Vad får man inte äta när man tar waran?

Tranbär bör undvikas under behandling med Waran. Det dagliga intaget av K-vitaminrika livsmedel såsom kål, broccoli, spenat och avokado ska vara så jämnt som möjligt. Förändringar i mängden K-vitamin i maten kan påverka Warans effekt.

Vad kan man ta istället för Waran?

Pradaxa, med den aktiva substansen dabigatran, är nytt och har ett annat verkningssätt än Waran/Warfarin. I studierna visar det lika goda förebyggande egenskaper som Waran/Warfarin. Men tyvärr ger det även en ökad blödningsrisk jämförbar med Waran/Warfarin.

Kan man äta morötter när man äter Waran?

Normal och hälsosam kost passar bra. Det enda som bör undvikas är stora växlingar i användningen av mörkgröna grönsaker som innehåller rikligt med K-vitamin. Växtbaserade läkemedel och kosttillskott kan ha allvarliga och överraskande interaktioner med warfarin. Därför gäller det att undvika sådana preparat.

Vilka grönsaker är blodförtunnande?

Mängden vitamin K i mat kan påverka effekten av warfarin. Vitamin K finns i många grönsaker, men speciellt i exempelvis broccoli, kål och gröna bladgrönsaker. Även vissa oljor är rika på vitamin K, till exempel rapsolja.

Vad förtunnar blodet?

Läkemedel som omnämns som ”blodförtunnande” förtunnar inte blodet utan minskar risken för uppkomst av blodpropp och hjälper blodets eget system att lösa upp redan uppkomna blodproppar. När du behandlas med blodförtunnade läkemedel är det viktigt med kunskap om dess verkan och eventuell biverkan.

Kan man få stroke när man äter blodförtunnande?

Warfarin har i tidigare studier visat sig ha en positiv effekt på patienter med en typ av onormal hjärtrytm, så kallad atrial fibrillation. Hos dessa kan warfarin minska risken för att drabbas av ischemisk stroke.

Kan man äta blåbär när man äter Waran?

I RELIS-undersökningen nämns att blåbär innehåller ämnen (antocyaniner) som är visade att ha antikoagulationseffekter. Samtidig användning med warfarin kan därför öka blödningsrisken. En sådan interaktion uppges emellertid inte nödvändigtvis påverka INR-värdena (4).

Vad påverkar Waranvärdet?

Stora förändringar i matvanor bör undvikas eftersom mängden K-vitamin i maten kan påverka effekten av behandlingen med Waran. Exempel på detta är övergång till enbart vegetarisk kost eller extrem bantning. Tillstånd som påverkar födoupptaget som diarré och kräkningar, kan också påverka effekten av Waran.

Vad ska man tänka på när man äter Waran?

Det är viktigt att följa doseringsschemat, dels för att undvika proppbildning vid för låg dos, dels för blödningsrisken om man får för stor dos. Om en dos har missats eller fel dos getts är det viktigt att kontakt tas med sjuksköterska. Det är viktigt att man äter en allsidig kost när man behandlas med Waran.

Vad får man inte äta när man tar blodförtunnande?

Personer som behandlas med ”blodförtunnande” läkemedel som innehåller en K-vitaminantagonist, vanligen Warfarin, får ibland rådet att begränsa konsumtionen av livsmedel rika på K-vitamin eftersom vitaminet påverkar blodkoagulationen.

Är K-vitamin blodförtunnande?

Vitamin K är inte blodförtunnande utan tvärtom så är Kvitamin en viktig del i blodets koagulering. Om du tar vitamin K tillsammans med Trombyl så får du alltså ingen eller mindre effekt från Trombyl eftersom de är antagonister till varandra. Det är därför du avråds från att kombinera de båda.

Är C vitamin blodförtunnande?

Det finns ett fåtal rapporter om Cvitamin kan störa effekten av det här blodförtunnande läkemedlet. I senare uppföljningsstudier har ingen sådan effekt setts med C-vitamindoser upp till 1000 mg per dag.

Är Panodil blodförtunnande?

Läkemedel med paracetamol (Alvedon, Panodil) är rekommenderad basbehandling mot smärta. Det kan användas i dosen 1 gram (1000 mg) upp till 3 gånger dagligen för äldre personer. Ta dock inte mer än enstaka tabletter paracetamol utan att meddela din läkare om du äter det blodförtunnande medlet Waran/Warfarin.

Varför blodförtunnande efter operation?

Det finns risk för blodpropp efter en operation, och du kommer därför att behandlas med blodförtunnande läkemedel efter operationen. Standardbehandlingen är blodförtunnande läkemedel i 30 dagar efter operationen, men längre tid kan behövas i vissa fall.

Kan man äta omega 3 när man äter blodförtunnande?

Tänk på att även om Omega 3 är bra för att motverka hjärt- och kärlsjukdomar så är det blodförtunnande. Äter du blodförtunnande läkemedel som Waran bör du därför prata med din läkare innan du börjar äta Omega 3.

Hur kan man öka trombocyter?

Kortison är en vanlig behandling. Vid akuta tillstånd kan man behöva tillföra blodplättar direkt in i blodet genom en så kallad trombocyttransfusion. Om man lider av brist på blodplättar ska man inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra.

Självtest av PK(INR)-värde hemma. Coaguchek / Waranbehandling

10 saker du INTE ska göra på kvällen!!!!!!!!!!

Gastric Bypass | Tar min första Fragminspruta första kvällen hemma efter op

Lämna en kommentar