Vad får jag dra med be körkort?

BE-behörigheten har inte någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter. Dock får inte släpets eller släpens sammanlagda totalvikt vara över 3 500 kg.

Hur tungt får man köra med BE-körkort?

Om du vill koppla ett tyngre släp till din bil gör du prov för behörighet BE. Provet för BE består av ett teoriprov och ett körprov. Med BE-behörighet får du köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och ett eller flera släp kopplade till bilen.

Får man köra upp med husvagn be?

Med ett BE-kort får du köra personbil och lätt lastbil, precis som med ett B-körkort, men du får också koppla på ett tungt släp. Eller flera tunga släp! Med tungt släp i samband med BE-körkort menas ett släp som inte väger mer än 3 500 kg.

Vilken Släpvagnstyp är tillåten att dra om du endast har körkort med behörighet B?

Endast obromsad släpvagn. Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor. Det räcker med behörigheten B för att köra personbil eller lätt lastbil med ett lätt släp. I andra fall krävs behörighet för utökad B eller BE.

Vad händer om man kör släp utan be?

– Om du kör tungt släp och inte har rätt behörighet för det så blir det olovlig körning. Då blir det dagsböter som fastställs av åklagare, säger Göran Bolinder, chef på trafikpolisen i Stockholm.

Vad betyder de olika Körkortsbehörigheterna?

Körkort med behörighet A eller A1 utfärdat före 2013-01-19 ger rätt att köra fyrhjulig motorcykel. Körkort med behörighet A1 utfärdat före 2013-01-19 har inte begränsningen på max 0,1 kW/kg. Körkortsbehörighet B förvärvad före 1996-07-01 ger rätt att köra personbil oavsett vikt.

Hur svårt är det att ta be kort?

Har man en stor bil slår man snabbt i taket för tillåtet totalvikt (3500kg just nu, framöver 4250kg) och då är det än mer praktiskt med E. Har man en lite tyngre bil kan det nog bli problem med lite större husvagnar, som någon nämde tidigare så underlättar det med BE-kort om man håller på med hästar.

Får man köra 100 med husvagn?

Släp/husvagnen ska vara lämplig för en hastighet på minst 100 km/h vilket ska visas med ett intyg från släp/husvagnstillverkaren. (Dekra har generellt intyg som gäller för Cabby, KABE, Polar, Solifer och Adria.) De monterade däcken får inte vara äldre än sex år. Däckens hastighetsindex ska vara minst ”L” (120 km/h).

Vad är skillnaden mellan B96 och be?

Till skillnad mot B-behörighet eller B96 har BE-behörigheten ingen begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter. Har du BE är det enbart dragbilens begränsade släpvagnsvikt som avgör. Släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt får dock inte överstiga 3500 kg.

Är det lag på att ha Husvagnsspeglar?

Husvagnsspeglar är en enkel försäkring för dig som kör med husvagn. Ett par extra speglar gör att du också kan upptäcka bilar eller andra hinder snabbare. Det är dessutom lag på att du måste kunna se förbi husvagnen och eftersom den oftast är bredare än en bil så räcker det inte med bilens egna speglar.

Får man köra med släp med B körkort?

Generellt kan man säga att ett lätt släp har en totalvikt på högst 750 kg. Även ett släp med högre totalvikt än 750 kg kan vara lätt, så länge den sammanlagda totalvikten på släp och bil är högst 3 500 kg. För att köra sådana fordonskombinationer räcker det med körkort med behörighet B.

Får jag dra ett släp med högre totalvikt?

Du får dra en lätt släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. Du får även dra en släpvagn med en total vikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg. Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.

Vad är B 96 körkort?

Med utökad B-behörighet får du dra ett släp som väger mer än 750 kg i totalvikt. Bilens och släpets sammanlagda totalvikt får då inte vara över 4 250 kg.

Vad händer om man drar ett för tungt släp?

När du ska lasta saker i bilen eller transportera något på en släpvagn, är det på samma sätt viktigt att lasten sitter som den ska. Både bilar och släpvagnar är dessutom konstruerade för att klara en viss vikt. Lastar du för tungt eller placerar lasten felaktigt finns risk att du orsakar en olycka.

Får man köra tungt släp utan last?

Släpets Bruttovikt får inte överstiga bilens dragvikt, i övrigt är det rätt så fritt fram. Bruttovikt = Den vikt som släpet har för närvarande med/utan last. Överlast = När man har lastat med på släpet än vad man får enligt regbevis. Olovlig körning blir det så fort kombinationen kräöver E och man inte har det.

Vad händer om du har mer än 20% överlast?

Regeringen ändrar även i trafikförordningen så att polisen ska kunna hindra fortsatt färd om ett fordons totalvikt överskridits med mer än 10 procent. Tidigare har denna regel utgått från 20 procents överlast. Sänkningen av procentsatsen främjar trafiksäkerheten på vägarna.

Bilens vikter och vilket körkort du behöver när du ska dra släp, B Utökat B och BE

Ta Körkort – Vikter (Totalvikt, Tjänstevikt, Bruttovikt)

Skillnaden mellan BE-körkort och utökat-B

Lämna en kommentar