Vad får jag i studiebidrag?

Hur mycket kan man få i studiebidrag?

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden. Du kan få studiebidrag från kvartalet efter det att du har fyllt 16 år. Innan dess har du oftast barnbidrag från Försäkringskassan. Som längst kan du få studiebidraget till och med första halvåret det år du fyller 20.

Hur mycket är bidragsdelen från CSN?

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden under september-juni. Det får du när du läser på gymnasienivå till och med första halvåret det år du fyller 20.

Hur mycket är studielånet 2021?

Under en fyraveckorsperiod 2021 kan du få 10 928 kronor i studiemedel, varav 3 312 i bidrag och 7 616 i lån. Har du barn kan du få ett ett högre bidrag. På den här sajten på CSN kan du räkna ut hur mycket du skulle kunna få i studiemedel.

När får man studiebidrag 2022?

Bidrag på gymnasiet
Månad du fyller 16 år Månad när du får ditt första studiebidrag
Januari–juni * September
Juli–september Oktober
Oktober–december Januari

Hur mycket får man i studiebidrag i juni?

Studiebidraget är 1 250 kronor per månad och betalas vanligtvis ut under 10 månader per år, från september till juni. För att studiebidraget måste du ha fyllt 16 år och läsa heltid på en gymnasieutbildning. Om din familj har inkomster under en viss gräns kan du ansöka om att mer bidrag. Det kallas extra tillägg.

Hur gammal får man vara för att få studiebidrag?

Det första studiebidraget kommer i oktober. Flerbarnstillägget för oktober kommer i mitten av november. Om ditt barn fyller 16 år under oktober–december, så får du det sista barnbidraget i december. Det första studiebidraget kommer i januari året därpå.

Är CSN räknas som inkomst?

Din inkomst kan påverka dina bidrag och ditt lån från CSN, och även din återbetalning.

Om du får tilläggslån.
Studierna började, år Lägsta inkomst för tilläggslån i kronor
2019 192 975
2018 188 825
2017 185 920
2016 183 845

9 rader till

Är bidrag från CSN skattepliktigt?

Som arbetsrelaterad inkomst räknas exempelvis lön från arbete, arbetslöshetsersättning, sjukpenning och inkomstgrundad ålderspension. Studielån och bidrag från CSN räknas dock inte såsom arbetsrelaterad inkomst.

Kan man få bidrag från CSN om man jobbar?

Studerar man en normaltermin på 20 veckor kan man tjäna 93 561 kronor per halvår utan att studiemedlet påverkas. Det är drygt 15 500 kr i månaden, säger Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN. Enkäten om kunskaper om fribelopp gick ut till 8 207 studerande med studiemedel under oktober 2021.

Hur mycket får man i studielån per månad?

Om du studerar 100% får du i skrivande stund ut 3 312 kronor i bidrag och som mest 7 616 kronor i lån per månad. Studerar du 75% eller 50% får du ut motsvarande andel. Ha i åtanke att du enbart får ut studiemedel för de veckor du studerar – alltså inte över jul- eller sommarlov.

Hur mycket är studielånet 2022?

De pengar du lånar måste du betala tillbaka. Räntan på studielånet är 0 procent år 2022.

Hur mycket pengar kan jag få och låna?
Studiemedel för 1 vecka, kr Studiemedel för 4 veckor, kr*
Bidrag 840 3 360
Lån 1 932 7 728
Totalt 2 772 11 088

Hur mycket kan man låna i studielån?

Det är CSN som avgör hur mycket du kan låna. Enligt CSN kan du låna max 2 976 kronor i veckan för undervisningsavgifter på eftergymnasial nivå, eller maximalt 357 120 kronor om året. Runt hälften för studer på gymnasienivå.

Får man studiebidrag i augusti?

CSN betalar inte ut studiebidrag under juli och augusti. Det första studiebidraget kommer i september och du får vänta på flerbarnstillägget för perioden juli–september till mitten av oktober. Om ditt barn fyller 16 år under juli–september, så får du det sista barnbidraget i september.

Får man hela studiebidraget i december?

Det som återstår av terminen, från den 1 oktober till höstterminens slut, ger rätt till 2,5 månaders studiebidrag. Därför får du bara ett halvt månadsbelopp i december.

Varför får man mer CSN i januari?

Det beror på vilket datum terminen startar eller slutar. Du kan se dina utbetalningar i Mina sidor här på csn.se eller i vår app. Där ser du även för vilka veckor varje utbetalning gäller.

Bidrag och lån från CSN när du studerar i Sverige

Om studiebidrag

Så fungerar studiebidraget för dig i gymnasiet

Lämna en kommentar