Vad får en buddhistisk munk äga?

Munkar följer och lever efter 227 särskilda regler, och de får egentligen endast äga 8 personliga ägodelar. En matskål, en vattensil, en rakkniv, tre set av klädedräkten, en nål och ett bälte av tyg. Allt hår på huvudet, även ögonbryn, rakas av.

Vad får munkar och nunnor ÄGA?

Munkar och nunnor får inte heller äga någonting, mer än det allra nödvändigaste. De bor i klostret, äter enkla måltider och klär sig i klosterdräkt. I ett kristet kloster lovar munkarna, att lyda klostrets abbot och nunnorna lovar att lyda klostrets abbedissa.

Vad heter munkens kläder?

Underkategorier kläder:

Den kristna munkdräkten, munkkåpa, består av en brun kappa med huva. Som tillbehör bär du ett vitt snöre runt midjan och kanske ett kors hängades runt halsen. Tibetanska munkar och Hare Krishna munkar bär orange munkplagg.

Vilka är de tre korgarna?

Den nuvarande sydliga buddhismens huvudsakliga skrifter Tripitaka (de tre korgarna) samlades ihop mellan år 500 och 250 f.Kr. Tripitaka är hinayanabuddhismens viktigaste skriftsamling. Den består av tre samlingar: Vinaya-Pitaka som innehåller regler för munkar och nunnor.

Vad är dhammapada?

Dhammapada är en textsamling tillhörande Khuddaka Nikaya från Palikanonen, den kanoniska skriftsamlingen för theravadabuddhismen. Dhammapada består av 423 verser som i synnerhet berör etik och moral.

Vilken betydelse har klosterlivet i buddhismen?

Munk- och nunneidealet värderas högt inom buddhismen eftersom munkar och nunnor anses ha nått långt i vägen till upplysning. I buddhistiska kulturer är det vanligt att man vid 12 års ålder upptas som novis (nybörjare) och efter att ha fyllt 20 år vigs till munk.

Vad äter man på Vesak?

Det är vegetarisk mat som gäller när Vesak firas.

Vad tror munkar på?

I både kristna och buddhistiska kloster lovar munken eller nunnan, att leva i celibat. Det betyder att man inte gifter sig och inte har några sexuella relationer. Munkar och nunnor får inte heller äga någonting, mer än det allra nödvändigaste. De bor i klostret, äter enkla måltider och klär sig i klosterdräkt.

Vad betyder ordet buddhism?

Buddhismen är en av de fem världsreligionerna men är i grunden en religion utan någon gud. I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva.

Vad har buddhismen för kläder?

Det är väldigt stränga regler i klosterskolan. På vardagar så bär buddhister färgglada kläder men vid högtider är det vit klädsel som gäller. Det sägs att det var fullmåne när Buddha föddes och dog, därför är det alltid mycket folk i templen när det är fullmåne.

Finns det olika inriktningar inom buddhism?

Efter Buddhas död utbröt tvister mellan hans lärjungar om hur man skulle tolka läran. Med tiden blev åsiktsskillnaderna så stora att anhängarna splittrades i tre skolor, theravada, mahayana och så småningom vajrayana.

Vad innehåller Lotussutran?

Innehåll och lärdomar
  • En vanlig och central lära i mahayana: idén att många buddhor kan existera samtidigt.
  • En mirakulös förvandling av en gud till en buddha efter att guden gett en ädelsten till Shakyamuni.
  • Berättelsen om en bodhisattva som bränner upp sig själv för att hylla en tidigare buddha.

Vad heter buddhismens heliga bok?

Tripitaka (sanskrit) eller Tipitaka (pali) som betyder ”tre korgar” är de heliga skrifter, som bildar buddhismens kanon.

Vad är buddhismens högtider?

Vesak är den heligaste tiden i den buddhistiska kalendern. Högtiden firas över hela Sydostasien till åminnelse av Siddhartha Gautamas (Buddhas) födelse, upplysning och död. Vesak kallas även Visakah Puja i Indien, Wesak i Sri Lanka och Buddha Purnima i Thailand.

Vad är en stupa inom buddhismen?

En stupa är byggd kring eller ovanpå rester av Buddhas olika ben eller andra kroppsdelar, dvs reliker. Det kan även vara hårstrån, naglar, tänder. Även t ex aska från kända munkar eller andra upplysta följare/lärare till buddhismen kan användas som en relik när en stupa byggs.

Vad hette den första Buddha?

Buddhismen uppkom i nordöstra Indien på 400-talet f.Kr. Grundaren hette Siddharta Gautama (ca 490-410 f.Kr ), men fick så småningom titeln Buddha, som betyder ”den som vaknat upp och förstått tillvarons sanna natur”.

En buddhistmunks liv (Religion) – Studi.se

Buddhismen och munkarnas liv #6 – hur man följer buddhas lära

Buddhismen förklarad | RELIGIONSKUNSKAP | Gymnasienivå

Lämna en kommentar