Vad får jag göra själv med el?

Privatpersoner får göra vissa mindre elinstallationer själva utan elbehörighet, exempelvis montera skarvsladdar samt byta trasiga säkringar och glödlampor. För att undvika skador eller olyckor är det viktigt att stänga av strömmen innan arbetet utförs.

Vilka elarbeten får man göra utan behörighet?

Privatpersoner får göra vissa mindre elinstallationer själva utan elbehörighet, exempelvis montera skarvsladdar samt byta trasiga säkringar och glödlampor. För att undvika skador eller olyckor är det viktigt att stänga av strömmen innan arbetet utförs.

Får man dra elen själv?

Egentligen är termen otillåten i ringaste laget, det är i själva verket (med vissa undantag som vi ska se) olagligt att utföra elarbeten i hemmet på egen hand och kan till och med ge fängelsestraff. Som bostadsinnehavare är man ansvarig för att el i bostaden är korrekt dragen av en behörig elinstallatör.

Vad kan man göra för att skydda ledningarna?

Använd rätt sorts lampa i armaturer. Lampor ska alltid ha en ljuskälla i sig så att det inte går att stoppa fingrarna i den strömförande sockeln. Skaffa brandvarnare.

Får man byta taklampa själv?

RGB-lampa med fjärrkontroll GU10 220 lm

I din bostad får du får lov att byta ut en befintlig, fast ansluten, ljusarmatur mot en ny (förutsatt att den är i en torr ej brandfarlig miljö). Kontrollera att det är spänningslöst där du ska arbeta.

Vad får man inte göra själv med el om man inte har el behörighet?

Det du får göra själv utan elbehörighet är: Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring.

Dessa arbeten får endast utföras av en elinstallatör:
  1. Utförande av fasta installationer.
  2. Installering av golvvärme och värmekabel.
  3. Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  4. Förläggning av kabel i mark.
31 jan. 2014

Får man dra Flexslang själv?

Det enklaste är egentligen att köpa flexslang, då slipper du hålla på med skarvar och rörböjar som du måste med vp-rör. Å andra sidan behöver du inte lika stor diameter om du väljer vp-rör, så det får bli en avvägning. Lämplig diameter på röret/slangen beror på vilken typ av kabel du ska dra.

Vad kostar det att dra ny el i ett gammalt hus?

Prisexempel för ett 1,5-planshus på 140 kvadratmeter:

Huset har en elcentral i plåt samt en elmätartavla. I detta fall kommer bytet av elsystem att kosta närmare 60 000 kronor (exklusive rot-avdrag). Om du utnyttjar rot-avdraget kan du dra av cirka 12 500 kronor i arbetskostnad.

Varför är det extra viktigt att tänka på elsäkerhet i ett badrum?

I bad- och duschrum är risken för elolyckor extra stor, eftersom det är en miljö där det finns fukt och många jordade föremål. Anlita därför alltid ett registrerat elinstallationsföretag vid elinstallationsarbete i bad- och duschrum.

Hur drar man el utomhus?

Tänk på att aldrig ansluta apparater eller belysning som kräver skyddsjordning och som du ska använda ute, till ett ojordat uttag inomhus. Det kan vara livsfarligt. Om du måste använda skarvsladd, se till att den är jordad och avsedd för utomhusbruk och att den ansluts till ett jordat uttag.

Hur hanterar man el på ett säkert sätt?

Att inte använda elektriska produkter samtidigt som man badar eller duschar. Att inte lämna påslagna elektriska apparater när man inte är hemma, till exempel strykjärn, elspis och kaffebryggare. Att hålla i själva kontakten när man ska dra ut en kontakt, inte i sladden.

Vilka faror finns det med el?

Defekta elcentraler. Skador på anslutningskablar. Löst hängande kablar eller oskyddade kablar på mark med risk för påkörning av fordon.

Exempel på skador orsakade av el:
  • Kramp i muskulaturen med risk för hjärt- och andningsstillestånd.
  • Hjärtkammarflimmer.
  • Skador på nervsystemet.

Hur får man elsäkerhet?

Du som äger hus, lägenhet eller sommarstuga ansvarar för att elanläggning och olika installationer fungerar bra och är säkra för alla där hemma. Så om du inte redan gjort en elbesiktning rekommenderar vi att du anlitar en behörig elektriker att se över din elanläggning, särskild om du bor i ett hus byggt före 1980.

Kan man byta ut Lampsockel?

Kontrollera att du använder rätt modell då det finns olika typer av lamphållare. När du ska byta kan det därför vara bra att ta med den gamla lamphållaren till affären så att du får rätt modell.

Vad händer om man tar fel på fas och nolla?

Elfirman kopplade då in fas, nolla och jord i uttaget, vilket blir en rent av livsfarlig installation. – Det luriga med dessa kronstickproppar är att man kan vrida dem 120 grader och de passar ändå i uttaget. Problemet är att fel ledare då får kontakt med respektive del i armaturen, förklarar Henric Hagberg.

Hur byter man Lampsockel?

Koppla jordningen, ledaren och nollan så här. Steg fyra: Öppna upp sockeln Ta innersladden och skruva fast jordningen i sockeln samt ledaren och nollan i lamphållaren. Ta den lösa sladdänden och trä den genom sladdhålet, skruva sedan i den nya lamphållaren. Dra sladden genom lampan.

Marlene visar upp ättikans superkraft – Nyhetsmorgon (TV4)

Lär dig självförsvar – Vardagspuls (TV4)

Så väljer du rätt elavtal

Lämna en kommentar