Vad får man dra med a traktor?

A-traktor skall ha kopplingsanordning och i övrigt vara lämplig som dragfordon. A-traktor är lämplig som dragfordon om tjänstevikten är 2 000 kg eller högre eller ursprungsfordonet är konstruerat för en släpvagnsvikt av minst 1 000 kg.

Hur mycke får man dra med EPA?

Om släpvagnarna är bromsade finns ingen övre gräns.

Får A-traktor dra släpvagn?

Ja, det går bra. En 15-åring med AM-körkort eller en 16 åring med traktorkort får köra en A-traktor (eller EPA-traktor) med tillkopplad husvagn.

Är det lagligt att åka tre i en EPA?

Får det vara fler än två personer i EPA– eller A-traktor? Ja, om det inte utgör fara. Enligt Trafikförordningen SFS(1998:1276) 3 kap. 79§ får passagerare inte tas med i sådant antal eller placeras så att fara kan uppstå.

Får man köra EPA på 100 väg?

Trafikregler. Traktorer får köras på väg och ska då följa trafikreglerna. De får inte köras på motorväg eller motortrafikled. Traktor a ska köras i vägrenen eller så långt till höger på körbanan som möjligt, medan traktor b ska köras på körbanan (vägen).

Hur snabbt får en EPA köra 2022?

A-traktorns konstruktiva hastighet är högst 30 km/h. Det betyder att den inte får vara konstruerad för att köra fortare än så på horisontell väg. EPA-traktorn skulle vara konstruerad med ett visst utväxlingsförhållande (10:1). En EPA får dessutom inte köras fortare än 30 km/h.

Får man ha baksäte i en EPA?

Svar: En äkta epa får gå hur fort som helst på, vanligtvis två växlar (får ha fler, det är utväxlingen som bestämmer det). Men bara framföras i 30 km/h. Fråga: Får man ha baksäte i en a-traktor? Svar: Nej, men det kan beror från polis till polis.

Måste man ha LGF på släp?

Om båtvagnen (släpet) är klassad som efterfordon gäller även följande regler: – Max 30 kilometer i timmen. – Du får inte köra på motorväg eller på motortrafikled. – En godkänd LGF-skylt måste finnas bak på släpkärran.

Vad kostar en A-traktor i skatt?

Veckoskatten utgör 30 kronor, om traktorns tjänstevikt ej överstiger 1600 kilogram, 50 kronor, om tjänstevikten överstiger 1 600 men ej 3 000 kilogram, samt 80 kronor, om tjänstevikten överstiger 3 000 kilogram.

Får man ha LGF-skylt på släpvagn?

Om släpet är avsett för transport av gods är det en släpvagn. Får jag göra om min husvagn till efterfordon? – Ja, under förutsättning att husvagnen avregistreras, att fjädringen sätts ur funktion på ett varaktigt sätt och att vagnen förses med LGFskylt.

Får en A-traktor gå i 33?

Den som kör fordonet måste inneha ett mopedkörkot/ AM-körkort och vara minst 15 år. En A-traktor får högst föras fram i 30 km/h. Om den konstruktiva hastigheten överstiger den tillåtna hastigheten så är det den person som står som ägare av fordonet som blir misstänkt för tillåtande av olovlig körning.

Hur många passagerare får man ha i en bil?

Hur många passagerare får jag ta med i en bil? I en bil får man inte ta med fler passagerare än vad bilen är registrerad för och att den som åker med skall sitta på en plats som är avsedd för passagerare och som är utrustad med bilbälte.

Hur många får man vara i en A-traktor?

En A-traktor är en bil som är ombyggd till traktor och där högsta hastigheten är begränsad till 30 km/tim. Säte för en eller två passagerare får finnas, men personer eller saker får inte fraktas i utrymmet bakom framsätena. För att köra A-traktor krävs ett körkort (oavsett behörighet) eller ett särskilt traktorkort.

Får man köra 90 på 110 väg?

Nej, det är inte olagligt att köra 1km/h under gällande hastighetsgräns. När man kör med nödhjul då hindrar man inte trafiken i onödan, man får helt enkelt inte köra snabbare. När man kör i 80km/h bara för att man inte vill köra snabbare på 110väg, DÅ hindrar man trafiken i onödan.

Får moped klass 1 köra på 100 landsväg?

Motivering. I dagsläget får inte mopeder, varken klass 1 eller 2, färdas på motorvägar och motortrafikleder, trots att mopeder klass 1 får vara konstruerade att färdas snabbare än den idag satta lägsta hastigheten på dessa vägar (45 gentemot 40 km/h).

Hur fort får man köra på 100 väg?

I tätbebyggt område och på 30-vägar
Hastighet Bötesbelopp Prickar
16–20 km/h 35 euro
21–25 km/h 80 euro 1 prick
26–30 km/h 100 euro 1 prick
31–40 km/h 160 euro 2 prickar

6 rader till

5 okt. 2015

Polisen om att köra ospärrad A-traktor

Därför ska du inte köra för fort med A-traktorer

Insyn i de nya reglerna för A-traktorer

Lämna en kommentar