Vad får man fotografera?

Enkelt svar, du får ta bilder på allt och alla utom vissa skyddsobjekt som kan vara både militära och civila anläggningar. När man inte får fotografera är det tydligt skyltat. Får jag ta bilder av folk på gatan? Ja, du får fotografera vem du vill, var du vill (jag tar upp det där med var du vill längre fram i texten).

Får man lägga ut bilder på andra utan tillåtelse?

Du får ta foto och lägga upp på vem du vill men om personen du fotat säger att den inte vill vara med måste du censurera. Men så länge inget sägs ska det vara okej enligt lag att lägga upp bilder.

Är det olagligt att ta kort på folk?

Friheten att få fotografera inskränks i sin tur i brottsbalken (BrB). Enligt BrB 4:6a är det otillåtet att filma eller fotografera någon i hemlighet som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande utrymme. Brottet kallas kränkande fotografering.

När behövs det samtycke från avbildade människor på fotografi eller i video?

3. När behövs det samtycke från avbildade människor på fotografier? c) när fotografiet anses vara en personuppgift enligt GDPR och som på något sätt hanteras digitalt, t ex på Internet eller i register. Då behövs den avbildade personens samtycke eller att man ingår avtal med personen om denna användning.

Får man fota polishuset?

Det eftersom man ska kunna besöka stationen för att göra en anmälan eller ansöka om pass och andra ärenden, berättar Christer Lindgren. Alltså, låt bli att fotografera eller på annat sätt avbilda polishuset. Du riskerar böter eller fängelsestraff i upp till ett år om du fotar den byggnaden.

Vad säger svensk lag om att fotografera in genom en grannes fönster?

Fotografen själv behöver inte befinna sig inne i bostaden eller ha monterat upp en kamera där. Detta gäller också för fotografering genom exempelvis ett fönster. Även om någon medvetet exponerar sig i ett bostadsfönster, innebär det inte att jag får fotografera om personen inte är medveten om det.

Vilka bilder är skyddade verk?

Vilka bilder är skyddade verk? Det kan vara en teckning, illustration eller ett fotografi. Det kan också vara ett fotografi av ett annat skyddat verk t ex en skulptur eller målning. Ett verk är ett konstnärligt alster som har upphovsrättsligt skydd.

Får man ta kort på andras bilar?

Sammanfattningsvis är det som huvudregel inte förbjudet att fotografera någon eller dennes bil. Det finns heller inget krav på att Securitas måste prata med ägaren till bilen innan den fotograferas. Uppgiften kan dock räknas som en personuppgift enligt GDPR.

Vad är lagen om kränkande fotografering?

Det nya brottet kränkande fotografering införs i lagen från den 1 juli 2013. Det innebär att det blir förbjudet att i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat, på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande.

Är det olagligt att fota i skolan?

– Skollagen säger att det ska finnas ordningsregler på varje skola och då kan man ha inskrivet i dem att man inte ska filma eller fotografera varandra under lektioner och liknande. Det är en etisk fråga. Skolan kan ha en generell policy mot fotografering och filmning, men det här är inte helt lätt att hantera.

Är en bild en personuppgift?

Bilder och ljud kan vara personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt dataskyddsförordningen som personuppgifter. Även till exempel teckningar, foton, och filmer kan alltså vara personuppgifter om de avbildar människor.

Hur vet man vem som äger en bild?

Utgångspunkten i lagen om upphovsrätt av litterära och konstnärliga verk är att den som framställt en bild, alltså fotografen, har både den ideella och den ekonomiska rätten till bilden.

Får man lägga ut andras bilder på Facebook?

Eftersom det är du som äger de bilder du har tagit och lagt upp är det bara Facebook som kan använda dem som de vill. Ingen annan som ser din Facebooksida har rätt att kopiera en enda bild utan ditt medgivande. Detta är grunden i det som kallas för upphovsrätt.

Är polishus skyddsobjekt?

Polishuset är ett skyddsobjekt med avbildningsförbud och på så vis olagligt att fotografera samt avbilda.

Är det olagligt att ta bild på polisen?

Det enkla svaret på den frågan är givetvis “ja”. Som utgångspunkt får du filma polisen i deras arbete om det sker på allmän plats och du själv håller i kameran. Du behöver då inte ha polisens samtycke och de behöver heller veta om att filmar dem. Detta gäller för övrigt samtliga människor i Sverige, inte bara polisen.

Får polisen filma i tjänsten?

Håll dig på cirka 1,5-2 meters avstånd så kan det inte utgöra ofredande eller hindra tjänsteman i yrkesutövning. Det är dock inte tillåtet att fotografera poliser utanför tjänsten eller exempelvis i hans/hennes privata hem. Polisen äger ingen rätt att mot någons eller någras vilja fotografera eller filma.

What to photograph

What to Photograph When There’s Nothing to Photograph

Vad får man fota samt RAW-formatet

Lämna en kommentar