Vad får man publicera på internet?

Yttrandefriheten innebär alltså inte att man får säga eller skriva precis vad som helst. Du får till exempel inte sprida hot, förtal, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi eller upphovsrättsskyddat material som du inte äger rättigheterna till, förklarar Ängla Eklund.

Vilket är det grövsta brott jag kan begå genom att publicera något på nätet?

Internet riskerar kännbara straff. I flera fall har personer dömts för förtal eller grovt förtal för att ha smygfilmat andra som haft sex och sedan spridit filmerna på olika sätt – bland annat via Internet. Böterna blir höga.

Vad får man inte lägga ut på sociala medier?

Om du delar känsliga bilder eller videos på någon annan, till exempel nakenbilder eller bilder på någon i en utsatt situation, begår du troligen ett brott.

Hur ser reglerna ut för vad man kan skriva på internet?

Det här får du inte skriva på nätet
  • Var du skriver har betydelse. Som svensk medborgare bosatt i Sverige täcks du både av Sveriges lagar och EU-lagar. …
  • För vilka du skriver spelar också roll. …
  • Undantag även för medier med utgivningsbevis. …
  • 18 förbjudna yttranden. …
  • Gyllene regeln gäller även på nätet.
12 feb. 2015

Vad täcks inte av yttrandefrihet?

I en absolut yttrandefrihet finns ingen censur, upphovsrätt, förtal eller liknande som kan hindra det fria utbytet av åsikter och information.

När är det förtal?

Förtal innebär att peka ut någon som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det har ingen egentlig betydelse om uppgifterna är sanna eller inte. Tyngdpunkten läggs vid om uppgiften är ägnad att utsätta annan för missaktning.

Vad får man säga?

Svar på vanliga frågor om yttrandefrihet. Om du sprider påståenden, anklagelser eller sakuppgifter som kan leda till att någon annan framstår som usel kan du dömas för det. Det räknas sällan som förtal att kalla någon för ett vanligt skällsord eller vara allmänt negativt inställd till en annan person.

Får man lägga ut bilder på andra utan tillåtelse?

Du får ta foto och lägga upp på vem du vill men om personen du fotat säger att den inte vill vara med måste du censurera. Men så länge inget sägs ska det vara okej enligt lag att lägga upp bilder.

Vad får man inte publicera på Instagram?

Publicera bara dina egna foton och videor och följ alltid lagen. Respektera alla på Instagram, spamma inte andra och publicera inte nakenbilder. Instagram speglar vår communitys mångfald av kulturer, åldrar och åsikter. Vi har lagt mycket tid på att tänka igenom vad som skapar en säker och öppen miljö för alla.

Varför ska man akta sig för att lägga ut vad som helst på Facebook?

Fakta. Våra rättigheter är begränsade i sociala medier angående vår integritet. Detta betyder att man måste vara ännu mer försiktig med vad man publicerar eftersom man är ansvarig för vad man skrivit även om du gjort detta i tron om att det var begränsad tillgång till vad du publicerats.

Vad ska man göra om man blivit kränkt på nätet?

Checklista! – det här kan vuxna hjälpa barn och unga med om de tror att de har utsatts för brott på nätet
  1. Försök att identifiera vad det är barnet har utsatts för. …
  2. Om barnet har hotats, förföljts eller utsatts för särskilt allvarliga kränkningar ska du alltid anmäla det till polisen.

Kan man polisanmäla någon för kränkning?

Om du till exempel blivit kränkt, sexuellt ofredad, trakasserad eller utsatt för våld av en privatperson, kan du anmäla det till polisen. Vi akuta hot ring alltid 112!

Vad finns det för regler?

Vi har fyra grundlagar; Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen och Successionsordningen. Lagar: Bestämmelser och regler som staten i ett land har upprättat och som alla människor i landet måste följa. I Sverige är det riksdagen som stiftar lagar.

Vilka lagar begränsar yttrandefrihet?

Yttrandefriheten är en av de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna i 2 kap. 1 § regeringsformen (RF). Friheten kan emellertid begränsas genom lag (8 kap. 1 § RF) eller i vissa fall genom förordning efter bemyndigande i lag (8 kap.

Vilka begränsningar finns i den svenska yttrandefriheten?

Lagar. Inskränkningarna i yttrandefriheten finns bland annat i brottsbalken, i form av förbud mot olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal och förolämpning, och sekretesslagen.

Vad finns det för nackdelar med yttrandefrihet?

Problemet är dock att yttrandefriheten i sig gör att det är svårt att komma åt dem som uttrycker sig hotfullt eller väldigt diskriminerande. För att ytterligare försvåra utförs mycket av mobbing och hat på nätet och av anonyma personer eller grupper.

Internet – så funkar det! | Internetstiftelsen

Vilka bilder får du använda på internet?

Apokalyps – Vad händer när internet försvinner?

Lämna en kommentar