Vad får man inte fråga på anställningsintervju?

– Till att börja med kan man konstatera att arbetsgivaren i princip har möjlighet att ställa frågor kring vad som helst, så länge det inte krockar med den arbetsrättsliga lagstiftningen, säger hon. Men kom ihåg att du som söker jobb inte har någon skyldighet att svara på frågorna.

Får en arbetsgivare fråga om man söker jobb?

– Till att börja med kan man konstatera att arbetsgivaren i princip har möjlighet att ställa frågor kring vad som helst, så länge det inte krockar med den arbetsrättsliga lagstiftningen, säger hon. Men kom ihåg att du som söker jobb inte har någon skyldighet att svara på frågorna.

Får arbetsgivare fråga om sjukdom?

Så kort sammanfattat: en arbetsgivare har rätt att fråga efter vilken sjukdom du har, men du behöver inte svara på frågan. En arbetsgivare har inte rätt att vägra dig sjuklön om du skulle vägra att ange sjukdomsorsaken.

Vilka frågor är bra att ställa på en anställningsintervju?

5 smarta frågor att ställa på en anställningsintervju
 • Vad är enligt dig det bästa med att jobba här? …
 • Om jag började jobbet imorgon, vilka arbetsuppgifter skulle vara de första jag får ta tag i? …
 • Vilka kompetenser kommer att vara mest avgörande när ni väljer kandidater? …
 • Vad är nästa steg i rekryteringsprocessen?

Vad ska man inte säga på en intervju?

13 saker du aldrig ska göra på en arbetsintervju
 • Fråga aldrig vad företaget gör. …
 • Snacka aldrig skit om din gamla arbetsplats. …
 • Säg inte att du är nervös. …
 • Undvik att säga ”jag gör vad som helst”. …
 • Ursäkta dig inte. …
 • Undvik att memorera för mycket. …
 • Undvik ord som typ, ungefär, kanske och ehm. …
 • Säg inte ”jag vet inte”.
29 aug. 2016

Får arbetsgivaren fråga om man är vaccinerad?

Men det börjar ju i frågan om du som chef ens får fråga dina anställda om de är vaccinerade eller inte. – Ja, du får ställa frågan, men medarbetarna har ingen skyldighet att svara. Det är bara i en rehabsituation som man är skyldig att prata om sin hälsa med sin arbetsgivare, säger Susanna Kjällström.

Får arbetsgivaren fråga om man är med i facket?

Föreningsrätten innebär bland annat att arbetsgivaren inte har rätt att ta reda på vilken eller om du är med i en facklig organisation.

Har arbetsgivaren rätt att ringa mig när jag är sjuk?

SVAR: Det finns inte någon uttrycklig arbetsrättslig reglering kring att arbetsgivaren ringer hem till den anställde. En del arbetsgivare kan vilja ringa för att kontrollera att den sjukskrivne arbetstagaren verkligen är hemma (vad nu det ska vara bra för).

Får arbetsgivaren fråga om religion?

En person som efter en anställningsintervju inte får anställning kan hävda att de är diskriminerade på grund av kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning eller könsöverskridande identitet.

Får arbetsgivare berätta om sjukskrivning vid referens?

Chefen på mitt nuvarande arbete ska vara referens men får hon informera kring min sjukskrivning? Svar: Chefen får informera om att du varit sjukskriven och hur länge du varit det, eftersom uppgift om frånvaro inte omfattas av tystnadsplikt.

Vad ska man fråga rekryteraren?

De flesta människor tycker om att prata om sig själva, även rekryterare.

Frågor om rekryteraren
 • Vad tycker du bäst om med att arbeta här?
 • Hur länge har du jobbat här och hur har din tjänst och arbetsplatsen förändrats under den tiden?
 • Om det var upp till dig, finns det något du skulle förändra på företaget?
23 okt. 2018

Vad ska man svara på varför ska vi anställa just dig?

Intervjufrågan kan vara ställd på lite olika sätt och vara mer eller mindre uttalad, men syftet med frågan är alltid detsamma. Det är din chans att sälja in dig själv och argumentera varför du passar för jobbet, medan rekryteraren får chans att bli övertygad och samtidigt säkerställa att hen inte missat någonting.

Vilka frågor ställer du till de sökande?

Dessa frågor skulle kunna inkludera:
 • Vilka ledarstilar arbetar du bäst under? …
 • Vad för slags personer arbetar du helst med? …
 • Vad har varit den största utmaningen i din karriär? …
 • Vad har du lyckats bäst med under din karriär? …
 • Om du fick ångra något under din karriär, vad skulle det vara?

Vad ska man tänka på att säga på en arbetsintervju?

Försök att rakryggat och ärligt berätta om dina jobbrelaterade styrkor. Du kanske är bra på att motivera andra människor eller är en god och hjälpsam arbetskamrat. Du kanske är lojal och alltid gör ditt bästa eller alltid tar 100 % ansvar för det arbete du utför.

Vilka misstag ska man inte göra på en anställningsintervju?

Följ oss!
 1. Mentalt oförberedd. De flesta kandidater vet att de bör komma till jobbintervjun några minuter före start. …
 2. Se trött ut. Nedsänkt blick, ihopsjunken hållning eller att prata tyst ger ett sömnigt intryck. …
 3. Rastlöst beteende. …
 4. Förvirra intervjuaren. …
 5. Tro att telefon- eller videosamtal är som en vanlig intervju.
21 nov. 2019

Vad ska man säga efter intervju?

Vad ska du göra efter arbetsintervjun?
 • Ibland har du en helt naturlig anledning att återkoppla, till exempel att du ska ge referenser eller har kommit på en viktig fråga. Då kan du passa på att tacka för intervjun.
 • Du kan också spontan-återkoppla: “Tack för en jättetrevlig intervju i går!

8 saker du aldrig ska göra under en intervju! Tips från First rekrytering i Stockholm.

Anställningsintervju frågor och uttryck

Arbetsintervju exempel och tips

Lämna en kommentar