Vad får man importera till sverige?

För vissa typer av varor gäller särskilda regler och bestämmelser som du måste ta hänsyn till när du importerar från, eller exporterar till, länder utanför EU. När det gäller import av varor till Sverige finns det särskilda restriktioner för exempelvis livsmedel, jordbruksprodukter, alkohol och läkemedel.

Vad importeras mest till Sverige?

Sverige importerar framförallt bilar och bildelar, livsmedel, råolja, el- och teleutrustning och järn och stål. Transportmedel är den vanligaste exportvaran men Sverige exporterar också maskiner, läkemedel, trävaror, papper och järn.

Vad får man föra med sig in i Sverige?

Du som reser med kommersiellt flyg eller färja får ta med dig varor till ett värde av 4 700 kronor utan att behöva betala tull, moms och eventuellt andra skatter. Reser du på annat sätt får du ta med dig varor till ett värde av 3 300 kronor utan att behöva betala tull, moms och eventuellt andra skatter.

Vad får man inte ta med sig till Sverige?

Det är förbjudet att ta in vissa livsmedel

Det gäller mat och drycker av både animaliskt och vegetabiliskt ursprung. Livsmedel av animaliskt ursprung kan sprida smittor som till exempel mul- och klövsjuka och svinpest. Det är därför förbjudet att ta in många livsmedel av animaliskt ursprung från länder utanför EU.

Vad får man importera?

Det kan finnas produkter som omfattas av restriktioner och där du måste kontakta andra myndigheter innan varan kan importeras. Exempel på sådana produkter är vapen, läkemedel, järn, stål, textilvaror, vissa livsmedel och pyrotekniska produkter.

Vad exporterar vi mest i Sverige?

Sverige exporterar mer varor än tjänster

Under 2020 var den största varugruppen för export fordon för vägar följt av medicinska och farmaceutiska produkter, och andra icke elektriska maskiner och apparater. Även mineraloljor, papper samt järn och stål är viktiga exportvaror.

Vilka varor exporterade Sverige på 1700 talet?

Trävaror var på 1700talet en av Sveriges viktigare exportvaror, dock inte något sätt så viktigt som det skulle bli 1800-talet. Exempelvis motsvarade hela den årliga utförseln av trävaror under ett år 1730-talet vad ett enda sågverk producerade år 1920.

Hur mycket kontanter får man ha på sig?

När du på din resa anländer till EU-området eller lämnar EU-området och du har med dig kontanta medel till ett värde av 10 000 euro eller mer, ska du på eget initiativ lämna in en anmälan av kontanta medel till Tullen. Värdegränsen på 10 000 euro gäller kontanta medel som medförs av en person.

Får man ta med mat i incheckat bagage?

Du får ta med dig livsmedel och mat genom säkerhetskontrollen så länge den inte räknas som vätska. Om den räknas som vätska gäller vätskereglerna.

Vad får man inte ta med sig från utlandet?

Om du reser in från ett land utanför EU får du inte ta med dig några kött- eller mjölkprodukter. Men du får ta med en begränsad mängd frukt, grönsaker, ägg, äggprodukter och honung. Begränsade mängder fisk eller fiskprodukter är också tillåtna.

Vad får man inte ta med sig på flyget?

Packa inte följande i ditt incheckade bagage
  • Tändhattar.
  • Detonatorer och tändrör.
  • Minor, granater och andra militära spränganordningar.
  • Fyrverkeripjäser och annan pyroteknisk utrustning.
  • Rökbomber och rökpatroner.
  • Dynamit, krut och plastiska sprängämnen.
  • Gaser som t. ex. propan och butan.
  • Brandfarliga vätskor som t. ex.

Får man ta med sig frukt från Thailand till Sverige?

Får hon ta med sig livsmedel hem till mig i Sverige? Din syster får ta med sig livsmedel från Thailand som inte innehåller kött- eller mejeriprodukter (djurprodukter), eftersom det är ett land utanför EU. Det är även förbjudet att ta in vissa frukter och grönsaker från ett land utanför EU.

Får man ta med sig guld på flyget?

Investeringsguld är tull- och momsfritt

Tänk på att om varan är för liten kan den istället klassificeras som smycke och då kan du behöva betala avgifter. Reser du med investeringsguld till Sverige från ett land utanför EU och värdet överstiger 10 000 euro ska du anmäla det till Tullverket.

Vad är ett tullombud?

Att anlita ett tullombud

När du lämnar in en tulldeklaration till Tullverket så är du ansvarig för att uppgifterna i deklarationen stämmer. Många företag använder ett så kallat tullombud. Ombudet gör då tulldeklarationen åt dig och du betalar tull, skatter och andra avgifter till ombudet.

Vem kan vara importör?

Oftast krävs inget speciellt tillstånd för att importera varor. Däremot behöver ditt företag ett registreringsnummer från Tullverket som kallas EORI-nummer. Det är ett nummer som du använder för all din importverksamhet. Du kan ansöka om ett EORI-nummer på Tullverkets webbplats.

Vad är exportvara?

Med export avses att varor som är i fri omsättning inom EU exporteras till länder utanför EU. Alla varor som exporteras ska hänföras till exportförfarande genom att lämna in en exportdeklaration för dem.

Börja importera – så här gör du

Del 1: Import & export

Hur fungerar det med tull vid affärer med andra länder? – Tullverket

Lämna en kommentar