Vad får biljettkontrollanter göra?

Enligt SL så får biljettkontrollanterna ”inte omhänderta, gripa eller hålla kvar resenärer som saknar giltig biljett.” Så kommer det kontrollanter räcker det med att du lugnt och sakligt förklarar för dem att du inte tänker visa upp din biljett utan i stället välja att gå av tåget/ut från stationen.

Hur många Tjuvåker Västtrafik?

Var tionde resenär tjuvåker i kollektivtrafiken i Göteborg, enligt Västtrafik. De upplever att det finns en ny samhällstrend där det är mer socialt accepterat att tjuvåka. – Det vi kan se är samhällstrender som påverkar våra värderingar.

Får kontrollanter hålla fast en?

SL brukar emellanåt hävda i media att kontrollanter har rätt att hålla fast människor mot deras vilja i kontrollerna då vem som helst har rätt att gripa någon som begår ett brott som kan straffas med fängelse, och att åka utan giltigt färdbevis kan straffas med fängelse då det är ”bedrägligt beteende”.

Hur undviker man kontrollanter?

Det bästa sättet att slippa kontrollanterna är naturligtvis att hålla utkik efter dem. Genom att sätta sig längst fram i vagnen (eller bussen) på höger sida har man bra koll och upptäcker oftast kontrollanterna på hållplatsen.

Får Busskontrollanter provision?

En myt är att kontrollanterna är ute efter att skriva ut så mycket böter som möjligt. – De får ingen provision utan jobbar på timmar, säger Niklas Andersson, kontrollansvarig på Region Sörmland som sköter kollektivtrafiken.

Hur mycket kostar böter Västtrafik?

Ofta i grupp kliver de på bussen eller spårvagnen för att kontrollera resenärers biljetter och bötfälla de utan. Till våren kommer boten, eller tilläggsavgiften som Västtrafik kallar den, höjas från 1 200 kronor till 1 500 kronor, vilket är en höjning på 25 procent.

Hur mycket förlorar Västtrafik?

Västtrafik förlorar 1,1 miljard kronor

Enligt Västtrafiks prognos kommer bolaget ha förlorat nära 1,1 miljard i inkomstbortfall. – Det är klart att ersättningen hjälper till att reducera intäktstappen.

Får biljettkontrollanter hålla fast Västtrafik?

Enligt SL så får biljettkontrollanterna ”inte omhänderta, gripa eller hålla kvar resenärer som saknar giltig biljett.” Så kommer det kontrollanter räcker det med att du lugnt och sakligt förklarar för dem att du inte tänker visa upp din biljett utan i stället välja att gå av tåget/ut från stationen.

Vad är straffet för att planka?

Det räknas som bedrägligt beteende som kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader. Eftersom brottet kan ge fängelse så kan gärningsmannen bli envarsgripen.

Kan biljettkontrollanter kräva legitimation?

Kontrollanter får inte gripa

Biljettkontrollanter har rätt att begära att resenärer visar legitimation. Men om resenären vägrar kan de inte göra något. De har heller inte rätt att gripa någon. Det är förbehållet polisen eller ordningsvakter.

Vad händer om man inte checkar ut Västtrafik?

Svar: Om du glömmer att visa kortet när du går av dras maxpriset för resans tur.

Får SL kontrollanter filma en?

Kontrollanterna är instruerade att ha kameran på under hela sitt arbetspass och kan således komma att filma alla resenärer som passerar kontrollanten. Detta är enligt Imy och förvaltningsrätten integritetskränkande. Källa: Integritetsskyddsmyndigheten.

Var är kontrollanterna?

Kontrollanterna kan stå utanför fordonen och kontrollera biljetten när du stiger på, eller kontrollera biljetter ombord på fordonen. Kontrollanterna har alltid arbetskläder där det tydligt framgår att de arbetar som biljettkontrollanter, samt identitetsbricka.

Vad kostar det att planka på SL?

Om man inte har en giltig biljett räknas det som plankning och ger 1 500 kronor i böter.

Vad händer om man inte betalar SL böter?

Vi kan inte bara strunta i dem som inte betalar. De hamnar i inkasso och till syvende och sist hos Kronofogden om de inte betalar. Det ger ju helt fel signal om det skulle visa sig att om man struntar i att betala så slipper man, säger Thomas Silvander, affärsansvarig för intäktssäkring på SL.

Var är kontrollanterna Stockholm?

På Saltsjöbanan, Roslagsbanan och Tvärbanan finns inga konduktörer eller spärrar. Det är bara att kliva på längst fram till höger i tåget och hålla lite utkik när tåget rullar in på perrongen ifall det skulle stå några kontrollanter där. Om det gör det så kliver du av tåget.

Ingen biljett – version 1

Spårvagns kontrollanter hotar GPs reporter

Biljettkontrollant plankar i Spånga!

Lämna en kommentar