Vad får bönderna för mjölken?

En liter mellanmjölk kostar i dagsläget i snitt 9 kronor i butik, varav en krona är moms. Åtta kronor ska sedan fördelas mellan handel, mejeri och bonde. Bonden får ungefär 2,50 kronor per kilo mjölk, det motsvarar 28 procent av vad mjölkköparen betalar. Mest betalt får bonden för nötkött, potatis och ägg.

Vad får bonden för mjölken 2021?

I april höjs Arlas a contopris med 14,6 öre/kg för konventionell och ekologisk mjölk. Det meddelar Arla i ett pressmeddelande. A contopriset för konventionell mjölk blir efter höjningen därmed 365,8 öre/kg, och för ekomjölken 438,5 öre/kg.

Hur mycket får mjölkbonden per liter mjölk?

Arla-bonden Nils Henrik Eriksson i Ljustorp får 4,30 för sin ekologiska mjölk, medan den som levererar vanlig mjölk får 3,47 just nu.

Vad kostade en liter mjölk 2000?

I mitten av årtiondet kostade ett halvt kilo kaffe kostade 36,50 kronor vilket motsvarar 51, 80 kronor i dagens penningvärde. En liter mjölk kostade 4,80 kronor, cirka 6,80 kronor i dagens penningvärde.

Vad kostade en liter mjölk 1991?

Löner, priser, konsumtion under 90-talet

En liter mjölk kostade samma år bara 4:80, ungefär 5,90 i dagens penningvärde.

Vad kostar 1 liter mjölk 2022?

Arla Ko®. 1 l. Jfr-pris 11.75 kr/lit.

Hur mycket tjänar man på mjölk?

Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Löneskillnader mellan män och kvinnor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2016 23 800 kronor 23 000 kronor
2017 23 400 kronor 24 100 kronor
2018 24 000 kronor 23 100 kronor
2019 24 400 kronor 24 600 kronor

3 rader till

Vad får man för 1 liter mjölk?

Standardmjölk Eko

Arla Ko® Ekologisk. 1 l. Jfr-pris 12.95 kr/lit.

Hur många liter mjölkar en ko?

Göra mjölk

Men det kommer mycket mer mjölk från kon, ungefär 30 liter mjölk brukar det bli från en ko varje dag. Vissa rekordkossor mjölkar upp till 60 liter per dag, men ju längre tiden går från det kalven fötts minskar mängden mjölk.

Hur mycket får bonden för köttet?

Mest får man för nötkött, där går 40 procent av försäljningsvärdet till bonden. Samma gäller potatis och ägg i och med att en stor del av förädlingen sker på gården i form av sortering, tvätt och packeri. För griskött får bonden cirka 25 procent.

Vad kostade en liter mjölk 2005?

Priset på mjölk har varit lägre de i april till juli 2016 än det varit under motsvarande period de fyra tidigare åren. I juli år 2016 var avräknings-priset 2,75 kr per kilo. Till vänster visar jag priserna på årsbasis från 2005 till 2015. Diagrammet visar att priserna var runt 2,80 kr per kg åren 2005 och 2006.

Vad kostade en liter mjölk 1965?

Här nedan följer ett exempel på hur priset på mjölk har förändrats i Sverige. 1965 kostade en liter mjölk 1 kr. 1980 kostade en liter mjölk 2 kr.

Hur mycket kostar en liter mjölk på Ica?

En Ica Supermarket-handlare i Mellansverige, som Jordbruksaktuellt har pratat med, berättar att för en liter mjölk från Arla betalar butiken 7,39 kronor exkl. moms i inköpspris. I butiken säljs sedan mjölken för 9,60 kronor per liter till konsument.

Vad är mjölkpriset?

Jo, i grunden handlar det om tre olika sorters mjölkpris: dels det pris som vi Arlabönder får betalt för mjölken vi producerar, dels det pris som Arlas kunder, exempelvis butiker, betalar när de köper mjölk och andra produkter av Arla, och slutligen det pris du som konsument betalar för varorna i affären.

Vad ligger mjölkpriset på?

Arla skriver även att i oktober och november 2017 låg a contopriset för konventionell mjölk på 369,60 öre per kilo, vilket är det högsta priset under åren 2013–2021. Detta medför enligt Arla att mjölkpriset i april, på 365,8 öre per kilo, ligger på en historiskt sätt hög nivå.

Vad kostade 1 liter mjölk 1952?

Priset steg under 1950-talet med ett par kronor till runt 9 kr per liter.

Var kommer mjölken ifrån? | Arla Minior

Så gör vi mjölk

Mjölkbönderna får allt mindre betalt – Nyheterna (TV4)

Lämna en kommentar