Vad får man bygga på balkong?

Bygglovsbefriad tillbyggnad med balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel. Det krävs bygglov för en tillbyggnad. Det krävs dock inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan.

Vad får jag göra på min balkong?

Pynta, renovera eller glasa in sin balkong eller uteplats

Det betyder att man får lov att lägga ut mattor och sätta upp insynsskydd, men inte borra fast markiser (utan att fråga föreningen). Blomlådor ska sättas upp på insidan av balkongen så att de inte riskerar att falla ner och skada förbipasserande.

Får man borra på balkongen?

Du får inte borra utan ett godkännande

Men, det innebär inte att man exempelvis får utföra större förändringar såsom att glasa in balkongen eller borra på husväggen för att exempelvis sätta upp en parabol eller någon typ av markis.

Hur mycket är en balkong värd?

En lägenhet med balkong säljs ofta för 60 000 till 90 000 kronor mer än en lägenhet utan balkong. Om balkongen dessutom är i söderläge ligger spannet mellan 70 000 och 100 000 kronor. Uttryckt i procentenheter är värdet av en balkong ca 1,9 % av slutpriset. Ligger balkongen i söderläge är skillnaden istället ca 2,1%.

Får man ha balkonglådor på utsidan?

Blomlådor får placeras på insidan av balkongräcken. Ingenting får placeras på utsidan av balkongerna eller på utsidan av lägenhetsfasaden. Matning av fåglar får ej ske från balkongerna. Skakning av mattor eller sängkläder får ej ske från balkonger eller fönster.

Får man grilla med kolgrill på balkong?

Grillning på balkongen kan medföra både brandfara och grannar som klagar på röklukt men det finns inte något lagförbud mot att grilla på balkongen. Hyresvärden eller styrelsen har dock rätt att sätta upp egna regler för vad som gäller i fastigheten. Det enklaste är att dela ut ordningsregler till de boende.

Får man måla insidan av balkongen?

Vad gäller terrasser ansvarar bostadsrättshavaren för att avrinning för dagvatten inte hindras. Målning av insidan av balkongfronten och balkongens golv ska bostadsrättshavaren göra enligt bostadsrättsförenings instruktioner.

Får man grilla på markplan?

Lägenheter i markplan med uteplats

Får använda kolgrill (inte under ovanliggande balkong), gasol- eller elgrill. Kolgrill får endast tändas med eltändare som ansluts till jordfelsbrytare. Tändvätska får inte användas.

Får man grilla på uteplatsen?

Ingen lag som gäller för grillning

Det finns ingen specifik lag som förbjuder grillning på balkongen. Men många hyresvärdar har förbud i sina ordningsregler. Det är din hyresvärd som bestämmer vad som gäller vid grillning. I regel får du förvara din grill på balkongen.

Vem ansvarar för inglasad balkong?

inglasning av balkonger

Om föreningen utfört inglasningen av balkong ansvarar Glas på inglasad balkong. föreningen för utvändigt underhåll exklusive glas. Om medlemmen utfört inglasning av balkong bör ansvarsfördelningen regleras genom avtal mellan föreningen och medlemmen.

Vad är traditionell balkong?

Som namnet antyder monteras balkongen på fastighetens fasad och kan för det mesta sättas upp på alla våningsplan från bottenvåningen till allra högst upp i huset. Om balkongen högst upp sträcker sig längs hela lägenheten kallar man det ofta för en Kungsbalkong.

Vad är en terrass värd?

För lägenheter med terrass undervärderar vi med 125 000 SEK i medel och lägenheter med kungsbalkong 300 000 SEK. Uttryckt i procentenheter blir undervärderingen ca 1% för terrass och ca 5 % för kungsbalkong, både sett till median och medel.

Hur många kvadrat är en balkong?

För att räkna ut ytan på din uteplats multiplicerar du längden med bredden. Till exempel, bredd 3 m × 5 m = 15 m2.

Får man ha blommor på balkongen?

Eftersom föreningen har ett ansvar för om någon råkar ut för en olycka på föreningens mark är det lämpligt att medlemmarna hänger blomlådorna på insidan av balkongräcket. Skriv gärna in det i trivselreglerna. En förening kan inte förbjuda någon att röka på sin balkong.

Får man piska mattor på balkongen?

Piska mattor? Nej. Grannarna kan besväras av damm och partiklar som kommer in på balkong eller genom öppna fönster. Använd gården eller piskbalkong.

Får man bygga balkong på bostadsrätt?

Finns det förutsättningar för att bygga balkonger är det dags att ta ett slutgiltigt beslut på föreningsstämman. Om en berörd bostadsrättshavare inte ger sitt godkännande måste två tredjedelar av de röstande på stämman rösta för balkongbygget, och det beslutet måste även godkännas av Hyresnämnden.

BYGGER BALKONG

xWeeze bygger BALKONG

VI LÄGGER TRALLGOLV PÅ VÅR BALKONG

Lämna en kommentar