Vad får lärare i lön?

Så mycket tjänar grundskollärare i olika regioner
Region Kvinnor Totalt
Västsverige 36 500 36 200
Norra Mellansverige 34 000 33 600
Mellersta Norrland 34 600 34 200
Övre Norrland 34 600 34 400

4 rader till

16 mars 2022

Vad tjänar en lärare 2021?

Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare i hela Sverige är 37 764 kronor. Siffrorna bygger på den partsgemensamma lönestatistik som Lärarförbundet tagit fram tillsammans med arbetsgivarsidan, i detta fall den kommunala.

Hur mycket får man i lön som lärare?

36 200 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad tjänar en grundskollärare 4 6?

En Lärare för årskurs 4-6 i Sverige tjänar i snitt 36 200 kr i månadslön. Lönen för en Lärare för årskurs 4-6 kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Hur mycket tjänar kvinnliga lärare?

Så mycket tjänar grundskollärare i olika regioner
Region Kvinnor Totalt
Västsverige 36 500 36 200
Norra Mellansverige 34 000 33 600
Mellersta Norrland 34 600 34 200
Övre Norrland 34 600 34 400

4 rader till

16 mars 2022

Vad är en rimlig löneökning 2021?

För 2021 är den förväntade löneökningen i Sverige 2,4 procent. Med en inflation på 1,2 procent innebär det en reell löneökning på 1,2 procent för de svenska arbetstagarna.

Hur mycket tjänar en outbildad lärare?

En barnskötare har en medellön på 24 300 kronor i månaden, enligt SCB. Med en vidareutbildning till förskollärare ökar lönen med nästan 8 000 kr. Fritidsledare tjänar i snitt 27 700 kronor och den som kompletterar utbildning och blir legitimerad lärare i fritidshem får ett lönelyft på i genomsnitt 4 500 kronor.

Vad är en bra lön?

Lön och utbildningsnivå

En forskarutbildad tjänar i snitt 55 700 kronor, medan personer med kortare grundskoleutbildning i genomsnitt tjänar 26 000 kronor. Men även jämfört med personer som har studerat länge på grundnivån på högskola eller universitet är forskarutbildade välbetalda i genomsnitt.

Vilka är de mest välbetalda jobben?

Chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen på circa 120.400 kr per månad. Yrken med den lägsta medellönen är marknadsundersökare och intervjuare, med snittlönen på ca 19.400 kr/månad.

Hur många procent tjänar över en miljon?

123 938 miljoninkomsttagare 2020

Antalet deklarerade miljoninkomster ökade under 2020 med 8991 personer eller 7,8%. Högst andel miljoninkomsttagare finns i Danderyds kommun där 15,6% av alla deklarerade inkomster var över en miljon kronor.

Vad tjänar en grundskollärare 2021?

Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare är 37 764 kronor, gymnasielärare 39 618 kronor, förskollärare 33 283 kr och lärare i fritidshem 33 151 kronor. Siffrorna bygger på den partsgemensamma lönestatistik som Lärarförbundet tagit fram tillsammans med arbetsgivarsidan, i detta fall den kommunala.

Vad har en lågstadielärare i lön?

36 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur mycket tjänar en lärare F 3?

En Lärare för årskurs 1-3 i Sverige tjänar i snitt 36 200 kr i månadslön.

Hur mycket tjänar man som överläkare?

Medianlönen år 2020 för en AT-läkare var 33 500 kronor per månad, för en ST-läkare 46 000 kronor per månad. För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad.

Hur mycket tjänar en nyexaminerad socionom?

Ingångslönen för en socionom ligger i dagsläget på i genomsnitt 30 000 kronor. Somliga arbetsgivare, främst i storstadsregioner, erbjuder ingångslöner på uppemot 34 000 kronor. – Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad socionom och en erfaren praktiker med vidareutbildningar är för liten.

Vad har en gymnasielärare i lön?

Löner gymnasielärare
  • Gymnasielärare i allmänna ämnen 43 200 kronor.
  • Gymnasielärare i yrkesämnen 42 450 kronor.
  • Gymnasielärare i praktiska/estetiska ämnen 41 700 kronor.
  • Specialpedagog 47 100 kronor.
  • Speciallärare 44 500 kronor.
28 apr. 2022

Löneförhandling? Så får du rätt lön från början!

”Lönesystemet för lärare är godtyckligt” – Nyhetsmorgon (TV4)

10 EXTREMT SJUKA LÄRARE!!!!!!!!

Lämna en kommentar