Vad betyder vgn?

(chattspråk) förkortning för Vad gör ni?

Vad betyder LOL i text slang på Internet?

LOL – Laugh Out Loud

När något är roligt kan man skriva LOL som betyder att man skrattar högt!

Vad menas med VP?

VP {substantiv} [förkortning]

vicepresident {utr.} vicerektor {utr.}

Vad betyder förkortningen WTF?

(chattspråk, vulgärt) förkortning för what the fuck; ungefär ”vad i helvete”, ”vad fan”?

Vad betyder GML på svenska?

GML står för ”Geography Markup Language” och är baserat på xml syntax. Formatet är skapat genom OGC (Open Geospatial Consortium) och är tänkt att inte bara kunna hantera data i vektor eller raster utan även täckningsområden såväl som sensordata (beskrivning hämtad från Wikipedia).

Vad betyder LOL på Snapchat?

LOL betyder ”skratta högt” eller ”skrattar högt”. Det betyder att något är roligt eller gjort dig skratt. Det är en av de mest kända akronymerna på Internet och används i nästan alla delar av webben.

Vad betyder LMAO på svenska?

(Internet slang) Initialism of laughing my ass off; used to indicate great amusement, usually exaggerated, at something (usually from an online source, for example, a discussion group, or an instant message).

Vad betyder VP och VS?

VP, värme primär, avser fjärrvärmenätet, före värmeväxlaren i undercentralen. VS, värme sekundär, avser byggnadens vattenburna värme-system, efter värmeväxlaren i undercentralen. Samma förkortning, VS, används även för att beteckna värme och sanitet (alltså VVS minus ventilation).

Vilka ord betyder samma sak? (synonymer, övning)

”Så länge”, vad betyder det? SFI

Vad betyder f(x) ?

Lämna en kommentar