Vad får jag lasta på släpet?

Generellt kan man säga att ett lätt släp har en totalvikt på högst 750 kg. Även ett släp med högre totalvikt än 750 kg kan vara lätt, så länge den sammanlagda totalvikten på släp och bil är högst 3 500 kg. För att köra sådana fordonskombinationer räcker det med körkort med behörighet B.

Vad kostar det att typa om ett släp?

Detta gör att denna process kan kosta mellan 6000 till 11 000kr beroende på förutsättningarna ovan. Vi åtar oss gärna uppdraget att genomföra hela processen och då tillkommer en mindre avgift för vårt arbete. Ring oss gärna och kolla vad som gäller för just ditt släp så hjälper vi dig att hitta bästa sätt.

Vad kostar det att typa om en släpvagn till Obromsad?

Med tanke på att ett obromsat 80-släp som lastar 640kg kostar 4995:- nytt, Så hoppas jag att du fick det där släpet gratis. 2000:- för axeln, 1000:- reggningen, ca 200:- för ny kulkoppling. Så för att spara cirka 1800:- så lägger du ner en massa jobb och tid.

Hur fort får man köra med Dollyvagn?

Enligt TSVFS 1981:22, punkt 2.2 är en bärgnings-dolly ett efterfordon. Ett sådant ska uppfylla kraven på beskaffenhet och utrustning i VVFS 2003:20 4 kapitlet. Ett efterfordon får endast framföras i 30 km/h. Eftersom ett efterfordon inte är ett släpfordon omfattas det inte av vinterdäckstvånget.

Vad händer om släpet är för tungt baktill?

Jämnt fördelad last ger rätt kultryck. Fel! Baktung last ger för lågt kultryck. Kopplingsanordningen pressas uppåt och bakhjulen på dragbilen lyfts, med risk att släpvagnen slingrar sig, eller wobblar, så du tappar kontroll över fordonet.

Hur viktar man ner ett släp?

För att få typa ner vikten på ditt släpfordon måste en fysisk förändring äga rum. Har du ett släp med ett VOV, TSV eller T nummer har du tur för då behöver du bara byta kulkoppling /kulhandske till rätt vikt. Du kan även byta däckdimension till rätt vikt.

Vad kostar det att typa om en husvagn?

Är det en årsmodell 2005 eller nyare så kan du även behöva byta ut en liten skylt (som oftast sitter inne i gasolkofferten) som anger vilken totalvikt vagnen har. Och till sist regga om vagnen på bilbesiktningen. Detta är något som kostar minst 6000-7000 kr.

Hur bygger man om bromsat släp till Obromsat?

Du tar bara bort bromswire/stag och så måste du ”steloperera” påskjuts-anordningen. Totalvikten blir högst 750 kg efter att den byggts om till obromsad och genomgått registreringsbesiktning. Dessutom blir den skattefri tack vare den lägre totalvikten.

Måste man besiktiga Obromsat släp?

Den obromsade släpkärran ska som alla andra släpvagnar besiktigas regelbundet. Besiktningsperioden beror på ifall den obromsade släpvagnen är en lätt släpkärra eller en tung släpvagn.

Vad gäller för obromsat släp?

Du får köra högst 40 km/tim med obromsad släp– eller husvagn, eller högst 80 km/tim med bromsad släp– eller husvagn eller obromsad släp– eller husvagn under vissa omständigheter. Läs mer på sidan om hastighet för släp.

Hur tungt släp får man dra med traktor?

Traktorn får dra max sin egen vikt om kärran är obromsad, bromsad 3 gånger traktorns vikt. Så länge man inte överskrider tillverkarens specifikationer.

Hur tungt efterfordon får man dra?

Ett efterfordon har som sagt sina egna regler, även för dragvikt. Här gäller faktiskt endast din körkortsbehörighet för dragbilen, dvs. har du B-körkort och en bil eller lätt lastbil som väger under 3500 kg i totalvikt så får du koppla på ett hur tungt efterfordon som helst om det är utrustat med bromsar!

Hur snabbt får en tung lastbil med släp köra på landsväg?

En tung lastbil har en totalvikt som överstiger 3,5 ton. Tung lastbil får köra högst 90 km/timmen på motorväg eller motortrafikled, 80 km/timmen på annan väg eller om lastbilen har släp. Lätt lastbil får köra den hastighet som gäller för vägen. Det är viktigt att veta hur du ska lasta lastbilen.

Hur kan man se att ett framförande lastbilsekipage har en släpvagn tillkopplad?

Hur kan man se att ett framförvarande lastbilsekipage har en släpvagn tillkopplad? Alla släpvagnar ska ha röda reflexer baktill.

Vilka släpvagnar ska ha Sidomarkering?

Släpvagnens utrustning

Framtill ska släpvagnen ha två vita reflexer. Den ska dessutom ha vitt positionsljus om den är bredare än 160 cm. Baktill ska den ha röda triangelformade reflexer, bromsljus, bakljus, blinkers och skyltlykta. På sidorna ska den ha orange sidomarkeringsljus och reflexer.

Vad kan hända om du lastar släpvagnen för tungt framtill?

Fel! Framtung last ger för högt kultryck och leder till att framhjulen på dragbilen tappar friktion. Bromssträckan blir längre, köregenskaperna försämras, mötande förare riskerar att bländas av ditt halvljus.

Ta Körkort – Lasta på rätt sätt (släpvagn)

Polisen – Om lastning på släpvagnar

Ta Körkort – Vikter (Totalvikt, Tjänstevikt, Bruttovikt)

Lämna en kommentar