Vad får man göra med el?

Är det olagligt att dra el själv?

Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Om arbetet inte kan kontrolleras på ett korrekt sätt, till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en befintlig strömbrytare med högst 16 A, ska ett elinstallationsföretag anlitas.

Vad kan man göra för att skydda ledningarna?

Använd rätt sorts lampa i armaturer. Lampor ska alltid ha en ljuskälla i sig så att det inte går att stoppa fingrarna i den strömförande sockeln. Skaffa brandvarnare.

Vad krävs för att få dra el?

Du måste kunna bevisa att elen i ditt hem är dragen av en behörig elinstallatör, därför är det viktigt att alltid spara kvitton från elinstallationer. Att låta en kompis som är elektriker göra jobbet räcker inte, du måste ha ett kvitto på att det är gjort. Det är ju så att man inte kan veta vad man inte vet.

När får man byta ut en stickkontakt på en sladd?

Om en sladd har gått av eller om isoleringen har skadats får du inte laga den. Däremot kan du kapa av den trasiga delen. Men tänk på att du bara får ersätta sladd, stickpropp och skarvuttag med samma slags material som tidigare.

Vad får en elektriker göra hemma?

Det här får du göra själv
 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring.
 • Byta glödlampor.
 • Byta lamphållare.
 • Montera skarvsladdar.
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar.
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar.

Får man ta bort eluttag?

Svar: Ja, det går att ta bort själva uttaget, om du inte ska använda det. Troligen räcker det i ditt fall med att skruva bort den yttre delen av uttaget och ersätta det med ett tillräckligt stort s.k. doslock, som man kan köpa i en elaffär.

Hur hanterar man el på ett säkert sätt?

Att inte använda elektriska produkter samtidigt som man badar eller duschar. Att inte lämna påslagna elektriska apparater när man inte är hemma, till exempel strykjärn, elspis och kaffebryggare. Att hålla i själva kontakten när man ska dra ut en kontakt, inte i sladden.

Vilka faror finns det med el?

Defekta elcentraler. Skador på anslutningskablar. Löst hängande kablar eller oskyddade kablar på mark med risk för påkörning av fordon.

Exempel på skador orsakade av el:
 • Kramp i muskulaturen med risk för hjärt- och andningsstillestånd.
 • Hjärtkammarflimmer.
 • Skador på nervsystemet.

Hur får man elsäkerhet?

Du som äger hus, lägenhet eller sommarstuga ansvarar för att elanläggning och olika installationer fungerar bra och är säkra för alla där hemma. Så om du inte redan gjort en elbesiktning rekommenderar vi att du anlitar en behörig elektriker att se över din elanläggning, särskild om du bor i ett hus byggt före 1980.

Hur vet man att en Elektrikern är behörig?

Elsäkerhetsverket är myndigheten som genom föreskrifter fastställer kraven när det gäller elinstallatörer och hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda. På webbplatsen kan du söka på din installatörs personnummer för att se om hen har behörighet.

Får man dra Flexslang själv?

Det enklaste är egentligen att köpa flexslang, då slipper du hålla på med skarvar och rörböjar som du måste med vp-rör. Å andra sidan behöver du inte lika stor diameter om du väljer vp-rör, så det får bli en avvägning. Lämplig diameter på röret/slangen beror på vilken typ av kabel du ska dra.

Hur installerar man el?

En väl utförd elinstallation ska ge följande skydd
 1. Förbereda för elinstallation.
 2. Göra en allmän installation.
 3. Göra ett mindre arbete.
 4. Mäta spänning.
 5. Koppla ihop två ledare.
 6. Koppla in ny ledning i befintlig dosa.
 7. Lägga ny ledning.
 8. Ersätta anslutningsdosa för fast anslutning.
1 okt. 2021

Får man byta stickpropp själv?

Montera sladdströmbrytare och stickproppar

Du får byta stickpropp själv, men om du inte gör det på rätt sätt kan stickproppen bli livsfarlig. När du ska montera en strömbrytare på en befintlig sladd tillhörande en flyttbar armatur får du inte glömma att dra ur stickproppen innan du sätter igång.

Hur byter man elkontakt?

Så här gör du steg för steg
 1. Skruva bort kåpan från vägguttaget.
 2. Lossa fästskruvarna och ta ut hela insatsen.
 3. Skruva loss ledarna. …
 4. Kontrollera att koppartråden är oskadad. …
 5. Anslut ledarna till det nya uttaget. …
 6. Stoppa in insatsen i väggdosan och skruva fast den.

Hur byter man stickkontakt?

Du får inte själv ändra till annan modell av stickpropp/skarvuttag (t. ex. ojordad till jordad), det får bara en fackman göra. Kontrollera att det är spänningslöst där du ska arbeta.

Så slipper du förstoppning och diarré – Nyhetsmorgon (TV4)

Säker Vandring – Avsnitt 8 – Göra upp eld

10 saker du INTE ska göra på kvällen!!!!!!!!!!

Lämna en kommentar