Vad får jag köra på am körkort?

Med ett körkort med behörighet AM får du köra moped klass I (kallas ibland EU-moped). Det är en moped som är gjord för en hastighet på högst 45 km/timmen. En sådan moped måste ha en registreringsskylt. Du får även köra moped klass I om du har ett körkort med någon annan behörighet.

Vilka fordon får du köra när du fått ditt nya körkort?

Fordon du får köra med B-körkort
 • Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.
 • Terrängvagn.
 • Moped klass I och II.
 • Tre- och fyrhjulig motorcykel.
 • Traktor.
 • Motorredskap klass I och II.
13 juni 2019

Vad kommer på AM provet?

Under provet får du svara på 70 frågor (varav fem är testfrågor och inte räknas in i ditt slutliga resultat) och du måste svara rätt på 52 av dem. Du har 50 minuter på dig att svara på frågorna och direkt när du är klar får du veta om du är godkänd eller inte. Läs mer om hur teoriprovet går till här.

Får man köra am på B-körkort?

Behörighet B ger även rätt att köra: Moped klass I och klass II. Traktor a och b. Motorredskap klass II.

Vilka traktorer får man köra med AM kort?

AMKörkort för moped klass I

En sådan moped måste ha en registreringsskylt. Med ett AMkörkort får du även köra traktorer som är gjorda för en hastighet på högst 40 km/timmen (traktor a).

Får man köra bil när körkortet har gått ut?

Nej, du behöver inte göra något. Du fortsätter att använda ditt körkort som behörighetshandling även efter att ordinarie giltighetstid har gått ut. Vill du att din behörighet ska fortsätta att gälla efter den förlängda giltighetstiden behöver du förnya ditt körkort innan den har löpt ut.

Kan man hämta ut körkort med gammalt körkort?

Om du saknar en giltig legitimation för att kunna hämta ut ditt körkort, rekommenderar vi dig att skaffa/förnya någon av de andra godkända legitimationer som Postnord godtar. Ta kontakt med respektive utfärdare av legitimationen för mer information.

Vad ska man kunna Till am provet?

provet ska du visa att du har kunskapen som behövs för att kunna köra säkert i trafiken.

Fordonskännedom och manövrering
 • Du ska veta hur fordonet fungerar och hur väglaget påverkar köregenskaperna.
 • Vilka risker som kan uppstå om fordonet inte fungerar som det ska.
 • Sambandet mellan hur du kör och fordonets uppträdande.
28 apr. 2022

Hur många klarar am provet på första försöket?

90% av våra kunder klarar trafikverkets kunskapsprov på första försöket. Många upplever en oro kring hur det riktiga kunskapsprovet kommer ser ut.

Hur ska jag klara am provet?

Ett bra tips är att inte stressa igenom provet utan läs en fråga i taget. Om du inte känner att du kan svaret, markera frågan och gå vidare. Om du hinner när du har gått igenom alla frågor kan du gå tillbaka till dem du hoppade över. Ta vara på hela provtiden och tänk igenom frågorna en extra gång.

Är automat B-körkort?

Ett körkort för automat är ett så kallat villkorat B-körkort. På samma sätt som ditt B-körkort är villkorat om du behöver glasögon eller linser – du måste ha dem på dig för att få köra. I det här fallet får du endast köra bilar som är automatväxlade.

Får man köra 125cc med B-körkort i Spanien?

Svar: Om du har ett vanligt B-körkort som är minst tre år gammalt får du i Spanien köra mopeder upp till 125 cc, det vill säga lätt motorcykel. Om inte krävs ett särskilt förarbevis ”licencia de ciclomotor” som från 1 september i år byts ut mot ett AM-körkort.

Vad behövs för att ta B-körkort?

För att få ett Bkörkort krävs det att:
 • Du har ett giltigt körkortstillstånd.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har en giltig riskutbildning.
 • Du har ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
 • Du har inget körkort från något annat EES-land.

Får du köra traktor A Om du har ett AM kort?

Den som för fram fordonet måste inneha ett mopedkörkot/ AMkörkort och vara minst 15 år. En A-traktor får högst föras fram i 30 km/h och om den konstruktiva hastigheten överstiger den tillåtna hastigheten så är det den person som står som ägare av fordonet som blir misstänkt för tillåtande av olovlig körning.

Får 14 åringar köra traktor?

Köra traktor från 15 år

Kontakta vår kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81 om du vill ansöka om undantag. OBS! Körkort med behörighet AM (moped klass I) ger också rätt att köra traktor a. AM-körkort går att ta från och med 15 år.

Får vem som helst köra traktor?

Körkortskrav: För traktor a och äldre traktorer gäller traktorkort, AM-körkort eller högre behörighet. Gäller det kortare sträckor på väg, till eller från en arbetsplats, mellan en gårds ägor eller liknande krävs inget körkort för traktor a. För traktor b krävs som lägst B-körkort.

Teoriprov – 5 vanliga misstag

Därför kuggar du teoriprovet!

Ta Körkort – 10 Vanligaste Skyltarna

Lämna en kommentar