Vad får en läkare i lön?

Lönestatistik för läkare, allmänspecialist i olika regioner i Sverige
Region Medellön 2020
Stockholm 77600
Östra Mellansverige 83900
Småland med öarna 83900
Sydsverige 74300

5 rader till

Vilken typ av läkare tjänar mest?

Vilken specialisering betalar bäst? Klinisk patologi är den specialisering som ger högst lön följt av Neuroradiologi och till sist Neurokirurgi som tjänar ungefär lika mycket som Rättspsykiatri. Medellönen för Klinisk patologi ligger på 83 040, 82 196 för Neuroradiologi och 81 810 för Neurokirurgi.

Vad tjänar en läkare per månad?

Medianlönen år 2020 för en AT-läkare var 33 500 kronor per månad, för en ST-läkare 46 000 kronor per månad. För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad.

Vad tjänar en jourläkare?

Lönestatistik för läkare, allmänspecialist i olika regioner i Sverige
Region Medellön 2020
Stockholm 77600
Östra Mellansverige 83900
Småland med öarna 83900
Sydsverige 74300

5 rader till

Varför har läkare så hög lön?

En stor förklaring till skill naderna är i mångt och myck et, enligt Läkarförbundets chefsförhandlare Karin Rhenman: – Utbud och efterfrågan. Brist är det som ger högre lön, säger Karin Rhenman.

Hur mycket tjänar en specialisttandläkare?

För vidareutbildade eller befordrade tandläkare (specialister eller klinikchefer) varierar lönerna mellan 55 000 och 100 000 kr per månad.

Vem tjänar mest tandläkare eller läkare?

Tjänar tandläkare eller läkare bäst i Sverige? Helt klart läkare, enligt denna studie. Läkarens livslön är 28 procent mer än tandläkarens. Läkarens nettolön efter skatt och studieskulder beräknas till 22,8 miljoner – fem miljoner mer än tandläkaren.

Vad är en Allmänspecialist?

Vad är skillnaden på en Allmänspecialist, en ST-Läkare och en AT-Läkare på en vårdcentral? Allmänspecialist: Precis som man kan specialisera sig till hjärtläkare eller kirurg kan man i Sverige specialisera sig i allmänmedicin. Man har då bred kunskap om hela det spektrum av patienter som kan dyka upp på en vårdcentral.

Vad blir man efter ST-läkare?

ST-tjänstgöring är en förkortning som står för specialiseringstjänstgöring (ST) och är ett steg till att bli specialistläkare. Efter att allmäntjänstgöringen (AT) är slutförd arbetar du som legitimerad läkare och har då möjlighet att söka en ST-tjänst.

Hur mycket tjänar en kvinna som läkare?

För överläkare var medellönen i fjol 77 357 kronor i månaden och för distriktsläkare 79 789 kronor. Vad gäller AT- och ST-läkare var medellönen 46 358 kronor respektive 33 164 kronor i månaden.

Hur blir man akutläkare?

Detta innebär att läkare som vill bli specialister i akutsjukvård måste inneha specialistexamen i en klinisk basspecialitet (till exempel internmedicin, allmänmedicin eller kirurgi) och därtill en påbyggnadsutbildning i akutsjukvård, sammanlagt motsvarande minst 7 års specialistutbildning efter erhållande av …

Hur mycket pengar får en hjärnkirurg?

79 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur lång tid tar det att bli överläkare?

Överläkare är en tjänstetitel för en tjänst som innebär ett ledningsansvar. Det är en tjänst man söker så det finns ingen bestämd väg dit. Men först måste du bli specialistläkare. För att bli specialistläkare måste du först utbilda dig till läkare på universitet/högskola, den utbildningen är 5,5 år lång.

Hur mycket tjänar en kirurg i USA?

Den högst betalda gruppen, kirurger, tjänar i snitt över 140 000 kronor i månaden. Det är lika mycket som den lägst betalda gruppen, de som tillreder maten på snabbmatsrestauranger, tjänar per år. Enligt statistiken från Bureau of Labor Statistics är det ett jobb som innehas av 2,7 miljoner amerikaner.

När har man en hög lön?

Om har en lön kring 30 000 kr nu och söker ett jobb där lönenivån för andra ligger på över 40 000 kr, så ska du så klart också ha över 40 000 kr. Många har svårt att hålla masken när de ska säga vad de har för löneanspråk ifall de själva tycker lönen är hög.

Hur mycket tjänar LÄKARE i lön?

Hur mycket tjänar en läkare?

Hur mycket tjänar jag som läkare? Hur blir du rik?

Lämna en kommentar