Vad får en god man göra?

Förvalta huvudmannens egendom

Ta hand om pension och bostadstillägg/bidrag. Betala räkningar. Lämna fickpengar antingen till huvudmannen själv eller till exempel vårdpersonal mot kvittens. Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter etc.

Vilka befogenheter har en god man?

Förvalta huvudmannens egendom

Ta hand om pension och bostadstillägg/bidrag. Betala räkningar. Lämna fickpengar antingen till huvudmannen själv eller till exempel vårdpersonal mot kvittens. Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter etc.

Vad ingår i uppdraget som god man?

Det kan bestå av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ett godmanskap kan bestå av alla tre delarna, två i kombination eller bara en del. Det vanligaste är att ett uppdrag består av alla tre.

Hur mycket får man för att vara god man?

Som god man tjänar du i regel cirka 10 000 kronor brutto årligen, såvida du tar dig an ett uppdrag med medelsvår komplexitet. Din ersättning betalas alltid ut årligen, och ersättningsbeloppet är alltid baserat på en bestämd procentsats som grundas utifrån det basbelopp som gäller för året.

Vad kan ingå i uppdraget som god man eller förvaltare?

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre olika delar: ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Det är vanligast att alla tre delarna finns med i gode mannens eller förvaltarens uppdrag, men det behöver inte vara så.

Vad krävs för att Omyndighetsförklara en person?

Sedan 1989 är det inte möjligt att bli omyndigförklarad. Den som har fyllt 18 år och därmed uppnått myndighetsålder, kan således aldrig fråntas sin myndighet.

Vad ska en god man göra och inte göra?

den gode mannen får inte besluta i frågor om vård, den gode mannen får inte bestämma vad som ska köpas eller inte köpas. Den som har god man styr efter förmåga över sina pengar och fattar själv beslut. Om en huvudman inte har beslutsförmåga tar gode mannen över istället.

Vad är en Årsräkning?

Årsräkningen är en sammanställning av årets inkomster och utgifter. Du som får ett uppdrag mitt i ett redovisningsår redovisar från det datum du tillträdde till sista dagen på redovisningsåret (31:a december).

Kan man bli god man?

För att bli god man behöver du först gå en utbildning för blivande gode män och förvaltare. Utbildningen är ett krav, både för att du ska få bra förståelse och kunskap om uppdraget, men också för att överförmyndaren ska veta att lämpliga personer blir gode män.

Hur många god man finns i Sverige?

Över 150.000 gode män, förvaltare eller förmyndare

51.031 är ensamkommande barn, 18.682 har förvaltare som är att jämföra med gamla tiders omyndighetsförklaring, 41.473 har förmyndare, alltså är föräldralösa barn, och 105.959 personer har en god man. De som är gode män, förvaltare eller förmyndare är 150.155 stycken.

Kan ett företag vara god man?

Företaget Optio AB hyr ut förvaltare och gode män till kommuner. Västmanlands tingsrätt kom fram till att företaget inte fick bedriva verksamhet i ett fall i Västerås, eftersom en förvaltare endast kan vara en fysisk person, inte ett företag.

Vad får en förvaltare göra och inte göra?

Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga, men blir inte omyndigförklarad. Huvudmannen har därför kvar vissa rättigheter som att rösta i allmänna val, ingå anställningsavtal, gifta sig, skriva testamente och bestämma om behandling inom sjukvården.

Kan man ha två förvaltare?

Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. En person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman. Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar: Bevaka rätt.

Är förvaltarskap frivilligt?

Att ha en god man är som huvudregel en frivillig åtgärd som kräver att personen själv går med på det. Att utse förvaltare är en tvångsåtgärd som kan användas mot en persons vilja när tingsrätten anser att hen inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.

Introduktionsutbildning God man och förvaltare 1

Att vara god man

Kommer jag kunna ha en god man som jag känner väl och kan kommunicera med även i framtiden

Lämna en kommentar