Vad får en arbetsgivare inte fråga?

Frågor som är av privat karaktär är inte bara oetiska utan ibland också olagliga. Särskilt om de hänger ihop med lagstadgade diskrimineringsgrunder såsom ålder, kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder.

Vad kan man fråga arbetsgivaren?

Följande frågor kan vara bra att ställa till arbetsgivaren under anställningsintervjun:
 • Hur ser en typisk arbetsdag ut? …
 • Finns det något med min bakgrund som ni undrar över? …
 • Vem eller vilka kommer jag att jobba tillsammans med? …
 • Finns det möjligheter att utvecklas? …
 • Vad vill ni att jag ska uppnå med jobbet?
31 maj 2021

Får arbetsgivare fråga om sjukdom?

Så kort sammanfattat: en arbetsgivare har rätt att fråga efter vilken sjukdom du har, men du behöver inte svara på frågan. En arbetsgivare har inte rätt att vägra dig sjuklön om du skulle vägra att ange sjukdomsorsaken.

Vilka frågor ska man ställa till arbetsgivaren på en intervju?

5 smarta frågor att ställa på en anställningsintervju
 • Vad är enligt dig det bästa med att jobba här? …
 • Om jag började jobbet imorgon, vilka arbetsuppgifter skulle vara de första jag får ta tag i? …
 • Vilka kompetenser kommer att vara mest avgörande när ni väljer kandidater? …
 • Vad är nästa steg i rekryteringsprocessen?

Får arbetsgivaren fråga om man har barn?

Det är tillåtet för arbetsgivare att vid anställningsintervjuer ställa frågor till de sökande om familjeförhållanden, barn och planerade graviditeter. Däremot är det inte tillåtet att behandla män och kvinnor olika under intervjun.

Vad kan man fråga en tjej?

20 personliga frågor till tjejer
 • Har du någonsin räddat någons liv? …
 • Vilket är ditt roligaste barndomsminne?
 • Vilket är ditt viktigaste mål i livet?
 • Om du får välja fritt, hur varvar du ner efter en stressig dag? (Håll en neutral ton här, lystna blickar undanbedes så länge inte hon själv för sex på tal.)

Vad kan jag erbjuda arbetsgivaren?

Vad gör dig motiverad, entusiastisk eller engagerad på jobbet? Alla arbetsgivare vill ha en medarbetare som är motiverad till sitt jobb, då det ofta är ett framgångsrecept på att man trivs och stannar länge. Berätta därför för rekryteraren vad hos arbetsgivaren du tror kommer göra dig motiverad och varför du tror det.

Har arbetsgivaren rätt att ringa mig när jag är sjuk?

SVAR: Det finns inte någon uttrycklig arbetsrättslig reglering kring att arbetsgivaren ringer hem till den anställde. En del arbetsgivare kan vilja ringa för att kontrollera att den sjukskrivne arbetstagaren verkligen är hemma (vad nu det ska vara bra för).

Får arbetsgivaren fråga om man är vaccinerad?

Men det börjar ju i frågan om du som chef ens får fråga dina anställda om de är vaccinerade eller inte. – Ja, du får ställa frågan, men medarbetarna har ingen skyldighet att svara. Det är bara i en rehabsituation som man är skyldig att prata om sin hälsa med sin arbetsgivare, säger Susanna Kjällström.

Får arbetsgivaren fråga om religion?

En person som efter en anställningsintervju inte får anställning kan hävda att de är diskriminerade på grund av kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning eller könsöverskridande identitet.

Vilka frågor ska man ställa till rekryterare?

De flesta människor tycker om att prata om sig själva, även rekryterare.

Frågor om rekryteraren
 • Vad tycker du bäst om med att arbeta här?
 • Hur länge har du jobbat här och hur har din tjänst och arbetsplatsen förändrats under den tiden?
 • Om det var upp till dig, finns det något du skulle förändra på företaget?
23 okt. 2018

Vilka frågor kan man få på en intervju?

Så hanterar du de vanligaste intervjufrågorna
 1. Berätta om dig själv! …
 2. Hur är du som person? …
 3. Vilka positiva egenskaper har du? …
 4. Vilka negativa egenskaper har du/Vilka egenskaper har du som kan förbättras? …
 5. Vad vet du om oss? …
 6. Varför söker du det här jobbet? …
 7. Vad kan du tillföra organisationen? …
 8. Varför ska vi anställa just dig?

Vad ska man inte säga på en intervju?

13 saker du aldrig ska göra på en arbetsintervju
 • Fråga aldrig vad företaget gör. …
 • Snacka aldrig skit om din gamla arbetsplats. …
 • Säg inte att du är nervös. …
 • Undvik att säga ”jag gör vad som helst”. …
 • Ursäkta dig inte. …
 • Undvik att memorera för mycket. …
 • Undvik ord som typ, ungefär, kanske och ehm. …
 • Säg inte ”jag vet inte”.
29 aug. 2016

Får chef fråga om graviditet?

Det finns inga förbjudna ämnen. En arbetsgivare får fråga om du tänker skaffa familj, om du har någon funktionsnedsättning, om du är homosexuell eller gravid. Kruxet är att svaren inte får avgöra om du får jobbet, då kan det vara diskriminering.

Får man fråga om ålder på anställningsintervju?

diskrimineringsgrunder sällan relevant

Arbetsgivare bör därför i möjligaste mån undvika frågor som går att relatera till en eller flera av dessa grunder. Exempel på sådana frågor kan handla om den arbetssökandes ålder, sexualitet, civilstånd och etnisk tillhörighet, för att nämna ett par exempel.

Vad får en arbetsgivare inte göra?

5 beteenden du aldrig ska tolerera från din chef
 • Härskartekniker, arbetsuppgifter som strider mot dina värderingar och tillgänglighet på helger. …
 • Oetiska handlingar. …
 • LÄS MER: 5 ledare i Game of Thrones som du garanterat känner igen från jobbet.
 • Alla former av härskartekniker. …
 • Osunda värderingar.
24 jan. 2019

Anställningsintervju frågor och uttryck

Arbetsintervju exempel och tips

Ett par tips inför jobbintervju

Lämna en kommentar