Vad får man betalt för flis?

I dag betalar värme- och kraftvärmeverk cirka 180 kronor per MWh för flisen. Av detta får skogsägare oftast omkring 30-35 kronor. 100 till 120 kronor går till hantering, flisning och transporter.

Hur mycket får man för en kubik flis?

Men prisbilden har varierat starkt beroende på var i landet man befinner sig. Södra tillämpar så kallat m3/s (stjälpt mått), medan andra aktörer sätter pris i ton. Idag gäller ett pris på 98 kr/kubikmeter stjälpt mått för grotflis och 105 kr för träddelsflis, med ett marknadstillägg på 15 kr/m3s.

Hur mycket flis blir det av ett träd?

Hur mycket flis blir det vid en avverkning? Flisvolymen blir cirka 0,5–0,6 gånger den avverkade volymen i fub. Till exempel så ger 200 m3 fub mellan 80 och 120 m3 flis. Volymen kan dock variera beroende på bördigheten och på hur väl kvistrensad skogen är.

Vem köper flis?

Dessutom kan ni sälja skogsflis/GROT, trädelsflis, ved, stubbflis och sågverksprodukter till oss. Värmeverk är varmt välkomna att köpa biobränslen av oss. Vi har stor erfarenhet inom bränslen och har bra koll på det ni behöver, de material ni tar emot och de kvaliteter ni vill ha.

Kan man sälja flis?

Med vår erfarenhet och effektiva hantering av torkning, flisning, minimering av föroreningar med mera, kan vi optimera kvaliteten på skogsbränslet, något som är viktigt för att den som säljer skogsbränsle till oss ska få så bra betalt som möjligt.

Hur mycket kostar skotning?

Kostnaden för gallring ökade med 4 procent i södra Sverige och med 1,8 procent i norra Sverige. I genomsnitt kostade gallring 210 kr per m3f ub. Det är den högsta nivån under åren 2000 till 2020, då Skogsstyrelsen och Skogforsk har gjort statistik på avverknings- kostnaderna.

Hur länge kan ris ligga innan flisning?

Vältor och rishögar

Högar av virke eller ris kan ligga kvar ett tag innan det hämtas till sågverk eller flisning.

Vad är m3to?

Toppmätt kubikmeter. Måttenhet för att fastställa den sågbara delen av stocken. Det vill säga en cylinder med toppdiemeterns yta.

Hur mycket virke får man ut av ett träd?

Ingångsvärdena är diameter och höjd. Du anger omkrets. För att diameter så dividerar du omkretsen med 3.14 (pi) och får i ditt fall 47,7 cm. Det värde du får ut är i m3sk.

Hur räknar man ut Medelstam?

Eftersom medelstam är ett centralt begrepp när det gäller avverkningskostnader så är det viktigt att förstå vad det faktiskt är, inte minst när du diskuterar med din virkesköpare. Medelstammen beräknas genom att den totala volymen som avverkas divideras med antalet träd som avverkats.

Vad är Bränsleved?

Bränsleved. Bränsleved är timmer eller massaved som är rötskadat, torrt eller på annat sätt inte klarar sågverkens eller massaindustrins kvalitetskrav. Det vanliga är att man samlar stora volymer bränsleved på en terminal som ligger i närheten av de pannor som ska ha veden.

Fliseldning och hantering av flis och flisning med flispanna ETA hack 50 från Biovärme

Flis istället för gris

Maskinpark — Så fungerar huggbilen

Lämna en kommentar