsak till frambringandet af någon verkan.

Vad är tunt?

Ordet tunn är en synonym till utspädd och vattnig och kan bland annat beskrivas som ”som har liten tjocklek, smal”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Tunn är motsatsen till tät. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tunn samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder Utsot?

utsot, gammalt ord för ’diarré’, fornsvenska ūtsōt = fornisländska o.

Vad är en rabiat?

Hur används ordet rabiat

”I det svenska uppslagsverket Nationalencyklopedin ges exempelmeningen ” Han blev alldeles rabiat när hans bisysslor kom på tal. ” I svenska akademiens ordlista förklaras rabiat med synonymerna ursinnig, ettrig, inbiten.”

Vad betyder hyddan?

Hydda är en primitiv bostad där tak och väggar bildar en enhet till skillnad från hus (tält däremot kan ha både hus- och hyddform).

Är Credot en?

Ordet credo är en synonym till doktrin och tro och kan bland annat beskrivas som ”(uttryck för) personlig tro”.

VAD BETYDER DINA DRÖMMAR?

Vad är retorik? – Vad betyder ethos, logos och pathos?

Vad betyder tilläggstavlan? – 10 körkortsfrågor

Lämna en kommentar