Vad får jehovas vittnen inte äta?

Jehovas vittnen har vissa regler som är bra att känna till. De tar inte emot beroendeframkallande läkemedel eller blodtransfusioner och läkare avgör tillsammans med patienten vilken övrig medicinsk behandling som ska genomföras. De äter heller inte blodmat och de motsätter sig aborter.

Vilka får Jehovas vittnen umgås med andra?

Vid mötena måste man gå in sist och ut först för att inte komma i kontakt med de andra vittnena. Att umgås med icke-vittnen är tillåtet men om den uteslutne vill komma tillbaka till församlingen bör personen så långt som möjligt undvika umgänge med personer utanför organisationen (ibid., s. 47-48).

Vad är Jehovas vittnen emot?

Personer som tillhör det religiösa samfundet Jehovas vittnen säger nej till blodtransfusioner, då de menar att blodet är en symbol för livet och därmed heligt. Av den anledningen bär Jehovas vittnen alltid med sig en sorts ”blodkort” där de avsäger sig blodtransfusioner under alla omständigheter.

Hur får Jehovas vittnen pengar?

Jehovas vittnen betalar inga löner, varken till de som knackar dörr eller jobbar som äldstebröder, motsvarigheten till präster. Verksamheten finaniseras genom frivilliga bidrag, dels allmänna dels för litteraturen.

Vad har Jehovas vittnen för regler?

Charles Taze Russell (1911), rörelsens grundare. Jehovas vittnen tror på en återskapelse av ett paradis på jorden efter Harmageddon som står beskrivet i Bibeln. Jehovas vittnen tror inte att människor plågas i ett helvete efter sin död eller att man hamnar i himlen beroende på om man varit ”ond eller god”.

Vad händer om man drar sig ur Jehovas vittnen?

Filip berättar om de förlorade chanserna i samhället utanför Jehovas vitt- nen vid ett längre medlemskap: Att lämna Jehovas vittnen betyder att de inte har någon vettig position i samhället. Ofta har de väldigt enkla jobb. Det kan vara brevbärare, att städa, det är väldigt vanligt – lokalvård i olika former.

Hur påverkar Jehovas vittnen individen?

Enligt Dobronravoff (2007) ställs det inom Jehovas vittnen krav på att individen aktivt går i tjänsten och följer reglerna om moralisk och kroppslig renhet. Om man inte accepterar reglerna kan man uteslutas.

Kan vem som helst gå med i Jehovas vittnen?

Drygt 20 000 Jehovas vittnen finns det i Sverige. Vem som helst kan inte bli medlem, utan man måste först uppfylla vissa kriterier. Man får inte bryta mot de regler som Jehovas vittnen anser att Bibeln ställer på den kristne, t.

Får Jehovas vittnen ta emot blod?

På grund av blodvägran bär de flesta Jehovas vittnen ett blodkort, (kallat en fullmakt gällande sjukvårdsfrågor) där det står att de avsäger sig blodtransfusion. Med detta blodkort intygar patienten sitt ställnings-tagande till att avstå från behandling med blod [1, 2, 3].

Hur ser Jehovas vittnen på hälsa?

Samfundet Jehovas vittnen avsäger sig blodtransfusion på grund av sin religiösa tro. Sjukvården ställs inför etiska problem när det uppstår en situation då patienten behöver blodprodukter. För vårdaren uppstår etiska konflikter mellan viljan att rädda liv, medicinska och juridiska aspekter samt patientens autonomi.

Vilka högtider har Jehovas vittnen?

Jehovas vittnen betalar skatt och följer landets lagar men de gör inte någon värnplikt och tar inte del i någon politisk verksamhet. De tar avstånd från de kristna högtider som de anser ha blandats upp med obibliska sedvänjor. Man firar exempelvis inte nationaldag, födelsedagar, jul, påsk, pingst, midsommar eller nyår.

Hur går en begravning till i Jehovas vittnen?

Begravningen hålls i Rikets sal, i ett kyrkogårdskapell utan religiösa symboler eller vid graven. Ceremonin sker enligt Jehovas vittnens ordning med sång, bön, tal och musik. Begravningen leds av någon ur församlingen, gärna någon nära vän som kan berätta om den avlidna på ett personligt sätt.

Vilka trossamfund får statsbidrag?

3 § Bidrag får lämnas till följande trossamfund, samverkansorgan och församlingar inom:
 • Alevitiska Riksförbundet,
 • Anglikanska kyrkan i Sverige,
 • Bibeltrogna Vänner,
 • Danska kyrkan i Sverige,
 • Equmeniakyrkan,
 • Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige,
 • Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen,
 • Evangeliska Frikyrkan,

Vilken religion firar inte födelsedagar?

Födelsedagsfirandet individuellt

Samtidigt finns det grupper i samhället som inte firar födelsedag, till exempel Jehovas vittnen som, precis som i det tidiga katolska Sverige, uppfattar födelsedagar som något hedniskt. Inte heller aktivt troende muslimer firar födelsedag.

Vad finns det för sekter i Sverige?

ANNONS
 • LÄS MER: Mormonerna.
 • LÄS MER: Jehovas vittnen.
 • LÄS MER: Pingströrelsen.
 • LÄS MER: Amish.
 • LÄS MER: Baptismen.
 • LÄS MER: Svenska Missionskyrkan.

Hur många Jehovas vittnen finns det i Sverige?

Jehovas vittnen är en religiös organisation som i Sverige representeras av Jehovas vittnen som juridiskt organ och Watchtower Bible and Tract Society of New York som huvudorgan med säte i Brooklyn i USA. De har 309 församlingar och 22 418 vittnen.

FRÅGOR DU INTE VÅGAR STÄLLA TILL ETT TIDIGARE JEHOVAS VITTNE!!

JEHOVAS VITTNE

det grundläggande inom Jehovas vittnen

Lämna en kommentar