Vad får man säga?

Svenska medborgares rätt att utrycka ”tankar, åsikter och känslor” offentligt skyddas av Sveriges grundlagar. De gäller även på nätet. Yttrandefrihet betyder dock inte att vi får säga vad vi vill. Yttrandefriheten är inte heller det enda som reglerar vad vi får säga eller skriva på nätet.

Vad får man inte yttra sig om?

I Sverige har man rätt att säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person.

Får man uttrycka sig hur man vill?

Har man yttrandefrihet får man säga precis vad man vill utan några inskränkningar. Även den begränsade versionen av yttrandefrihet vi har i Sverige ger oss möjligheten att säga vad vi vill så länge det inte utgör exempelvis olaga hot, hets mot folkgrupp eller förtal.

Vad får man göra och inte göra på nätet?

Tänk på vad du själv gör på nätet

Det kan också vara ett brott. Även om du skojar är det lätt att andra kan missförstå dig. Tänk på hur du skulle uppfatta din kommentar om någon skrivit så till dig. Ibland är det enklare att skriva något elakt eller kränkande på nätet än att säga det direkt till en person.

Vad är olagligt på nätet?

Vanliga näthatsbrott. Ofta är brotten som man tänker på olaga hot, ofredande, förolämpning och förtal. Men det kan också vara olaga integritetsintrång, kränkande fotografering, hets mot folkgrupp och sexuellt ofredande.

Vad täcks inte av yttrandefrihet?

I en absolut yttrandefrihet finns ingen censur, upphovsrätt, förtal eller liknande som kan hindra det fria utbytet av åsikter och information.

Vad finns det för nackdelar med yttrandefrihet?

Problemet är dock att yttrandefriheten i sig gör att det är svårt att komma åt dem som uttrycker sig hotfullt eller väldigt diskriminerande. För att ytterligare försvåra utförs mycket av mobbing och hat på nätet och av anonyma personer eller grupper.

Vad är olagligt att säga?

Yttrandefriheten innebär alltså inte att man får säga eller skriva precis vad som helst. Du får till exempel inte sprida hot, förtal, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi eller upphovsrättsskyddat material som du inte äger rättigheterna till, förklarar Ängla Eklund.

Är riksdagsordningen en grundlag?

Riksdagsordningen har en mellanställning mellan grundlag och vanlig lag. Den består av två slags bestämmelser, nämligen huvudbestämmelser och tilläggsbestämmelser. Riksdagen stiftar riksdagsordningens huvudbestämmelser i princip på samma sätt som grundlag (8 kap. 17 § RF).

Vilka är våra fyra grundlagar?

Sveriges författning består av fyra grundlagar: regeringsformen • tryckfrihetsförordningen • yttrandefrihetsgrundlagen • successionsordningen. Grundlagarna räknas till den högsta nivån av lagar och inga andra lagar får motsäga dem.

När är det en kränkning?

För att kränkning ska anses uppstå krävs att det är en attack mot någons integritet. Det krävs vidare att personen i fråga på något sätt värnar sin integritet och inte själv ”bjuder in” till kränkningen. Är den kränkte medvållande kan ersättningen antingen jämkas eller helt falla bort.

Får man hänga ut en person på nätet?

Den innebär att det kan vara brottsligt att peka ut någon som brottslig eller lämna en annan uppgit som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. För förtal kan man dömas till böter. För grovt förtal kan man dömas för fängelse upp till två år (5 kap. 2 § BrB).

Vad menas med nätmobbning?

Cybermobbning är mobbning som sprids genom användningen av digital teknik. Det kan ske på sociala medier, tjänster för snabbmeddelanden, spelplattformar och mobiltelefoner. Det är upprepat beteende, vars syfte är att skrämma, irritera eller skämma dem som mobbningen riktas mot.

Är det olagligt att be om bilder?

Om någon skickar ovälkomna nakenbilder på sig själv eller på andra eller visar upp sig naken i kamera online, så är det en fråga om sexuellt ofredande. Både sexuella trakasserier och sexuellt ofredande är olagligt. Dickpicks eller andra typer av nakenbilder är brottsligt och är likställt med blottning.

Vad tolkas som hot?

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hot som riktas mot dig kan också handla om andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. För att hotet ska vara brottsligt måste det uppfattas som allvarligt.

Vad kan man bli polisanmäld för?

Några exempel på vad som är brott som man kan anmäla till polisen:
  • slår dig.
  • tar något från dig.
  • lånar eller tar dina saker utan lov.
  • tar på din kropp på ett sätt som är obehagligt eller som gör dig rädd.
  • tvingar eller lurar dig att utföra sexuella handlingar.
  • hotar dig och säger ”Om du anmäler mig, då…”

Vad fan får man säga? – Svenska nyheter

SVT Debatt – Vad får man säga i det här landet?

Vill du säga upp dig? – Mina Tips och hur jag tänkte

Lämna en kommentar