Vad får jag köpa på företaget?

Enklare utgifter som kaffe, te, juicer och kakor är avdragsgilla och skattefria personalvårdsförmåner, förutsatt att alla anställda erbjuds den förmånen. Detta gäller även dig som är enmansföretagare. Med andra ord, unna dig att fika skattefritt med gott samvete!

Vad kan man köpa på företagskortet?

Enklare utgifter som kaffe, te, juicer och kakor är avdragsgilla och skattefria personalvårdsförmåner, förutsatt att alla anställda erbjuds den förmånen. Detta gäller även dig som är enmansföretagare. Med andra ord, unna dig att fika skattefritt med gott samvete!

Vad kan man ta på firman?

Deklaration: 10 lönsamma avdrag för dig som driver företag
 1. GYMKORT OCH FRISKVÅRD. ➔ Om du driver ett aktiebolag kan du erbjuda dina medarbetare friskvård av ”mindre värde”, exempelvis gratis gymkort. …
 2. HEMMAKONTOR. …
 3. MOBILTELEFON. …
 4. DATOR. …
 5. INTERNET HEMMA. …
 6. KONTORSUTRUSTNING. …
 7. FORDON. …
 8. REPRESENTATION.

Hur mycket får man representera för?

Enligt schablonen får du avdrag för moms på 46 kronor per person och tillfälle under förutsättning att kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person. Dessutom ska debiterad moms vara minst 46 kronor per person och tillfälle.

Vad får man betala med företagskort?

Här kommer några exempel:
 • Gymkortet. Friskvård och motion är avdragsgilla för bolaget, samt en skattefri förmån för dig som anställd, så det är helt okej att låta företaget stå för ditt gymkort i form av friskvårdsbidrag. …
 • Mobiltelefonen. …
 • Dator eller iPad. …
 • Och hyran för din lägenhet. …
 • Mycket mer än så är det inte …
29 aug. 2018

Kan man köpa en klocka på företaget?

För att ge en företagsgåva skattefritt krävs en speciell högtid såsom att en anställd fyller 60 eller har arbetat på företaget i 20 år exempelvis. Reglerna säger att värdet på en företagsgåva såsom en klocka får vara max 15,000 kr och den är då helt avdragsgill.

Kan man köpa en Apple Watch på företaget?

Exempel på vanliga inköp och kostnader är hyra för lokal och kontor, dator, bil, mobiltelefon, arbetskläder och andra verktyg och redskap som du behöver för att utföra ditt arbete, oavsett om det är en skruvmejsel eller en Apple Watch. Även traktamente för övernattning faller in under avdragsgilla kostnader.

Får man köpa träningsutrustning på företaget?

” Svaret vi fick var : ” … företag kan köpa in träningsutrustning och sedan erbjuda sina anställda att träna på arbetsplatsens gym som en skattefri friskvårdsförmån. Företaget får då avdrag för kostnaderna för utrustningen som personalkostnad.”

Vad kan man skriva av på skatten företag?

 • Lokalkostnader.
 • Knapp Resor och bilkostnader. Resor mellan bostaden och verksamhetslokalen. Resor i näringsverksamheten. Bilkostnader. Tillsynsresor.
 • Utbildning.
 • Avdragslexikon företag.

Vad är kostnadsavdrag?

Vad innebär reglerna om avdrag för utgifter (kostnadsavdrag)? Den som ger ut en ersättning för arbete, där en del av ersättningen är avsedd att täcka mottagarens utgifter i arbetet, ska inte betala arbetsgivaravgifter på den kostnadstäckande delen (2 kap. 21 § SAL).

Vad är en Representationsgåva?

För att räknas som en avdragsgill representationsgåva krävs ett omedelbart samband med verksamheten, t ex uppvaktning av en kund i samband med att kunden öppnar en ny filial eller har ett jubileum. Det kan även vara en gåva i samband med en affärsuppgörelse, som t ex en chokladkartong, fruktkorg eller blomsteruppsats.

Hur många personalfester per år?

Två avdragsgilla personalfester per år

För arbetsgivaren är två personalfester per år skattemässigt avdragsgilla. Vid dessa två fester får företaget avdrag för kringkostnader, till exempel lokalhyra, utgifter för musikunderhållning, nöjesaktivitet eller uppträdande, med högst 180 kr plus moms per person.

Vad krävs för representation?

Skatteverket anger i sina rekommendationer att en restaurangnota eller liknande verifikat bör innehålla följande uppgifter: Datum för representationen. Namn, yrke eller funktion i företaget avseende samtliga personer mot vilka representationen har utövats. Det eller de företag som representanterna har företrätt.

Får man använda företagskort privat?

Ett företagskort ska ej användas för privata utgifter annat än i nödfall. Dels kan det göra att anställda frestas att använda kortet till privata köp, dels kan det orsaka problem med bolags- och skatteregler.

Kan företaget betala min lunch?

När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. Det som kan ätas och drickas anses vara en typ av kost. En måltid i skatterättslig mening innebär oftast frukost, lunch och middag. Även bufféer kan komma att klassas som en måltid.

Hur fungerar ett företagskort?

Ett företagskort underlättar framförallt faktureringen för företagen. Alla köp sammanställs på en faktura och skickas 1-2 gånger i månaden. Detta gör det enklare att få ett jämnt betalningsflöde i företaget.

Så köper du saker till företaget

Smarta avdrag & tips till dig med aktiebolag!

Företagets viktigaste budgetar och nyckeltal – så vet du hur det går! | StartUp-resan 14

Lämna en kommentar