Vad får man göra själv el?

Vad får man inte göra själv med el om man inte har el behörighet?

Det du får göra själv utan elbehörighet är: Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring.

Dessa arbeten får endast utföras av en elinstallatör:
 1. Utförande av fasta installationer.
 2. Installering av golvvärme och värmekabel.
 3. Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 4. Förläggning av kabel i mark.
31 jan. 2014

Vad krävs för att få dra el hemma?

Du måste kunna bevisa att elen i ditt hem är dragen av en behörig elinstallatör, därför är det viktigt att alltid spara kvitton från elinstallationer. Att låta en kompis som är elektriker göra jobbet räcker inte, du måste ha ett kvitto på att det är gjort.

Får man dra sin egna el?

Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Om arbetet inte kan kontrolleras på ett korrekt sätt, till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en befintlig strömbrytare med högst 16 A, ska ett elinstallationsföretag anlitas.

Vad kan man göra för att skydda ledningarna?

Använd rätt sorts lampa i armaturer. Lampor ska alltid ha en ljuskälla i sig så att det inte går att stoppa fingrarna i den strömförande sockeln. Skaffa brandvarnare.

Får man dra Flexslang själv?

Det enklaste är egentligen att köpa flexslang, då slipper du hålla på med skarvar och rörböjar som du måste med vp-rör. Å andra sidan behöver du inte lika stor diameter om du väljer vp-rör, så det får bli en avvägning. Lämplig diameter på röret/slangen beror på vilken typ av kabel du ska dra.

Hur byter man elkontakt?

Så här gör du steg för steg
 1. Skruva bort kåpan från vägguttaget.
 2. Lossa fästskruvarna och ta ut hela insatsen.
 3. Skruva loss ledarna. …
 4. Kontrollera att koppartråden är oskadad. …
 5. Anslut ledarna till det nya uttaget. …
 6. Stoppa in insatsen i väggdosan och skruva fast den.

Vilka får utföra en nyinstallation?

Som auktoriserad elinstallatör får man utföra elinstallationsarbete även privat, dock bara inom det område auktoriseringen gäller. Har man ett arbete inom el men inte är auktoriserad elinstallatör så får man inte utföra några elinstallationsarbeten utanför ett företags egenkontrollprogram eller privat.

Hur vet man att en Elektrikern är behörig?

Elsäkerhetsverket är myndigheten som genom föreskrifter fastställer kraven när det gäller elinstallatörer och hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda. På webbplatsen kan du söka på din installatörs personnummer för att se om hen har behörighet.

Får man sätta in en dimmer själv?

Får jag byta en dimmer själv? Om det handlar om att byta en redan befintlig och fast inkopplad dimmer, går det bra att byta dimmer själv. Observera att dimmern inte får överstiga 16 ampere och 400 volt, och att dimmern måste vara placerad i en egen kapsling eller dosa.

Vad kostar det att dra ny el i ett gammalt hus?

Prisexempel för ett 1,5-planshus på 140 kvadratmeter:

Huset har en elcentral i plåt samt en elmätartavla. I detta fall kommer bytet av elsystem att kosta närmare 60 000 kronor (exklusive rot-avdrag). Om du utnyttjar rot-avdraget kan du dra av cirka 12 500 kronor i arbetskostnad.

Varför är det extra viktigt att tänka på elsäkerhet i ett badrum?

I bad- och duschrum är risken för elolyckor extra stor, eftersom det är en miljö där det finns fukt och många jordade föremål. Anlita därför alltid ett registrerat elinstallationsföretag vid elinstallationsarbete i bad- och duschrum.

Vad händer om man kopplar el fel?

Det är risk att man kopplar utifrån felaktiga uppgifter med oklara konsekvenser. – Den multimeter man använder kan vara inställd på att mäta ström (se bild) vilket ger en kortslutning när man mäter, vilken kan utgöra en risk för ljusbåge och brännskador.

Hur hanterar man el på ett säkert sätt?

Att inte använda elektriska produkter samtidigt som man badar eller duschar. Att inte lämna påslagna elektriska apparater när man inte är hemma, till exempel strykjärn, elspis och kaffebryggare. Att hålla i själva kontakten när man ska dra ut en kontakt, inte i sladden.

Vilka faror finns det med el?

Defekta elcentraler. Skador på anslutningskablar. Löst hängande kablar eller oskyddade kablar på mark med risk för påkörning av fordon.

Exempel på skador orsakade av el:
 • Kramp i muskulaturen med risk för hjärt- och andningsstillestånd.
 • Hjärtkammarflimmer.
 • Skador på nervsystemet.

Hur får man elsäkerhet?

Du som äger hus, lägenhet eller sommarstuga ansvarar för att elanläggning och olika installationer fungerar bra och är säkra för alla där hemma. Så om du inte redan gjort en elbesiktning rekommenderar vi att du anlitar en behörig elektriker att se över din elanläggning, särskild om du bor i ett hus byggt före 1980.

Inkoppling Sparkoppling

Lär dig självförsvar – Vardagspuls (TV4)

Skapar sin egen el

Lämna en kommentar