Vad får en biljettkontrollant göra?

Enligt SL så får biljettkontrollanterna ”inte omhänderta, gripa eller hålla kvar resenärer som saknar giltig biljett.” Så kommer det kontrollanter räcker det med att du lugnt och sakligt förklarar för dem att du inte tänker visa upp din biljett utan i stället välja att gå av tåget/ut från stationen.

Hur många Tjuvåker Västtrafik?

Var tionde resenär tjuvåker i kollektivtrafiken i Göteborg, enligt Västtrafik. De upplever att det finns en ny samhällstrend där det är mer socialt accepterat att tjuvåka. – Det vi kan se är samhällstrender som påverkar våra värderingar.

Har biljettkontrollanter rätt att gripa?

Kontrollanter får inte gripa

Biljettkontrollanter har rätt att begära att resenärer visar legitimation. Men om resenären vägrar kan de inte göra något. De har heller inte rätt att gripa någon. Det är förbehållet polisen eller ordningsvakter.

Hur är det att jobba som biljettkontrollant?

Personliga egenskaper. Egenskaper som biljettkontrollant måste ha är noggrannhet, tålamod, stresstålighet och kunskaper i konflikthantering. Det är en stor fördel om man är en positiv person som har förmåga att få människor att se situationer ur en annan synvinkel.

Har biljettkontrollanter provision?

– De får ingen provision utan jobbar på timmar, säger Niklas Andersson, kontrollansvarig på Region Sörmland som sköter kollektivtrafiken.

Hur mycket kostar böter Västtrafik?

Ofta i grupp kliver de på bussen eller spårvagnen för att kontrollera resenärers biljetter och bötfälla de utan. Till våren kommer boten, eller tilläggsavgiften som Västtrafik kallar den, höjas från 1 200 kronor till 1 500 kronor, vilket är en höjning på 25 procent.

Vilka tider jobbar kontrollanter Göteborg?

De brukar arbeta i grupper om tre till sex ungefär. Västtrafik har tidigare använt civilklädda kontrollanter, men det gör de inte just nu. Tänk också på att kontrollanterna ibland kan stå på ena sidan av hållplatsen men springa över till motsatt färdriktning och hoppa på vagnen/bussen i sista sekund.

Vad är straffet för planka?

Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Vad är det för brott att planka?

Plankning för att slippa betala en färdbiljett är ett brott mot svensk lag och det finns två olika rubriceringar. För den som visar legitimationshandling och skriver på ett erkännande räknas det som avtalsbrott och man får en räkning på en tilläggsavgift.

Får kontrollanter ge böter?

Vid en kontroll tittar vi på alla kunders biljetter för att se om de är giltiga för resan. Om du inte har en giltig biljett vid en biljettkontroll utfärdar kontrollanten eller tågvärden en tilläggsavgift. Sedan 17 maj 2021 är tilläggsavgiften 1500 kronor.

Vad tjänar en kontrollant Västtrafik?

30 800 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad behöver man för att bli kontrollant?

Första steget i att bli kontrollant är att gå en utbildning till PC-kontrollant. Utbildningen anordnas av Transportstyrelsen och är indelad i en teoretisk del samt en praktisk del och avslutas med en kompetensbedömning.

Var är kontrollanterna?

Kontrollanterna kan stå utanför fordonen och kontrollera biljetten när du stiger på, eller kontrollera biljetter ombord på fordonen. Kontrollanterna har alltid arbetskläder där det tydligt framgår att de arbetar som biljettkontrollanter, samt identitetsbricka.

Får kontrollanter hålla kvar en Västtrafik?

En kontrollant har därför, under vissa förhållanden, rätt att hålla kvar en resenär som man kan misstänka för bedrägligt beteende. Att hålla kvar någon är alltid en sista utväg, och i likhet med många av oss i samhället, önskar vi att sådana här situationer inte skulle behöva uppkomma.

Hur mycket är SL böter?

Om du inte kan visa upp en giltig biljett vid en biljettkontroll måste du betala en tilläggsavgift på 1500 kronor. Du måste också betala kostnaden för en enkelbiljett utöver kostnaden för tilläggsavgiften. Om du inte betalar inom 10 dagar tillkommer också en påminnelseavgift.

Vad händer om man inte betalar SL böter?

Vi kan inte bara strunta i dem som inte betalar. De hamnar i inkasso och till syvende och sist hos Kronofogden om de inte betalar. Det ger ju helt fel signal om det skulle visa sig att om man struntar i att betala så slipper man, säger Thomas Silvander, affärsansvarig för intäktssäkring på SL.

Ingen biljett – version 1

Biljettkontrollanter spårar ur

Biljettkontrollant plankar i Spånga!

Lämna en kommentar