Vad får man göra vid sjukskrivning?

Det är tillåtet att gå på promenad, umgås med vänner, skratta och gå på kalas. Det är rätt även om det känns fel! Förmodligen är det också det sista du vill göra som sjuk.

Vad gäller vid sjukskrivning 50?

Måste jag jobba deltid varje dag om jag är sjukskriven på deltid? I regel ska du jobba varje dag genom att minska din arbetsdag med den procentsats du är sjukskriven (25, 50 eller 75 procent). Men det finns också en möjlighet att förlägga arbetstiden på annat sätt om det underlättar din återgång i arbete.

Vad gäller vid 25 sjukskrivning?

Om en anställd är sjukskriven på t ex 25 % görs ett sjukavdrag med 25 % av det framräknade sjukavdraget. Huvudregeln är att sjukskrivning på deltid – efter dag 14 – förläggs jämnt över veckans arbetsdagar. Det här är med anledning av Försäkringskassans regler och hur sjukpenningen beslutas.

Vad gäller vid Halvtidssjukskrivning?

Deltidssjuk under sjuklöneperioden

Det som avgör är i vilken omfattning den anställdes arbetsförmåga är nedsatt. Vid deltidssjukskrivning beräknas sjukavdraget och sjuklönen på de antal timmar som den anställde faktiskt är frånvarande. För de timmar den anställde arbetar ska lön betalas ut som vanligt.

Vem betalar sjuklön vid Deltidssjukskrivning?

Enligt SjLL är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön till arbetstagaren under de 14 första dagarna av sjukfrånvaron om villkoren för rätt till ersättning är uppfyllda. Sjuklönen är 80 procent av månadslön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren går miste om på grund av sjukfrånvaron.

Hur många timmar jobbar man om man är sjukskriven 25?

1 För dig som är deltidssjukskriven

Nu blir bestämmelserna mer flexibla. Här kommer ett exempel för dig som är sjukskriven på halvtid: Jobbar du i vanliga fall åtta timmar om dagen fem dagar i veckan – ska du under deltidssjukskrivningen till exempel kunna vara ledig en dag i veckan och jobba fem timmar de övriga.

Hur många timmar är 25 arbetstid?

Är du exempelvis är anställd i genomsnitt 10 timmar per vecka så ska du fylla i 25 procent omfattning. Du räknar ut din anställnings omfattning genom att dividera dina anställningstimmar med 40 och multiplicera kvoten med 100 (dina timmar/40 x 100).

Hur länge kan man vara sjukskriven innan man blir utförsäkrad?

Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare. Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.

Läkarintygen — en viktig pusselbit i sjukskrivningsprocessen

Så här ansöker du om sjukpenning

Dags att deklarera – få reda på de bästa avdragen – Nyheterna (TV4)

Lämna en kommentar