Vad får man ha i källarförråd?

Bensin, Aceton, Etanol, 2-propanol (koncentrerad spolarvätska, K-sprit, rödsprit (t-röd), miljövänlig tändvätska, handsprit), Metanol, Toluen, Etylacetat (thinner), Dietyleter (fläckborttagning), Xylen (snabbtorkande färger, rostskyddsfärger), Fotogen, Terpentin, Lacknafta (penseltvätt, lösningsmedel i oljefärger), …

Vad får man ha i sitt förråd?

VAD FÅR MAN HA I FÖRRÅDET? Bostadsrättslagen reglerar inte vad du får eller inte får ha i ditt förråd, det kan däremot varje förening göra. När man är osäker kan man luta sig mot föreningens stadgar. Färska matvaror får inte förvaras i förråd på grund av risk för djurangrepp eller mögel.

Får man ha bensin i källaren?

Därför får man inte förvara brandfarliga vätskor i källaren annat än i ut rymmen som är särskilt avsedda för detta. Förvaring av större förpackningar ska helst ske utomhus, det vill säga på balkongen. Inglasad balkong räknas i detta sammanhang som inomhus, så där får bara mindre förpackningar förvaras.

Får man ha däck i källarförråd?

Enligt brandmyndigheten får man inte förvara gasol, tändvätska eller bensin i förrådet (gäller lgh). Bor du i en villa så är reglerna inte lika hårda. Vad gäller däckenfår man alltså förvara däcken i källarförrådet oavsett om det är villa eller lägenhet.

Vad får man förvara i källarförråd försäkring?

Enligt försäkringsvillkoren ersätts inte stöldbegärlig egendom (t ex dator, äkta mattor, smycken, TV, antikviteter) som stjäls ur källarförråd. Däremot ersätts dina skidor och skridskor. Maxbeloppen för stöld ur källarförråd ligger på mellan 35 000 – 200 000 kr beroende på försäkring.

Vad räknas som förråd?

Förrådsutrymmet ska gå att använda

Det innebär enkelt uttryckt att dörrar, väggar, golv, tak, belysning och eventuella lås ska vara fullt fungerande. Det finns inga krav på att förråd måste ha till exempelvis stålgaller eller en viss typ av lås.

Vad får förvaras i lägenhetsförråd?

Bensin, Aceton, Etanol, 2-propanol (koncentrerad spolarvätska, K-sprit, rödsprit (t-röd), miljövänlig tändvätska, handsprit), Metanol, Toluen, Etylacetat (thinner), Dietyleter (fläckborttagning), Xylen (snabbtorkande färger, rostskyddsfärger), Fotogen, Terpentin, Lacknafta (penseltvätt, lösningsmedel i oljefärger), …

Får man förvara bensin i källarförråd?

Det är förbjudet att förvara gasol på vinden, i källarförråd och flerbilsgarage. Samma regler gäller för brandfarliga vätskor och sprayburkar med undantag för fordon med tank och reservdunk. Du får inte förvara brandfarliga varor i garage som ligger i bottenplanet på flerbostadshus.

Får du ha extra bränsle i en reservdunk med dig i ditt fordon?

För transport på väg får den totala mängden som transporteras inte överstiga 240 liter. Dessutom får ytterligare 60 liter bränsle medföras på fordonet vid en transport på väg under förutsättning att det är till för driften av fordonet (”reservdunkar”).

Kan man stapla däck på varandra?

Däck som är monterade på fälg förvaras bäst stapladevarandra eller hängandes i krokar på väggen. Står hjulen upp riskerar däcken att tappa formen av sin egen vikt. Lösa däck kan däremot stå men bör då roteras med jämna mellanrum.

Får man förvara däck på vinden?

Det bästa är att förvara vinterdäcken i ett kyligt garage eller i en källare. Vissa bilägare lägger upp dem på vinden men detta rekommenderas inte. Det kan bli väldigt varmt, speciellt under svart skiffertak och stora temperaturförändringar är inte bra för dina dyra däck.

Får man ha däck i garaget?

Utöver bil får du förvara enstaka cyklar, gräsklippare, mopeder, motorcyklar samt en uppsättning bildäck i ditt garage. Du får inte förvara något annat i garaget.

Så bygger du ett förråd

TECKEN PÅ ATT DU ÄR SNYGGARE ÄN DU TROR

Bygga skärmtak, skjul, förråd, uteförråd med plåttak.

Lämna en kommentar