Vad får man inte slänga i matavfall?

Tobak – fimpar och snus, tuggummi, mjuk plast/plastfolie, jord, lera, sand och grus, kattsand, blöjor, bindor och tamponger, textilier, dammsugarpåsar, grillkol och aska.

Vad kan sorteras som matavfall?

Sorteringsguide för matavfall
 • Matrester (tillagade och råa)
 • Skal från frukt, grönsaker, ägg och skaldjur.
 • Mindre ben och rester från kött, fågel och fisk.
 • Pasta ris och potatis.
 • Ost och pålägg.
 • Bröd, kex, kakor och godis.
 • Kaffesump och kaffefilter, teblad och tepåsar.
 • Hushållspapper med matrester.

Vad får man lägga i matavfallspåsen?

Det här kan du lägga i den bruna påsen
 • Matrester, råa och tillagade.
 • Frukt- och grönsaksrester.
 • Ägg och bröd.
 • Fisk- och skaldjursrester.
 • Kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar.
 • Hushållspapper och pappersservetter.
 • Snittblommor och krukväxter utan jord.
 • Hushållspappret du använt för att torka ur fett ur stekpannan.

Vad är det man får slänga i matavfall?

Rester av tillagad mat och råvaror.

Ingen plast får läggas i eller runt papperspåsen! Om du är osäker, lägg hellre avfallet i påsen för restavfall.

Var kastar man fiskrens?

Lämnas till

Matavfallet från hushåll samlas in i papperspåsar.

Är tepåsar komposterbara?

Återanvänd tepåsarna i trädgården

För komposten: Te har verkliga gödningsegenskaper – använd det för att berika din kompost! Öppna tepåsarna och töm innehållet i komposten för att återföra näringen till jorden och därmed minska konstgödslingen. Gödningsmedel för växter: En del växter älskar sump och gamla teblad.

Vad får man slänga i hushållsavfall?

Så sorterar du ditt hushållsavfall
 • Toalettartiklar.
 • Städartiklar.
 • Kladdiga förpackningar.
 • Trasiga kläder och skor.
 • Kuvert, kassett och videoband.
 • Kattsand och spån från smådjursburar i sluten påse.
 • Fimpar och snus.
24 feb. 2020

Hur stor del av våra sopor kan återanvändas?

Från hushållen samlas 48 750 ton förpackningar in och skickas till återvinning. Av dem blir 21 940 ton till ny plast. Det innebär att 45 procent av förpackningarna som hushållen samlar in blir återvunna.

Kan man lägga hushållspapper i matavfall?

För att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem även blanda i tidningspapper, hushållspapper, vita/oblekta servetter eller rivna äggkartonger. Ingen plast eller förpackningar runt matavfallet.

Vad kostar det att slänga matavfall?

Med abonnemang Källsortering av matavfall får du ett brunt extrakärl som du ställer ut tillsammans med ditt gröna kärl för restavfall . Tjänsten kostar dig inget extra, utan istället får du en lägre taxa än om du inte sorterar. Taxan blir då 2 235 kr/år (2022 års taxa).

Vad är komposterbart avfall?

Nästan allt vegetabiliskt och animaliskt avfall kan komposteras: Matrester från kött, fisk och skaldjur. Grönsaker och fruktrester. Kaffesump, kaffe- och tefilter.

Vad räknas som hushållsavfall?

Hushållssopor är matrester. Hushållssopor är kläder och skor, bindor och blöjor och tvättlappar, borstar och trasor och kuvert.

Vad sorteras hushållspapper som?

Lämnas till:

Kärl eller fack för restavfall/soppåsen.

Vad gör man med fiskrens?

I dag används rens som fiskhuvuden, ryggben och skaldjursrester främst till fiskmjöl, där råvaran först hettas upp och torkas och sedan mals. I en ensileringsprocess bryts fiskrenset i stället ned i en syrefri miljö.

Hur sorterar man äggkartonger?

Lämnas till:
 1. Återvinningsstation.
 2. Återvinningscentral.
 3. Kärl eller fack för pappersförpackningar.

Hur ska man sorterar Julklappspapper?

Julklappspapper sorteras som en pappersförpackning. Ta bort snören från julklappspapperet och släng snörena i det vanliga hushållsavfallet. Det är viktigt att snören och julklappspapper inte blandas eftersom det förstör möjligheterna till återvinning.

Vad är och vad är inte matavfall?

Att sortera ut matavfall – så här gör du

Matavfall Lavab

Lämna en kommentar