Vad betyder uppmaning?

Betydelse: Yrkande, att en person förrättar, fullgör något. Betydelse: [verb] Egentligen föra vilse, på orätt väg; figurativt: leda i villfarelse.

Vad menas med att uppmana?

Uppmana betyder ungefär detsamma som säga till.

Vad är en tillsägelse?

Tillsägelse betyder ungefär detsamma som tillrättavisning.

Vad är fullgott?

I stort sett detsamma som tillräckligt.

Vad är utmanande?

Ordet utmanande är en synonym till våghalsig och krävande och kan bland annat beskrivas som ”provokativ, arrogant”. Ordet är motsatsen till lätt. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av utmanande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder ordet skrupelfri?

Den som är skrupelfri är utan skrupler, det vill säga den saknar samvetsbetänkligheter och är därför beredd att vid behov göra sådant som är orätt och omoraliskt.

Vad är en omfattning?

Ordet omfattning är en synonym till proportion och spännvidd och kan bland annat beskrivas som ”storlek, utsträckning”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av omfattning samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder Rekat?

Reka är en förkortning av rekogonoscera och betyder undersöka.

Kan stör stå för?

Ordet stör är en synonym till stake och stång och kan bland annat beskrivas som ”lång kraftig käpp”.

Vad är en klump?

Ordet klump är synonymt med knöl och kan bland annat beskrivas som ”stort stycke”. Ordet används i uttrycket ”får en klump i halsen” som betyder ”känner att man vill gråta”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av klump samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är etablerade?

Ordet etablerad är synonymt med beskaffad och kan beskrivas som ”som funnit sig till rätta på viss plats; erkänd”. Ordet är motsatsen till kontroversiell. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av etablerad samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder gillt?

Gill betyder i stort sett samma sak som giltig.

Är på riktigt synonym?

Riktigt betyder i stort sett samma sak som korrekt.

Vad betyder Sneddar?

Snedda betyder i stort sett samma sak som gå snett .

Är kännbara?

kännbar i ordbok från 1870

Betydelse: Som på ett smärtsamt sätt låter känna sig.

Verb i IMPERATIV – utrop och uppmaningar

4- Ordföljd, huvudsats, uppmaning (SFI C-D)

Vad är bra service

Lämna en kommentar