Vad betyder ytlig?

Ordet ytlig är en synonym till fåfäng och grund och kan bland annat beskrivas som ”som inte går på djupet, flyktig”. Ordet är motsatsen till ingående. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av ytlig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Är ytlig korsord?

Synonymer till ytlig
  • grund,
  • yttre,
  • flärdfull,
  • flack,
  • flyktig,
  • hastig,
  • översiktlig,
  • summarisk,

Är en ytlig detalj?

ytlig – Som endast rör ett föremåls yta och inte dess innehåll. 3. ytlig – Som endast rör lite av det mest uppenbara, och inte går in på djupet eller några detaljer.

Vad är ovanligt?

Ovanlig betyder ungefär detsamma som sällsynt.

Vad är nedsättande ord?

Nedsättande betyder i stort sett samma sak som förklenande.

Kan vara Areell?

Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. Miljö- och jordbruksutskottet har gjort en uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen.

Har hemlig gång?

Hemlig gång betyder lönngång.

Är fåfäng strävan?

2) som icke leder till åsyftat resultat, utan resultat, resultatlös, fruktlös, lönlös, gagnlös; förgäves; numera i sht i högre stil, särsk. i vissa förb., ss. fåfäng möda, strävan o. d. Teris arbete (att skaffa Sverge en utländsk konung) ..

Är de Ämabla?

Det stavas ämabel och betyder ’älskvärd’. Det är ett något ålderdomligt ord, som kommer från franskans aimable med samma betydelse.

Är svårt att fatta?

Ha Svårt För Att Fatta betyder ungefär detsamma som bakom flötet.

Är Al ingen ovanlig?

AL amyloidos är en ovanlig sjukdom med en årlig incidens på ca 1/100 000. Medianåldern vid diagnos är ca 70 år och ses något oftare hos män än kvinnor.

Är unik Den korsord?

Synonymer till unik
  • ensam i sitt slag, enastående, exklusiv, alldeles särskild, sällsynt, sjusärdeles, oöverträffad, makalös, utan like, allenastående, egen, enda, ensam, exceptionell, oefterliknelig, ojämförlig, originell, outstanding, ovanlig, special, speciell, sällspord, rar, egenartad, udda. …
  • Användarnas bidrag.

Vad är en dörröppnare?

Anordning som automatiskt öppnar en dörr när en person närmar sig. Dörren stängs när den stått öppen en viss förinställd tid.

Vad betyder ordet brusade?

Brusa betyder ilskna till.

Vad är oväsen?

Vad betyder oväsen? väsen, buller, stoj, oljud: föra o.

Vad betyder att dämpa?

Betydelse: Göra att något upphör, afstannar; äfven (om rösten) göra saktare, lägre.

Filosofi: idealism, rationalism och empirism

POLITIKERFÖRAKT & MORAL

Vad betyder försäljning egentligen

Lämna en kommentar