Vad får man i ob?

I de flesta avtalen är ersättningen per timme månadslönen dividerad med 400 under nätter måndag till lördag klockan 00.00 – 07.00. Observera att under perioden klockan 00.00 – 05.00 är det nattvila och normalt inte tillåtet att arbeta. Genom kollektivavtal kan det dock vara tillåtet att arbeta även dessa timmar.

Efter vilken tid får man ob?

Före klockan 07.30 och efter klockan 17.00 räknas som obekväm arbetstid. Du har också rätt till OB-tillägg om du arbetar efter klockan 15.00 dagen före röd dag. Blir du beordrad att jobba över en kväll får du inte OB-tillägg, utan övertidsersättning. Övertidsersättningen är högre än OB-tillägget.

Vad är en OB-ersättning?

OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OBersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider. Här presenteras OB-tilläggen som gäller i våra vanligaste kollektivavtal, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita. Tänk på att det finns fler avtal utöver de här.

Hur mycket ob får man på kvällen?

Polisförbundets obekväma tider börjar först klockan 22:00 och då får de 30 kr/timme. Handels och deras detaljhandelsavtal anger en ob-ersättning på 70 % av lönen. Under helger är ersättningen högre. Handels har exempelvis 100 % ob-ersättning under lördagar efter klockan 12 samt hela söndagen.

Vad ligger OB på inom handel?

Med lördagar jämställs jul-, nyårs- och midsommarafton. För butiksanställda som jobbar på Coop gäller samma ob som ovan, med tillägget att du också får 50 procent ob måndag-lördag 05-06. (Du som anställdes före 2017 har i vissa fall rätt till högre ob-ersättning.

När betalas ob ut?

OB-ersättning

Den betalas ut månaden efter att du tjänat in den, även om du har månadslön.

Vilken tid får man ob på vardagar?

Vardagkvällar klockan 18.00 – 24.00

I de flesta avtalen är ersättningen per timme månadslönen dividerad med 600 under vardagkvällar klockan 18.00 – 24.00.

Vad ligger helg OB på?

OB-ersättning är ett tillägg som du får utöver din vanliga lön för att du arbetar på obekväm arbetstid. Fredag 30/10 kl. 16-00 O-tilläggstid B 53,00 kr/timme Tid från kl 16.00 till kl 24.00 vardag närmast före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen eller Alla helgons dag.

Måste arbetsgivaren betala OB?

Att man som arbetstagare ska få ersättning för OB (obekväma arbetstider) är ingen rättighet enligt lag, det är alltså inget krav på att en arbetsgivare måste betala ut det. Ersättning för OB regleras ofta i kollektivavtal mellan en arbetsgivare och ett fackförbund.

När får man ob på Mcdonalds?

Kontrollera din ob-ersättning. Ob betalas måndag-fredag från kl 20. Lördagar och »aftnar« från kl 16. Hela söndagen och helgdagen.

Vad är OB2?

OB-ersättning för nattarbete (OB2) uträknas enligt följande:

Nästa steg är att ställa in egenskaper, det gör du genom att välja dag, start och sluttid när OB-tillägget ska ge ersättning. För att ett OB ska räknas upp måste du gå in under Personal – Anställningar – Ändra anställning och aktivera OB-tillägget.

När får man 50 ob?

I Handels kollektivavtal ser ersättningen ut så här: Måndag-fredag kl. 18.15 – 20.00 50 % (av timlönen)

Vilka dagar får man ob Handels?

Du som jobbar på julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagsafton eller trettondagen får tillägg med 100 procent på timlönen*.

Hur mycket får man i lön om man jobbar på ICA?

Snittlön per månad för ICA Gruppen AB Butiksbiträde i Sverige är ungefär 11 476 kr, vilket är 6 % under det nationella genomsnittet. Löneinformation kommer från 12 datapunkter som samlats in direkt från anställda, användare samt tidigare och nuvarande platsannonser på Indeed under de senaste 36 månaderna.

Vad får jag för OB — och andra frågor om arbetstid

Mauri möter: Personen med Sveriges grövsta dialekt

ob tillägg

Lämna en kommentar