Vad får en professor i lön?

För en Professor är den genomsnittliga månadslönen 69 500 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 68 400 kr och inom den privata sektorn 75 800 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 1 500 kr (2,21%) från 2019 till 2020.

Hur lång tid tar det att bli professor?

Utbildningen på forskarnivå är två eller fyra år och leder till licentiat- respektive doktorsexamen. Det tar alltså minst åtta år innan den som börjar på en akademisk utbildning idag är färdig med sin doktorsexamen.

Hur mycket tjänar en professor i matematik?

69 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar en psykolog professor?

Många legitimerade psykologer börjar sina lönekarriärer på 35 500 kr och kollegor med lång anställningstid och år med legitimation avslutar sina karriärer på lönenivåer kring 46 900 kronor.

Hur mycket tjänar en professor på KTH?

* Lärosäte med enskild huvudman.

Samband med antal studenter.
10
Högskola KTH
Rektor Sigbritt Karlsson
Lön kr/mån 122 000
Antal stud 14263

33 kolumner till

14 sep. 2020

Vad krävs det för att bli professor?

För att få tjänst som lektor, forskarassistent eller professor krävs omfattande meriter från egen forskning på avancerad nivå och erfarenhet från undervisning på högskolenivå. Grundläggande utbildning finns på bl a Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet eller Naturvetenskapsprogrammet.

Vem kallas för professorn?

Professor (latin: ”offentligt anställd eller avlönad lärare”) är en titel för de högst utbildade lärarna vid högskolor och universitet. Samma typ av tjänster finns inom flertalet universitetssystem i världen, även om titeln på en del språk även är en allmän benämning för en lärare. Ämbetet brukar benämnas professur.

Hur blir man professor i matte?

Vill du bli professor i specifikt matematik så är det en master i matematik som du ska satsa på. Går du en civilingenjörsutbildning kan du också forska och matematik kan vara en del av ditt arbete men då är du inte forskare i matematik som ämne.

Hur mycket tjänar en prefekt?

14 rektorer vid universitet och högskolor har en månadslön på över 100 000 kronor i månaden. Högst lön har Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, med 180 000 kronor per månad. Lägst lön på listan har Cecilia Rydinger Alin vid Kungliga Musikhögskolan med 76 600 kronor i månaden.

Vad är skillnaden mellan docent och professor?

Docent är där den lägsta grad som har rätt att undervisa vid universitet, nedanför extraordinarie professor och ordinarie professor.

Vilken typ av psykolog tjänar mest?

Vilken inkomst har en psykolog i olika sektorer?
Sektor Medellön
Kommunalanställd 44 700 kronor
Landstingsanställning 40 600 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 43 500 kronor

1 rad till

Vilken psykolog tjänar mest?

Psykologerna i Dalarna är vinnare i 2018 års löneliga. De har landets högsta medellöner och tjänar över 43 000 kronor i månaden. Landets lägsta medellön på 39 710 kronor har psykologerna i Skåne.

Har psykologer bra lön?

Vad har psykologer i lön? Ingångslönen för nylegitimerade psykologer år 2019 ligger mellan 36 000 och 39 000 kr. Medellönen för legitimerade är 42 400 kr. Legitimerade psykologer med lång erfarenhet ligger i snitt mellan 47 300 och 51 500 kr i månadslön.

Hur mycket tjänar en professor i historia?

För en Professor är den genomsnittliga månadslönen 69 500 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 68 400 kr och inom den privata sektorn 75 800 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 1 500 kr (2,21%) från 2019 till 2020.

Vilken rektor tjänar mest?

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, toppar rektorernas löneliga med 226 644 kronor i månadslön. Av de statliga rektorerna ligger Ole Petter Ottersen vid Karolinska institutet högst, med 142 800 kronor i månaden. Den senaste statliga revisionen gäller från 1 oktober 2019 (se alla löner här).

Hur mycket tjänar man på att vara arkitekt?

Arkitekters lön

Dels beroende på vilken sektor du jobbar inom (privat, kommunal eller statlig) samt vilken roll du har (medverkande arkitekt, handläggande arkitekt, ansvarig arkitekt eller chefsarkitekt). Medianlönen ca 10 år efter examen kan alltså hamna mellan 33 500 kr och 54 000 kr per månad.

Löneförhandling? Så får du rätt lön från början!

Så får du högre lön

Seminarium: Så påverkar du din lön!

Lämna en kommentar