Vad betyder vs?

Versus, som förkortas vs, är latin. Det betyder ’mot’. Versus används framför allt i sportsammanhang.

Kan man använda VS i svenska?

Versus, ett latinskt ord, uttalas i svenskt sammanhang som det stavas [vérrsus] (förkortas v., v, vs. eller vs) vilket som adverb betyder vänd emot, som substantiv fåra, linje eller versrad.

Kan man skriva vs?

VS, Vs eller vs kan syfta på: Vs eller vs. – förkortning för versus (latin) Vs.

Hur förkortar man Verses?

Svar: Versus, som förkortas vs, är latin. Det betyder ’mot’. Versus används framför allt i sportsammanhang.

Vad kan man skriva istället för att?

Undvik ordet ’man

Att använd ordet ’man’ i skriven text anses inte särskilt snyggt då detta ord oftast används i talspråk. Det går nästan alltid att byta ut ordet ’man’ mot ’du’ eller ändra meningsbyggnaden. Detta ska göras i så stor utsträckning som det går.

Hur kan man skriva en text?

Läs liknande texter av samma typ som du ska skriva så får du en idé om vad som bör finnas med i din text.
 1. Läsaren. …
 2. Håll dig på rätt nivå …
 3. Våga utmana dig själv. …
 4. Nyanser. …
 5. Variera språket. …
 6. Använd samma tempus till hela texten. …
 7. Skriv lagom långa meningar. …
 8. Läs igenom.

Hur skriva st?

Sammandragningar skrivs utan punkter

Dessa förkortningar kräver ingen punkt eftersom de inte är avbrutna. Exempel på sammandragningar är ca (cirka) och jfr (jämför). I vissa äldre ord som förkortas med sammandragningar används kolon, till exempel s:t (sankt) och k:a (kyrka).

Hur förkortar man ord?

Lista på vanliga förkortningar
 • ang. – angående.
 • anm. – anmärkning.
 • bil. – bilaga.
 • bl.a. – bland annat.
 • ca – cirka (kan även skrivas c:a)
 • cm – centimeter.
 • dB – decibel.
 • dl – deciliter.

EXTROVERT VS INTROVERT (VAD ÄR SKILLNADEN?)

KRAV – Vad betyder märket?

SVENSKAR VS BLATTAR DEL 1-10

Lämna en kommentar