Vad får man köra utan ykb?

– Den som över huvud taget inte genomgått utbildningen kommer att få dagsböter. Hur stora dagsböterna blir beror på inkomsten och avgörs från fall till fall av domstolen. – Notera också att samma straff, dagsböter, väntar den som uppsåtligen anlitar en chaufför utan YKB-utbildning.

Vad kan följden bli för ett åkeri som anlitar en lastbilschaufför som inte har ett giltigt YKB?

– Den som över huvud taget inte genomgått utbildningen kommer att få dagsböter. Hur stora dagsböterna blir beror på inkomsten och avgörs från fall till fall av domstolen. – Notera också att samma straff, dagsböter, väntar den som uppsåtligen anlitar en chaufför utan YKB-utbildning.

Får man övningsköra utan YKB?

Fordonet ska vara försett med en skylt med texten ”ÖVNINGSKÖR” på röd botten. Vid övningskörning med tung lastbil behövs inte yrkeskompetensbevis. En elev kan till exempel övningsköra på ett åkeri så länge han eller hon inte inne- har körskortsbehörighet C.

Vilken blir följden om du inte kan visa upp ditt YKB vid en kontroll?

Varje förare ska ha med sitt yrkeskompetensbevis vid körning och kunna visa upp det vid en eventuell kontroll. Om beviset inte är med, kan föraren dömas till böter.

Måste man ha YKB?

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015. Nu måste alltså även du som omfattas av ”hävdvunnen rätt” ha och medföra ditt yrkeskompetensbevis vid körning.

Vad är hävdvunna rättigheter?

Hävdvunna rättigheter i den nya lagen finns en övergångsregel som kallas hävdvunna rättigheter. Den innebär att förare som innehar körkorts- behörigheten C, CE, D och DE före lagens inträdande inte behöver genomgå grundläggande utbildning och avlägga prov. Datumen för utfärdande framgår på körkortets baksida.

Hur många YKB kurser har jag gått?

Jag har ett YKB vars giltighetstid håller på att gå ut. Vad ska jag göra? Du ska gå 35 timmars fortbildning innan ditt YKB-kort går ut. Kursen är uppdelad på fem delkurser som du kan gå i vilken ordning du vill.

Får man övningsköra privat med lastbil?

Om du utbildar dig till yrkesförare (yrkesförarkompetens) kan du övningsköra och ta körkort för tung lastbil redan när du har fyllt 18 år. Om du är yngre än 20 år får du inte övningsköra privat utan endast hos utbildaren.

Vad händer om man kör utan förarkort?

Föraren har kört utan att sätta in sitt förarkort i färdskrivaren: 8000 kronor per tillfälle. Föraren innehar eller använder ett eller flera förarkort: 4000 kr per tillfälle.

Är YKB förlängt?

De bevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 sept 2020–30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader. De bevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021–31 dec 2021 förlängs med 10 månader.

Vad händer om min YKB går ut?

Vad händer om jag har ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning som har gått ut? Om du vill få ett nytt yrkeskompetensbevis måste du genomgå en fortbildning på 35 timmar. Du får inte arbeta som förare förrän du fått ett nytt giltigt yrkeskompetensbevis.

Hur många rätt måste man ha på YKB?

Så går teoriprovet till

Provet består av totalt 65 frågor, men du kan som högst få 60 poäng. Det beror att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att du ska bli godkänd måste du svara rätt på 48 frågor.

Vilken myndighet är ansvarig för Yrkestrafiktillståndet?

Ansökan om yrkestrafiktillstånd – Transportstyrelsen.

Måste man ha YKB för lätt lastbil?

För att få köra lätt lastbil krävs att du har B-körkort. Saknar du behörighet är ”C-kortet” en viktig del i utbildningen. För många transporter krävs även CE-behörighet. Yrkeskompetensbevis är sedan 2009 ett krav för att yrkesmässigt få köra tung lastbil.

Vilka transporter räknas inte som yrkestrafik?

persontransporter med personbil eller lätt lastbil som inte är linjetrafik. 3. Beställningstrafik med buss Sådan yrkesmässig trafik för person- transporter med buss, tung lastbil, terrängmotorfordon eller traktortåg som inte är linjetrafik.

När behöver man inte ha färdskrivare?

För att du ska vara undantagen från kör- och vilotiderna och kravet på att använda färdskrivare när du kör icke-kommersiellt får fordonet eller fordonskombinationen inte väga mer än 7,5 ton. Om det är ett fordon för persontransport, får det inte ha mer än 17 sittplatser.

Körkortsbluffen – här avslöjas fuskarna

Hur snabbt får en tung buss köra egentligen? – 10 körkortsfrågor

(VDO) Utskrift av remsa

Lämna en kommentar