Vad får man lägga i bruna soptunnan?

Den avgift som du betalar varje gång tunnan töms. Ställ bara ut tunnan när den är full. Den bruna tunnan för matavfall kostar inget att få tömd så ställ ut den varje gång det är tömning.

Vad får man inte slänga i soptunnan?

Saker du inte ska kasta i soppåsen är:
 • farligt avfall (exempelvis starka rengöringsmedel, målarfärg, lim, nagellack)
 • mediciner och andra läkemedel.
 • elavfall (exempelvis mobiltelefoner, datorer, hushållsapparater)
 • batterier.
 • tidningar, reklamblad och kataloger.
 • förpackningar i olika material (metall, glas, papper, plast)
28 sep. 2017

Vad kostar den bruna soptunnan?

Den avgift som du betalar varje gång tunnan töms. Ställ bara ut tunnan när den är full. Den bruna tunnan för matavfall kostar inget att få tömd så ställ ut den varje gång det är tömning.

Var slänger man skinnskor?

Trasiga skor kastar du i soppåsen eller lämnar på återvinningscentralen. Hela skor kan du sälja eller skänka bort.

Vad räknas som hushållsavfall?

Hushållssopor är matrester. Hushållssopor är kläder och skor, bindor och blöjor och tvättlappar, borstar och trasor och kuvert.

Var får man slänga Hundbajspåsar?

Den är den kommunala ordningsstadgan som reglerar kravet om att plocka upp efter sin hund. Jag rekommendera att du vänder dig till kommunen och efterfrågar deras eventuella regler. Generellt finns inga regler att bajspåsar inte får kastas i en vanlig sopcontainer eller soptunna.

Vad får man kasta i den gröna soptunnan?

Dina brännbara hushållssopor, som inte är förpackningar, ska slängas i det gröna sopkärlet.

Detta ska du slänga i den gröna tunnan:
 • Toalettartiklar.
 • Städartiklar.
 • Kladdiga förpackningar.
 • Trasiga kläder och skor.
 • Kuvert, kassett och videoband.
 • Kattsand och spån från smådjursburar i sluten påse.
 • Fimpar och snus.
24 feb. 2020

Måste man betala för sophämtning?

Nej, enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling.

När kommer sophämtningen?

Hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus hämtas varannan vecka. Vanligast är att man har ett 190 liters kärl vid sin fastighet. I soptunnan lägger du väl knutna soppåsar med sorterat restavfall och gröna påsar med utsorterat matavfall.

Vad händer om man slänger fel?

Om du sorterar fel flera gånger kommer du utöver papperskrok och brev även få en felsorteringsavgift. Precis som första gången måste du lägga ditt avfall i rätt fack så att det är rättsorterat inför kommande soptömning (nästa ordinarie tömningstillfälle).

Är skor brännbart?

Skor sorteras som brännbart (soppåsen)

Var slänger man tomma bensindunkar?

Bensindunk (plast, tom, utan lock) | Sysav – tar hand om och återvinner avfall.

Var slänger man jeans?

Gamla kläder i brännbart

För hushållen gäller det alltså att slänga gamla textilier i brännbart om de inte kan återvinnas. Eller så kan du kan hjäpa till redan innan textilierna åker i soporna. Du kan lämna in hela och rena kläder till insamlingspunkter och föra kläder med små skavanker till en sömmerska.

Är hushållssopor brännbart?

Hushållsavfallet ska vara brännbart

Så småningom kanske du är redo för nästa utmaning, det näst viktigaste: att soppåsen bara innehåller brännbara sopor, som till exempel blöjor, plåster, bomullstops, dammsugarpåsar och liknande. När det är klart, då är det dags att tänka källsortering.

Hur sorterar man hushållssopor?

Restavfall och matavfall lägger du i ditt kärl.

I hushållssoporna lägger du restavfallet, det avfall som inte går att återvinna. Avfallet förbränns och bildar el och värme.

Vad ska man slänga i restavfall?

Exempel på vad du kan kasta i restavfallskärlet
 • fimpar, tobak och snus.
 • ljusstumpar, utnötta kläder och skor.
 • kuvert och post-it-lappar.
 • kattsand.
 • tandborste.
 • disktrasor.
 • tops, blöjor, bindor och kondomer.
22 nov. 2019

Jag har bajsat på mig.

Så här sorterar du (1 min)

Matavfall Lavab

Lämna en kommentar