Vad får man ha med sig på tenta?

Huruvida du kommer få ha hjälpmedel på tentan eller inte ser olika ut från kurs till kurs. Ibland får du ha miniräknare och formelblad. Ibland får du ta med dig ett A4 som du själv får fylla med information du kan tänkas behöva. Ibland får du inte ha med dig något alls.

Får man ha Formelblad på tenta?

Huruvida du kommer få ha hjälpmedel på tentan eller inte ser olika ut från kurs till kurs. Ibland får du ha miniräknare och formelblad. Ibland får du ta med dig ett A4 som du själv får fylla med information du kan tänkas behöva. Ibland får du inte ha med dig något alls.

Hur många gånger kan man kugga en tenta?

Hur många omtentor får du göra? Huvudregeln är att du i princip ska få hur många försök som helst på dig att examinera en kurs. Men högskolorna får begränsa antalet tillfällen för vissa kurser om det skulle vara orimligt dyrt att tillåta hur många examinationer som helst. Begränsningen måste i så fall stå i kursplanen.

När får man Tentaresultat?

Tentamensutlämning av skrivna och rättade tentamen sker digitalt via ditt studentkonto. Du hittar din skrivna och rättade tentamen via Studentwebben under ”Studenttjänster” och ”Mina tentaresultat”. Det kan dröja upp till 18 arbetsdagar innan den skannade versionen av din tentamen finns tillgängligt på ditt konto.

Hur många timmar är en tenta?

Vid en salstentamen får du sitta och skriva tentamen i en förbestämd sal, på en förbestämd tid. Du har oftast 4 timmar på dig.

Är Omtentor svårare?

Har jag inte rätt att begära samma examinationsform? Det finns ingen allmän regel som säger att man inte får byta examinationsform. Men om det står något i kursplanen om examinationsform så ska det gälla även omtenta. En omtenta får heller aldrig vara svårare eller lättare än den ordinarie tentan.

Hur många Omtentor kan man ha?

Du har rätt till en ordinarie tenta och två omtentor på varje kurs. Utöver detta är det upp till kursledaren att avgöra om du kan ges möjlighet till ytterligare tentatillfällen. För att skriva en omtenta måste du anmäla dig i förväg.

Hur hanterar man Omtentor?

#studentstress: 5 tips för att klara omtentan
  1. Försök att gå på det ordinarie tentatillfället. …
  2. Var med på tentagenomgången. …
  3. Ta hjälp av dina klasskamrater som klarade tentan. …
  4. Utnyttja den extra tiden du har på dig till tentan. …
  5. Kvantitet före kvalitet.
20 jan. 2019

Vad gör man om man inte klarar en Spärrkurs?

hur man gör om den studerande ej klarar av det max antal omtentor som lärosätet erbjuder, löses ”lokalt” (på plats). I värsta fall kan den studerande bli ”avrådd” från utbildningen eller få besked att hen ej får fortsätta.

Hur kan man hitta gamla tentor?

Gamla tentor på kronologiska delkurser finns uppe på institutionen, och längre ner på denna sida. Tentamen ska vara rättad och betygssatt senast inom tre veckor från tentamenstillfället. Skrivningarna återfås vid schemalagda tentamensgenomgångar, och kan därefter hämtas ut hos läraren eller i receptionen på LUX.

Hur mycket pluggar ni inför tenta?

Du börjar två veckor i förväg med att tentaplugga, genom att dela upp innehållet i mindre delar. En del för varje dag inför tentan. Du sitter bekvämt i ett tyst rum 8-17 och pluggar. Om det är något du inte förstår frågar du dina klasskompisar eller professorerna.

Hur skriver man en salstenta?

Läs igenom tentafrågorna noga och gärna flera gånger. Det bör du göra så fort du fått dem. Var också noga med att följa instruktionerna om hur din text ska ut och var och när den ska lämnas in. Stryk under verben (de ord vi fetat i exemplet ovan) eftersom de ger dig en ledtråd om vad du ska göra i texten.

Får man ha tenta på en lördag?

En del ordinarie tentor läggs på lördagar, troligen på grund av att många kurser har tenta samma perioder under terminerna och att det inte finns tillräckligt med tentasalar för att hinna med alla kurser på vardagarna. Det finns idag många studenter som inte har möjlighet att skriva en ordinarie tenta på en lördag.

5 EFFEKTIVA PLUGGTIPS! Få ut maximal effekt av ditt pluggande.

PLUGGTIPS – Hur du klarar dina tentor!

Sista minuten – tips dagen innan provet

Lämna en kommentar