Vad får jag fotografera?

Enkelt svar, du får ta bilder på allt och alla utom vissa skyddsobjekt som kan vara både militära och civila anläggningar. När man inte får fotografera är det tydligt skyltat. Får jag ta bilder av folk på gatan? Ja, du får fotografera vem du vill, var du vill (jag tar upp det där med var du vill längre fram i texten).

Får man lägga ut bilder på andra utan tillåtelse?

Du får ta foto och lägga upp på vem du vill men om personen du fotat säger att den inte vill vara med måste du censurera. Men så länge inget sägs ska det vara okej enligt lag att lägga upp bilder.

Får man ta bild på någon utan tillåtelse?

Huvudregeln är ni får filma vad ni vill, vilket även inkluderar människor. Alltså behöver ni i princip inte be om tillstånd för att filma på allmän plats såsom gator, torg eller parker. Det är även tillåtet att stå utanför och filma in på privat område men att stå inom det privata området och filma kräver tillstånd.

När behövs det samtycke från avbildade människor på fotografi eller i video?

3. När behövs det samtycke från avbildade människor på fotografier? c) när fotografiet anses vara en personuppgift enligt GDPR och som på något sätt hanteras digitalt, t ex på Internet eller i register. Då behövs den avbildade personens samtycke eller att man ingår avtal med personen om denna användning.

Får jag ta kort på vem jag vill?

Du får i regel fota vem du vill, så länge du befinner dig på allmän plats. Du får dock inte fotografera i anslutning till skyddsobjekt, i sjukhus, i domstolar eller på privat mark där fotoförbud råder.

Vad säger svensk lag om att fotografera in genom en grannes fönster?

Fotografen själv behöver inte befinna sig inne i bostaden eller ha monterat upp en kamera där. Detta gäller också för fotografering genom exempelvis ett fönster. Även om någon medvetet exponerar sig i ett bostadsfönster, innebär det inte att jag får fotografera om personen inte är medveten om det.

Får man fota hur som helst?

– Enkelt uttryckt får man fotografera överallt på allmän plats. Men man får inte fota skyddsobjekt, i domstolar och på privat mark där det råder fotoförbud, det vill säga där någon har bestämmande och beslutande rätt som till exempel biografer, gallerior och skolor, säger Thomas Riesler.

Får man filma utan samtycke?

Utgångspunkten enligt svenska lag vad gäller rätten att filma och fotografera andra människor utan deras samtycke är att det är tillåtet.

Är det olagligt att fota i skolan?

– Skollagen säger att det ska finnas ordningsregler på varje skola och då kan man ha inskrivet i dem att man inte ska filma eller fotografera varandra under lektioner och liknande. Det är en etisk fråga. Skolan kan ha en generell policy mot fotografering och filmning, men det här är inte helt lätt att hantera.

Är det tillåtet att fotografera?

Kränkande fotografering – detta gäller

Det handlar om ett brott som finns i Brottsbalken 4 Kap § 6a och det är en lag som funnits sedan 2013. Vi tänkte gå igenom vad som gäller just för kränkande fotografering. Först och främst: det är tillåtet att fotografera på allmän plats eller inomhus.

Är en bild en personuppgift?

Bilder och ljud kan vara personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt dataskyddsförordningen som personuppgifter. Även till exempel teckningar, foton, och filmer kan alltså vara personuppgifter om de avbildar människor.

Hur vet man vem som äger en bild?

Utgångspunkten i lagen om upphovsrätt av litterära och konstnärliga verk är att den som framställt en bild, alltså fotografen, har både den ideella och den ekonomiska rätten till bilden.

Hur kan någon annans fotografi bli mitt verk?

I det förstnämnda avgörandet ansågs ett fotografi vara ett verk då fotografen hade skapat en dramatisk stämning med sina kreativa val i fråga om bl. a. ljussättning, val av tidpunkt, komposition och avgränsning. Ett fotografi kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd om fotografiet är självständigt och egenartat.

Får man ta kort på andras bilar?

Sammanfattningsvis är det som huvudregel inte förbjudet att fotografera någon eller dennes bil. Det finns heller inget krav på att Securitas måste prata med ägaren till bilen innan den fotograferas. Uppgiften kan dock räknas som en personuppgift enligt GDPR.

Får man fotografera på annans tomt?

Du får alltså inte gå in på någon annans tomt för att fota. Om ägaren befinner sig på tomten, klipper gräs eller solar, så får du fortfarande fota från gatan eller vägen utanför. Detta för att personen ifråga får räkna med att bli iakttagen på sin tomt. Det är däremot kriminellt att fota in i bostaden utan tillstånd.

Får man ta bilder i butik?

Fotograferingsförbud finns i bl a domstolar och gällande skyddsobjekt samt på vissa privata områden. Även när fotoförbud föreligger i exempelvis en butik är det inte olagligt att fota/filma men ägaren kan kasta ut personen som bryter mot förbudet.

Vad får man fota samt RAW-formatet

Lär dig fota manuellt med din systemkamera | DSLR BASICS | TUTORIAL

Här är det förbjudet att fotografera – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar