Vad får bonden betalt för mjölken?

Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Löneskillnader mellan män och kvinnor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2016 23 800 kronor 23 000 kronor
2017 23 400 kronor 24 100 kronor
2018 24 000 kronor 23 100 kronor
2019 24 400 kronor 24 600 kronor

3 rader till

Vad får bonden för mjölken 2021?

I april höjs Arlas a contopris med 14,6 öre/kg för konventionell och ekologisk mjölk. Det meddelar Arla i ett pressmeddelande. A contopriset för konventionell mjölk blir efter höjningen därmed 365,8 öre/kg, och för ekomjölken 438,5 öre/kg.

Vad får man för 1 liter mjölk?

Standardmjölk Eko

Arla Ko® Ekologisk. 1 l. Jfr-pris 12.95 kr/lit.

Hur mycket tjänar man på mjölk?

Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Löneskillnader mellan män och kvinnor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2016 23 800 kronor 23 000 kronor
2017 23 400 kronor 24 100 kronor
2018 24 000 kronor 23 100 kronor
2019 24 400 kronor 24 600 kronor

3 rader till

Hur mycket får mjölkbonden per liter mjölk?

Arla-bonden Nils Henrik Eriksson i Ljustorp får 4,30 för sin ekologiska mjölk, medan den som levererar vanlig mjölk får 3,47 just nu.

Vad kostar 1 liter mjölk 2022?

Arla Ko®. 1 l. Jfr-pris 11.75 kr/lit.

Vad kostade en liter mjölk 2000?

I mitten av årtiondet kostade ett halvt kilo kaffe kostade 36,50 kronor vilket motsvarar 51, 80 kronor i dagens penningvärde. En liter mjölk kostade 4,80 kronor, cirka 6,80 kronor i dagens penningvärde.

Hur många liter mjölkar en ko?

Göra mjölk

Men det kommer mycket mer mjölk från kon, ungefär 30 liter mjölk brukar det bli från en ko varje dag. Vissa rekordkossor mjölkar upp till 60 liter per dag, men ju längre tiden går från det kalven fötts minskar mängden mjölk.

Vad kostar en liter mjölk på Lidl?

En vanlig standardmjölk kostar 7.99 kr/l. I sortimentet finns även ekologisk mellanmjölk som är KRAV-märkt och den kostar 9.45 kr/l. Välkommen in i butik!

Hur mycket kostar en liter mjölk på Coop?

Coop. 1 l. Jfr-pris 10.25 kr/lit.

Vad ligger mjölkpriset på?

Arla skriver även att i oktober och november 2017 låg a contopriset för konventionell mjölk på 369,60 öre per kilo, vilket är det högsta priset under åren 2013–2021. Detta medför enligt Arla att mjölkpriset i april, på 365,8 öre per kilo, ligger på en historiskt sätt hög nivå.

Hur mycket kostar en liter mjölk på Ica?

En Ica Supermarket-handlare i Mellansverige, som Jordbruksaktuellt har pratat med, berättar att för en liter mjölk från Arla betalar butiken 7,39 kronor exkl. moms i inköpspris. I butiken säljs sedan mjölken för 9,60 kronor per liter till konsument.

Vad är mjölkpriset?

Jo, i grunden handlar det om tre olika sorters mjölkpris: dels det pris som vi Arlabönder får betalt för mjölken vi producerar, dels det pris som Arlas kunder, exempelvis butiker, betalar när de köper mjölk och andra produkter av Arla, och slutligen det pris du som konsument betalar för varorna i affären.

Hur mycket får bonden för köttet?

Mest får man för nötkött, där går 40 procent av försäljningsvärdet till bonden. Samma gäller potatis och ägg i och med att en stor del av förädlingen sker på gården i form av sortering, tvätt och packeri. För griskött får bonden cirka 25 procent.

Köper mjölk direkt från bonden!

påjobbet mjölkbonde

Så gör vi mjölk

Lämna en kommentar