Vad får en lastbil väga?

Högsta tillåtna fordonsvikter
Fordon med två axlar
Lastbil 18 ton
Fordonståg 40 ton
Ledat fordon 40 ton eller 44 ton för treaxlat motorfordon med två– eller treaxlad påhängsvagn, som i kombinerad transport medför en ISO-container om 40 for.
Övriga begränsningar

10 rader till

Hur mycket får en 4 axlig lastbil väga?

En treaxlig lastbil kan till exempel nå 29 tons bruttovikt på BK4 vid axelavståndet 5,6 meter. 4axliga lastbilar kan byggas med trippelboggi och uppnå 34 ton på BK4 eller med dubbla framaxlar och då nå 36 ton om axelavståndet är 7,2 m.

Vad får lastbil och släp väga?

Man använder det lägsta värdet, 18 ton. Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 18 ton, då går det att lasta 18 ton – 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 7,6 ton. Det stämmer också med värdet som angivits i registreringsbeviset, det står tillåten lastvikt 7 600 kg.

Hur mycket får en lastbil med två axlar högst väga?

Högsta tillåtna fordonsvikter
Fordon med två axlar
Lastbil 18 ton
Fordonståg 40 ton
Ledat fordon 40 ton eller 44 ton för treaxlat motorfordon med två– eller treaxlad påhängsvagn, som i kombinerad transport medför en ISO-container om 40 for.
Övriga begränsningar

10 rader till

Vad är maxlast på en lastbil?

Precis som namnet antyder innebär maxlast den högsta vikt som bilen får lastas med. Notera den extra betoningen på får. Rent teoretiskt kan nämligen samtliga bilar bära en tyngre last än den angivna maxlasten. Med maxlasten menas alltså den högsta tillåtna vikt som bilen är registrerad för.

Hur mycket får en treaxlig lastbil väga?

Regeringen har beslutat att ändra maxvikten för vissa treaxliga fordon från 26 ton till 28 ton. Det innebär en möjlighet att transportera upp till 64 ton på BK1 (bärighetsklass 1). Genom att tillåta en tyngre last blir miljöpåverkan mindre, eftersom det krävs färre fordon för att transportera en given mängd gods.

Hur många procent av Sveriges vägar är BK1?

vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. Denna klassificering följer även EU:s bestämmelser. 83 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1. För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt.

Vilken är den generella begränsningen på fordons bruttovikt inom EU?

I Sverige, Finland, Norge, Danmark och Nederländerna tillåts 25,25 meter. Maxvikten är 60 ton i Sverige och 76 ton i Finland, beroende på axelavstånd. I Sverige har enskilda företag dispanser upp till 32 meters längd respektive 90 ton på bestämda sträckor.

Hur mycket väger en timmerbil?

Konventionell lastbil med släp, 64 ton

Dagens timmerbilar får inte vara längre än 24 meter eller bredare än 2,6 meter. Maxhöjden sätts i praktiken av broar och andra hinder, och den brukar därför anges till 4,5 meter. Maxvikten är 64 ton. Till skillnad från ST-bilen har de konventionella bilarna normalt sju hjulaxlar.

Hur tungt släp får man dra?

Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg med en eller flera tillkopplade släpvagnar. Släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 3 500 kg.

Vad är en Trippelaxel lastbil?

Trippelaxel är det när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd mellan den första och den tredje axeln än 5,0 meter.

Hur mycket får man väga på BK2?

BK2 Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3 Max 37,5 tons bruttovikt.

Vad betyder BK2?

Dessa skyltar visar att vägen har nedsatt s.k. bärighetsklass. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt.

Hur många får man sitta i en lastbil?

Vissa saker är generella säkerhetsåtgärder, andra är fastställda i lag. Fler passagerare får inte tas med i en bil än den är registrerad för. Passagerare ska färdas på de platser som är avsedda för passagerare.

Vad räknas som tung lastbil?

Lastbil är en bil som är inrättad huvudsakligen för godstransport. Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar. Lätt lastbil har en totalvikt på högst 3,5 ton. En tung lastbil har en totalvikt som överstiger 3,5 ton.

Vad är högsta tillåtna axeltryck?

Landsvägsfordon. Vid bärighetsklass (BK) 1 får axeltrycket vara max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel. Vid bärighetsklass (BK) 2 får axeltrycket vara max 10 ton oavsett det är en drivande eller löpande axel. Vid bärighetsklass (BK) 3 är max axeltryck 8 ton, oavsett typ av axel.

Hur räknar man högsta tillåtna fordonsvikt på en BK1, BK2, BK3 väg? Viktigt att veta.

En fjärrbilsförares arbetsdag

KROCKAR MED LASTBIL (och får det på film)

Lämna en kommentar